Leervraag Walthéra

Een van de belangrijkste doelen van basisschool de Fonkeling is dat onze leerlingen elke dag met veel plezier naar school komen. Wij “doen dat” o.a. door de mogelijkheid te bieden om een keuze te maken uit 2 onderwijsconcepten. Ouders en leerlingen kunnen kiezen uit 2 verschillende onderwijsstromingen. De Eerste Stroming: ” Samen op weg naar je eigen toekomst” biedt modern, eigentijds en herkenbaar onderwijs. De Tweede Stroming: “Samen leren inspireren motiveren” biedt modern, eigentijds en innovatief onderwijs. Dat is heel bijzonder 2 onderwijsconcepten onder één “dak”.

Naar aanleiding van voorgaande studiereizen door 3 collega’s naar Amerika is er door hen al een start gemaakt met de focus op de volgende 3 CES principes:

-Less is more, depth over coverage: minder is meer, diepgang boven oppervlakkigheid

-Goals apply to all students: de kerndoelen zijn voor alle leerlingen, de weg ernaar toe verschilt zoals alle leerlingen verschillen

-Personalization: leren en lesgeven is persoonlijk, leraren en leerlingen tonen eigenaarschap

Binnen onze schoolontwikkeling zijn wij (Gerda en Walthéra) geïnspireerd door ” Use your mind well”,  de habits of mind en de habits of learning; op kind- en leerkrachtniveau en managementniveau.

& Tijdens deze studiereis wil ik zien en ervaren op welke manier ouders, leerlingen en leerkrachten samen onderwijs maken. Wat is de rol van ouders hierbij? Hoe worden zij gemotiveerd en gestimuleerd om mee te denken over datgene wat er echt toe doet.

& Op welke manier kan een portfolio ingezet worden als registratiemodel?