Leervraag Walthera

Een van de belangrijkste doelen van basisschool De Fonkeling  is dat onze leerlingen elke dag met plezier naar school komen.  Wij ‘doen dat’ o.a.door de mogelijkheid te bieden om een keuze te maken uit 2 onderwijsconcepten. Ouders en leerlingen kunnen kiezen uit 2 verschillende onderwijsstromingen. De Eerste Stroming: “Samen op weg naar je eigen toekomst” biedt modern eigentijds en herkenbaar onderwijs.  De Tweede Stroming: “Samen leren, inspireren, motiveren, biedt modern eigentijds en innovatief onderwijs. Dat is heel bijzonder, twee onderwijsconcepten onder een ‘dak’.

Naar aanleiding van voorafgaande studiereizen door 3 collega’s naar Amerika is er door hen al een start gemaakt met de focus op de volgende 3 CES principes:

– Less is more, depht  over coverage: Minder is meer, diepgang boven oppervakkigheid

– Goals apply to all students: De kerndoelen zijn voor alle leerlingen, de weg er naar toe verschilt zoals leerlingen verschillen.

– Personalization: Leren en lesgeven is persoonlijk, leraren en leerlingen tonen eigenaarschap

Binnen onze schoolontwikkeling zijn wij ( Walthera en Gerda) geïnspireerd door ‘use your mind well’, de ‘habits of mind’ en ‘ de habits of learning’; op kind- en leerkrachtniveau en managementniveau.

Tijdens deze studiereis wil ik o.a. onderzoeken hoe leerkrachten en leerlingen zich betrokken voelen en betrokken zijn bij schoolontwikkeling. En op welke wijze worden initiatieven gestimuleerd, zowel bij kinderen als leerkrachten.