Reflectie bezoek Central Park East Liesbeth

Reflectie bezoek Central park East,

We werden vandaag zingend ontvangen in de aula van de school. De hele school komt op maandag- ochtend bij elkaar om de week te openen.
Na een uitgebreide uitleg over de werkwijze en de visie van de school door oud directeur van de school konden we de klassen in.

Wat me opvalt is dat de school echt van de kinderen is. Hun hele leeromgeving is met en door hen tot stand gekomen.

image.

Kinderen worden niet beoordeeld. Er wordt niet gekeken naar wat kinderen wel of niet kunnen er wordt gekeken naar wat ze doen. De leerkracht stelt vragen om kinderen te laten reflecteren op hun werk. Het is de kunst om juist die vragen te stellen die kinderen aanzet tot het creëeren van oplossingen, met en door elkaar. De dialoog staat centraal.

image

Wat verder opvallend is, is dat iedere klas dieren heeft om voor de te zorgen en om te bestuderen, het is een taak die kinderen iedere dag kunnen kiezen, net zoals het koken dat ook iedere dag op het programma staat.

image

image

Een ouder benoemde de school bijzonder omdat deze de maatschappij laat zien zoals hij is en kinderen daarmee confronteerd.
De school laat kinderen ervaren deelnemer te zijn van de maatschappij.

image

In gesprek met de leerkrachten proef je de wederzijdse betrokkenheid. Betrokkenheid naar kinderen, ouders en collega’s. Aandacht voor ieder als persoon.

image

Wat moet het heerlijk zijn voor kinderen om te leren in deze rijke leeromgeving die vol zit met uitdagingen en keuzes die gemaakt kunnen/moeten worden.

Wat kinderen zeggen en zien is van hen!

Heb vandaag veel indrukken opgedaan, heb bewondering voor de bevlogenheid van de leerkrachten.

Zie al weer uit naar morgen.