Leervraag Karin

Leervragen:

Het team van de Blinkerd is bezig met een traject om een veilig pedagogisch klimaat te creëren op school. Hierin worden natuurlijk ook ouders en kinderen bij betrokken.

Mijn leervragen zijn als volgt:

-Hoe zorg je ervoor dat de gekozen schoolafspraken beklijven bij de leerlingen?
-Hoe maak je schoolafspraken zichtbaar in school en in het handelen?’
-Hoe worden ouders betrokken bij het creëren van een fijn pedagogisch klimaat?
-Welke manieren van lesgeven/werkvormen/activiteiten kun je gebruiken om de kinderen de schoolafspraken eigen te maken en omgangsvormen te leren?

De principes waar wij vooral binding mee voelen zijn:

8. Commitment to the entire school

Iedereen is verbonden met de hele school, en er verantwoordelijk voor

9. A tone of decency and trust

Leren en werken op basis van respect en vertrouwen, met hoge verwachtingen wederzijds

10. Democracy and equity

Diversiteit wordt gewaardeerd, daarmee is een school een democratische gemeenschap en draagt er aan bij

Deze principes sluiten het best aan bij waar wij als school voor staan. De Blinkerd heeft namelijk de waarden: veiligheid, vertrouwen, respect en eigenheid in zijn visie opgenomen.

Naast het pedagogisch traject en de daar bijbehorende vragen ben ik ook benieuwd hoe de scholen daar omgang met verschillen tussen leerlingen. Met name op leergebied, maar ook de culturele verschillen die wij ook op school hebben.

Over het algemeen ben ik nieuwsgierig naar de CES principes en met name hoe zij dit in de praktijk inzetten. Dus ik ga erheen met een open blik en probeer mee te nemen wat mij zinvol lijkt en in de praktijk past op onze school.