Leervraag Ruud

Met de studiereis naar Amerika wil ik graag leren hoe er met kunst-&cultuureducatie wordt omgegaan op de scholen die werken met de CES-principes. Is dit bijv. geïntegreerd in het aanbod? Wordt er gebruik gemaakt van speciale methodieken? Vooral wil ik me erop richten of/hoe dit in te bouwen is op onze school in het CMK-traject.

Op de Nicolaasschool zijn we hard aan het werk om van onze leerlingen Wereldburgers te maken. Daarom ben ik erg benieuwd hoe de scholen die we gaan bezoeken samenwerken met hun omgeving. Hoe halen ze deze wijk/buurt naar binnen? Maar ook hoe brengen ze hun school naar de samenleving toe? Wat voor invloed heeft dit op de betrokkenheid? Ook hierbij de vraag of en hoe dit is geïntegreerd in het aanbod van school. Dit sluit aan bij het CES-principe “Commitment to the entire School”. Vanuit het CMK-traject zijn we aan het kijken hoe we extra verankering en diepgang kunnen krijgen in de sociale projecten die we hebben, het in werking zien van de CES-principes sluit daar mooi bij aan en zou de richting die we op willen wellicht nog een stap verder kunnen krijgen. Hoe gaan de scholen die we bezoeken om met het werken aan sociale draagkracht en wereldburgerschap? Zijn ze bewust bezig om van hun leerlingen ‘Citizens of the planet’ te maken? Op deze vragen hoop ik tijdens de reis antwoorden te vinden.