Leervraag Hannie

Basisschool Sterrebos Op onze school is “Ieder kind een ster”.Er wordt op de Sterrebos met hart en ziel voor kinderen gewerkt. Wij vinden het belangrijk dat kinderen, ouders en leerkrachten zich geaccepteerd en veilig voelen bij ons op school. Wij vinden dat je veilig voelen op school de belangrijkste voorwaarde is om te kunnen leren en daarom besteden wij veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.Ook in ons onderwijs willen we “Ieder kind een ster” laten zijn. We proberen tegemoet te komen aan de verschillen in onderwijsbehoefte en proberen tijdens het Zelfstandig Werken leerlingen de extra aandacht te bieden die nodig is.

Ik ben Hannie Uijtdewilligen en ik ben heel blij, dat ik namens de Sterrebos op studiereis naar de USA mag. Ik ben erg benieuwd naar wat ik allemaal ga zien en horen op de scholen die we gaan bezoeken. Mijn leervragen bij de 3 principes die we als school hebben gekozen vind je hieronder.

Onderstaande principes gebruiken we op de Sterrebos om met elkaar in gesprek te gaan en een eventueel doel of werkpunten te bepalen. 

Commitment to the entire school: je laat zien wie je bent, wat je kent en wat je kunt, de school is van iedereen, ook van de ouders Ieder kind een Ster. Dit maken we explicieter en doen we al m.b.v. de Sterrenkijkersshow en Atelier.

Leervragen: *   Wat doet men op de scholen in de USA om ouderbetrokkenheid te stimuleren? Betrokkenheid van ouders bij het leerproces van hun kind. Hoe wordt er naar ouders gerapporteerd over de ontwikkeling van hun kind? Worden ouders ook betrokken bij het werk in de groepen?Betrokkenheid van ouders bij de schoolorganisatie. Werkt men daar ook met een Ouderraad en een Medezeggenschapsraad? En hoever gaat dan de verantwoordelijkheid van ouders in deze organen?Maakt men ook gebruik van informele oudercontacten (bijv. koffieochtend)?

Goals apply to all students:  de school werkt met doelen voor alle leerlingen, leren is persoonlijk en zinvol Zelfstandig werken is een rode draad in de school. Leerlingen leren het zelf te doen en krijgen opdrachten op maat.

Leervragen:Hoe ver gaat men op de scholen in de USA in het aansluiten bij de ontwikkeling van individuele leerlingen?

Van wat voor zelfstandig te verwerken activiteiten maakt men daarbij gebruik?

Less is more, depth over coverage: de school stelt diepgang boven oppervlakkigheid want minder is meer We kiezen bewust onze ontwikkelpunten en stemmen deze op elkaar af. Deze kunst is in proces. Een voorbeeld daarvan is de hoeveelheid toetsen en testen. Vooral in de bovenbouw is er daardoor weinig tijd over voor iets leuks.

Leervraag:Op welke manier worden op de scholen in de USA keuzes gemaakt om dit CES-principe   zichtbaar te maken?