leervraag Cita

Ik mag namens basisschool De Korenaer mee met de studiereis naar Amerika! De CES-principes krijgen steeds meer een rol binnen de scholen van het SKBO. Voor mij een reden en een mooie kans om deze principes beter te leren kennen en inhoud te kunnen geven door deel te nemen aan deze reis.

Met de trends in maatschappij en onderwijs in het oog, gaan we op De Korenaer een kritische blik werpen op ons onderwijs. Wat is ons antwoord op alle ontwikkelingen en inzichten? Waar staan wij de komende schoolplanperiode voor? Wat vinden wij belangrijk? In deze ontwikkeling van onze school, past voor mij deze studiereis heel goed.

Ik verwacht door de scholenbezoeken veel inspiratie en ideeën te krijgen. Tijdens een studiedag met ons team zijn we met het bovenstaande enthousiast van start gegaan. Vanuit het team heb ik aan het einde van de studiedag de volgende kijk-vragen meegekregen.

Verbondenheid
Hoe wordt er gewerkt om verbondenheid binnen de groep te creëren?
Eigenaarschap en talentontwikkeling
Op welke manier zie je dit terug in het onderwijs?
Eisen van buitenaf
Hoe gaan zij om met prestatiegerichte eisen en de druk die hiermee gepaard gaat?Welke elementen uit het onderwijs maken voor de leerlingen het verschil?
Waar worden zij blij van?
Verschillen
Wat doen zij daadwerkelijk anders dan wij?

Daarnaast voel ik mij sterk aangetrokken door het eerste principe learn to use your mind well en de daarbij behorende the habits of mind. De vaardigheid om kritisch na te denken, te kunnen reflecteren en vanuit nieuwe standpunten kwesties te overzien vind ik zeer waardevol om kinderen mee te geven.
Ik ben benieuwd hoe dit verweven zit in het onderwijs op de scholen.

Vol verwachting begin ik aan deze studiereis. Ik hoop met een rugzak vol met inspiratie, ideeën en nieuwe inzichten terug te keren en deze ook te kunnen delen met mijn team.