Reflectie Central Park East 27 oktober door Michael

Wat een hoop indrukken vandaag op Central Park East…. veel mooie dingen gezien! En een hoop foto’s gemaakt (het lukt alleen ff niet om ze geblogd te krijgen)

Mijn belangrijkste inzichten van vandaag….
De leerkrachten op CPE gaan uit van wat kinderen kunnen en niet van wat ze niet kunnen! Leerkrachten kennen het kind (en dan bedoel ik ook echt echt kennen) Reflecteren is THE keyword! Vanuit ik-boodschappen van leerkracht en doorvragen zonder oordelen wordt denkproces bij de kinderen gestuurd en gestimuleerd. Kinderen beschrijven wat ze hebben gedaan, wat ze morgen willen doen, wat er goed ging, wat ze een volgende keer anders zouden doen. De rol van de leerkracht is vragen stellen….niet beoordelen! Het stimuleert de kinderen om diep na te denken. Ze worden eigenaar van hun eigen leren. (‘They are their own judge’) Het wordt mooi zichtbaar gemaakt in elke klas door de tekst
Listen, Think, Participate. = LEARNING TO USE ONES MIND WELL

image

COMMITMENT TO THE ENTIRE SCHOOL
Kernwaarde DEMOCRATIE
We kunnen personen zo goed mogelijk leren kennen als ze keuzes hebben.
Leerkrachten, ouders en kinderen hebben iets te vertellen over het onderwijs. Bereidheid om naar elkaar te luisteren en vragen te stellen. We leren van elkaar.
Volgen van ontwikkeling door o.a.:
Portfolio, Foto’s van elk schooljaar, Geen cijfers
Input van kinderen over resultaten. Kinderen praten mee over hun ontwikkeling ook tijdens gesprekken met ouders en bij input verslagen (2 x rapportage per jaar beschrijving ontwikkeling)
Er is een duidelijke sfeer van openheid.
Leerkrachten converseren veel met elkaar, zoeken elkaar op in de klassen en leren van elkaar. Mensen kennen elkaars kwaliteiten en elkaars ontwikkelpunten. Kinderen krijgen ruimte om keuzes te maken
De leerkrachten luisteren en leren van kinderen… Veel meer dan het doceren. Wat hebben de kinderen nodig is iets wat de leerkrachten weten. Ze stellen constant de vragen aan de kinderen. Leerkrachten beschrijven de ontwikkeling van hun leerlingen constant door met elkaar te converseren over die kinderen. Kinderen helpen elkaar om elkaars problemen op te lossen. Leerkrachten geven vertrouwen aan kinderen dat ze heel veel zelf kunnen en niet afhankelijk zijn van de leerkracht.
Ouderbetrokkenheid: daar waar mogelijk is worden ouders betrokken bij het onderwijs. Ook om te ervaren dat de leerkrachten hun eigen kind ziet als zowel individu als deelnemer van de hele groep.

image Portfolio op de plank!

LESS IS MORE
Rekenactiviteit in de groep van de 9/10jarigen
Centraal staat een rekenprobleem om op te lossen.
Kinderen krijgen de tijd om individueel op te lossen. Leerkracht vertelt dat ze bij ieder langskomt. Twee kinderen maken fout in hun denkstappen/strategie.
Deze komen centraal terug in plenaire bespreking. Centraal staat sprongen op getallenlijn (adding up en counting down)
Markers worden besproken en door leerkracht genoteerd op het werk van het kind dat besproken wordt. Leerkracht maakt hier een foto van en deelt die met kinderen en oudes via dropbox en huiswerk voor de volgende dag wordt hier aan gekoppeld.

image image image