Bezoek aan Central Park East in New York

🎶’Naar wat ongrijpbaar is en toch bestaat….
blijven wij zoeken, zodat wij vinden
Blijven wij zoeken tot het zich vinden laat.’

Vandaag op the Central Park East School vond ik dat ongrijpbare.
Een dag om te ervaren hoe hier invulling gegeven wordt aan ‘Samen leren met hoofd hart en handen’. Inspirerend en kloppend bij mijn onderwijshart.

😊❤️👐Muzikale weekopening: Samenzang door kinderen o.l.v. zanger met pianist (vakleerkrachten) in een zalig groot theater.
😊❤️👐Teacher Yvonne , die me deelde: ‘Het belangrijkste dat je een lerend kind kunt geven, is AANDACHT, TIJD en RUIMTE’. Mooi om te ervaren, hoe zij een rolmodel is voor haar kinderen in gesprek, samenzang, instructie.”You have thinking to do…take some time for thinking…..Tomorrow (!) we will talk together and make a choice”.
😊❤️👐 Het leven in de klas laten zijn: planten, dieren, boeken, knutsel- en bouwmateriaal en nog veeeeel meer…… om te werken aan jouw project, lezen, schrijven, koken, tuinieren, samen eten, slapen (4-5 jarigen!) en wat zich verder in het leven aandient en betekenis krijgt door het onderwijs.

😊 Elke keer weer de uitnodiging om zelf na te denken. “Know you have a choice”
❤️Weinig regels maar hoge verwachtingen
👐 Wat enorm veel ruimte voor expressie in muziek, beweging en handvaardigheid. Reflecties denkend aan ons eigen onderwijs

💫Laat kinderen spelend veel leren en zelf hun leerkeuzes en ontdekkingen maken in een rijke betekenisvolle omgeving met veel ruimte voor persoonlijke aandacht en begeleiding.
💫 Bespreek wat kinderen doen en stel je vragen zo, dat ze tot een verdieping van hun activiteit kunnen komen.
💫 (Be-)oordeel niet. Dit is de meerwaarde van de KIJK-registratie voor groep 1/2. We observeren wat het kind doet en bekijken welke mijlpaal, daarbij hoort in de leerontwikkeling van het kind.
💫 Ken de kinderen, leer ze gewetensvolle keuzes maken, bemoedig ze om eigen keuzes te maken en oefen om elkaar te bevragen en zo samen te leren.
💫 Praat met je collega’s over de leerontwikkeling van kinderen en maak samen onderwijs.

🎶 Zie wij leven onze dromen
Zo wordt steeds de hoop herboren
Wordt verwachting waar.

🎶’Naar wat ongrijpbaar is en toch bestaat….
blijven wij zoeken, zodat wij vinden
Blijven wij zoeken tot het gegeven wordt.’

Morgen weer op pad😉