reflectie Central Park East 1-Vera

Het eerste schoolbezoek vallen we middenin een opening.
– Een groepje van ongeveer 10 kinderen zingt als maandagopening;
– Alle kinderen en leerkrachten én een aantal ouders van school zijn aanwezig en doen goed mee;
– De muziekleraar begeleidt het groepje en neemt meteen de hele zaal mee;
– Er wordt een ritmische oefening en een canon gedaan;
– Er heerst betrokkenheid en rust.

Na de maandagmorgenopening gaan we naar de bibliotheek waar we door Lindley Uehling, de directeur, en Jane de vorige directeur worden ontvangen.
Jane vertelt ons de geschiedenis van de school, waarna we de groepen ingaan. We zijn vrij om te gaan en staan waar we willen.

Het valt me op dat de leerlingen allemaal aan andere vakken werken. Ze werken dagelijks aan zelfgekozen projecten, keuze uit door de leerkrachten van de school bepaalde onderwerpen. Overal staan boeken als naslagwerk, er is materiaal om de projecten mee uit te voeren.

De projecten worden niet door de leerkrachten beoordeeld, maar door het kind zelf. De leerkracht stelt steeds de juiste vragen en het kind geeft zelf aan of het tevreden is met het resultaat of dat er iets aan zou kunnen verbeteren. Ook kan het zijn dat de groep samen met het kind naar het resultaat kijkt en ook zij daar vragen over stellen. Kinderen krijgen geen punten, maar een reflectie in woorden: wat gaat goed, wat kan anders.

Iedereen (leerling – leerkracht) houdt zich aan de drie belangrijke gedragsregels die te allen tijde uitgevoerd worden: Listen – Think – Participate.

Leerkrachten stellen elkaar vragen, weten van elkaar wat de sterke kanten zijn en vragen elkaar om hulp en kennen elkaar goed.

Leerkrachten bespreken met elkaar wat hen bezighoudt.

Het centrale punt is het KIND: doen wat goed is voor het kind.
Het kind laten doen en ontdekken. Iedereen mag fouten maken, ook de leerkrachten komen daar voor uit. Ook de leerkracht hoeft niet alles te weten.

Hoe mooi is het dat de leerkracht zegt: Ik hoef het niet te zeggen, ze horen het niet van mij. Het Kind kan het zelf ZIEN!

Reflectie de hele dag, door allemaal. Dat is de manier om te leren.foto

En wat er misschien nog wel belangrijker is, er vinden tussen de reizigers vele indringende gesprekken plaats gedurende de dag, de wandeling, het eten. Er wordt gedacht en er komen ideeën. CES leeft.