Leervraag Marion

Geïnspireerd door Peter en andere SKBO-collega’s wil ik nu met eigen ogen de praktijk zien van CES. Ik wil zien hoe men op de CES-scholen werkt en wat ik mee kan nemen naar onze eigen praktijk.

De CES-principes waar ik graag op wil inzoomen zijn:
Personalization:
Leren en lesgeven is persoonlijk, leraren en leerlingen tonen eigenaarschap
Commitment to the entire school:
Iedereen is verbonden met de hele school en is er verantwoordelijk voor.
Democracy and equity:
Diversiteit wordt gewaardeerd, daarmee is een school een democratische gemeenschap en draagt er aan bij.

Hoe zie ik dit terug in de praktijk, op de CES-scholen?
Hoe geven de leerkrachten invulling aan de principes en hoe tonen zij eigenaarschap voor de hele school?
Hoe zijn ouders betrokken bij het onderwijs? Op welke manier praten leerkrachten, ouders over goed onderwijs en de inhoud ervan?
Hoe geeft de directeur invulling aan de (drie) principes, bijvoorbeeld eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij de leerkracht voor de hele school?

Dat wil ik meenemen en terugkoppelen naar onze praktijk:
Waar willen wij, als team van de John F. Kennedy, voor staan? Wat vinden wij belangrijk? Welke CES-principes kunnen we als leidraad gebruiken? En welke dingen die ik heb gezien tijdens de studiereis kunnen ons inspireren?

Ik hoop op een prachtige reis met veel indrukken, inspiratie en mooi onderwijs!