Bezoek Central Park East School 27oktober 2014 Hannie Uijtdewilligen Basisschool Sterrebos

Wat mooi om te zien hoe anders er op deze school wordt gewerkt dan op mijn eigen school! Leerkrachten zijn niet aan het onderwijzen maar samen met kinderen aan het leren.Ze leren door te luisteren naar en obseren van waar kinderen mee worstelen tijdens hun leerproces. En ze leren van elkaar door te praten over ieders sterke en zwakke punten en zo gebruik te maken van ieders kwaliteiten. En doordat ze met 3 mensen in een groep van zo’n 25 kinderen werken lopen Leerkrachten ook gemakkelijk bij een collega de klas binnen om van elkaar te leren.

Tijdens mijn groepsbezoeken heb ik duidelijk kunnen zien dat ze hier erop vertrouwen dat elk kind kan LEREN DOOR TE DOEN. Als het maar de ruimte, tijd en materialen heeft om te leren. En die zijn hier op CPE school op allerlei manieren aanwezig! En de kinderen leren ook van en met elkaar door gebruik te maken van hun onderzoekende houding en samen te werken aan hun leerdoelen door te doen en erover te praten. Pas als de kinderen er samen niet uitkomen komt de leerkracht in beeld. Deze probeert hen vooruit te helpen door het stellen van de juiste vragen of het aanbieden van nieuwe/ andere materialen.

En wat heb ik dan geleerd m.b.t. mijn leervraag over ouderbetrokkenheid? Als ouders interesse hebben in de CPE school komen ze op orientatiebezoek in gesprek met de directeur, leerkrachten en ouders en krijgen ze een rondleiding. Als kinderen nieuw starten op school wordt er door de school in sept. en okt. Extra geinvesteerd inhet leren kennen van kinderen en hun ouders. Hiervoor worden ouders uitgenodigd om in de klas van hun kind te komen kijken en assisteren en/of meegevraagd met uitstapjes als bijv. appels plukken. Ouders kunnen zelf kiezen of ze mee willen werken aan deze activiteiten. Verder zijn ouders erg actief in het organiseren van de extra activiteiten op school bijv. Fall Festival en doen de leerkrachten dan alleen de bijbehorende knutsel / spelactiviteiten in de groepen.

Rapportage naar ouders gaat niet over de vorderingen van hun kind maar over waar hun kind mee bezig is of is geweest op dat moment. Verder wordt er door de leerkracht samen met elk kind een eigen portfolio samengesteld. En dat is niet zomaar een A4 map met werkjes maar meer een 50×70 envelop met allerlei projectresultaten.

En tot slot gehoord en gezien: “geen regels maar verwachtingen” , ” luisteren is iets anders dan horen” en “share-time”!!!