Leervraag Michael

Ik wil de persoon zijn die namens Het Molenveld de reis naar de CES-scholen in de VS gaat maken! De CES-principes spreken me aan. Ik kan me ook moeilijk voorstellen dat je deze principes niet zou onderschrijven, maar een invulling geven aan… da’s andere koek…. dat is ook mooi duidelijk geworden in het verslag van de auditgroep. Ik ben enthousiast geworden van de verhalen van Martijn en zijn conclusie dat deze reis echt een wezenlijke verandering in jezelf als opbrengst heeft. Ik proef en verwacht dat de koers van SKBO in de komende jaren mede wordt bepaald door de CES-principes. Dan kun je er maar beter zelf in worden ondergedompeld toch?

De opdrachten die ik meeneem vanuit het team en die ik mezelf heb gesteld zijn:
“Learning to use ones mind well”: Dit gaat voor ons o.a. over het leren van kinderen in deze tijd : wat leren ze, hoe leren ze dat? Welke rol ligt er daarbij voor ICT, de 21 Century Skills en het gedachtegoed van Meervoudige Intelligentie? Dit alles vanuit het streven om uitvoering te kunnen blijven geven aan de schoolvisie: het stimuleren van een brede ontwikkeling. Onze taak is om de kinderen te leren denken én niet te leren wat ze moeten denken. Wat wil ik zien en hoop ik te weten te komen?… Ik verwacht te zien hoe de leraren daar reflecteren op hun eigen handelen en afvragen hoe beste uit ieder kind te halen en daar naar handelen. De kinderen zijn eigenaar van hun eigen leerproces en laten trots zien wat zij bereikt hebben en willen bereiken. The habbits of mind en the habbits of work live zeg maar….

“Commitment to the entire school”: Dit gaat o.a. over ouderbetrokkenheid en laten zien wat we doen. Ik ben enorm betrokken bij de school…. als MT-lid, leerkracht en als ouder van Het Molenveld denk ik dat ik, zeker op dit punt, de persoon kan zijn die voor een olievlekwerking kan zorgen. Wat zie ik op dit punt op de scholen in Amerika en ook daar de vraag wat ik daar van vind.
“Less is more”: Doen we de goede dingen en doen we ze goed?. We streven met elkaar naar effectiviteit in elke schoolse activiteit. Dat betekent dat we ons bewust willen zijn van het doel ervan en wat dat betekent.
Vanuit de vakgroep rapportage kreeg ik daarom deze vragen mee
Hoi Michael,
Voor jouw reis naar Amerika, de volgende vragen:
Testen de leerkrachten? Zo ja, hoe? Wat testen ze? Met welk doel?
Hoe worden kinderen en/of ouders geïnformeerd over de resultaten?
Wat gebeurt er met het aanbod n.a.v. de testresultaten?
Kennen ze verschil in landelijke testen en methodegebonden
testen/observatiebeelden? Zo ja, hoe gaan ze om met dit verschil?