Central Park East 1 27oktober 2014 door Walthéra

Vandaag zijn we met een aantal collega’s van de SKBO groep naar deze school geweest. Dit om te kijken, of er vanuit de CES principes, die hier gehanteerd worden meer duidelijkheid en antwoord gegeven kan worden op de onderzoeksvragen, die wij allen onszelf hebben gesteld.
De Metro reis hier naar toe was al een ervaring op zich, vervolgens de spanning voor wat betreft het scholenbezoek. Wat houdt het onderwijs daar in, hoe doen mensen dat? Op welke manier raken wij geïnspireerd etc? Hoe kunnen wij met de mensen in gesprek? Veel vragen met hopelijk ook veel antwoorden en mooie inzichten!!

Wat een geweldige ervaring om binnen te komen in een school, waar de week geopend wordt met gezang door alle leerlingen, ouders en leerkrachten. Samen met de muziekdocent een mooie en inspirerende voorstelling. Daarna ontvangst door de directeur en onze mentor van deze dag; Jane. Zij vertelde een stuk historie over de school, waarna wij in groepjes de klassen hebben bezocht. En dat je blij kunt worden van alles wat je ziet en wat er op je af komt; temidden van heel veel materialen en open kasten. Wat dan direct opvalt is heel mooi onderwijs temidden van al deze materialen en ruimtes. Wat een bevlogenheid en wat een mooie kijk op kinderen laten de leerkrachten hier zien. Zij zorgden ervoor, dat wij een beeld kregen van de manier van omgaan met leerlingen, hun pedagogische houding, hun manier van vragen stellen en het op een hoger plan brengen van deze kinderen.

Deze dag heeft mij veel gebracht en waar ik erg van onder de indruk ben, zijn de volgende uitspraken van leerlingen en docenten, vanuit observaties heb ik een mooie rode draad gezien op deze school betreffende het pedagogisch handelen, de manier van communiceren met leerlingen en het evalueren en reflecteren met leerlingen.

– Als het door je ogen komt is het van jezelf, als het door je oren komt wordt het verteld door de ander!!!!
– Lesgeven is leren van een ander.
– Teaching is not about teaching, it’s learning from children.
Als je het kunt laten zien, hoef je het niet te zeggen.
– Geen regels maar verwachtingen.
– Mijn taak als leerkracht is het stellen van de juiste vragen om de kinderen te kunnen laten reflecteren op hun eigen vraag.
– Helpende ouders vragen of zij eerst andere ik helpen dan pas hun eigen kind. Zo ziet het kind: mijn moeder is er ook voor anderen.
– Werken vanuit verwachtingen en niet vanuit regels
– Meervoudige intelligentie
– Use your mind wel
– It is the question, not the answer
– In iedere klas maar 3 regels; luister, denk en participatie
– Benutten van elkaars talenten
– Leerkracht onafhankelijk
– Gelijkwaardigheid
– The work is the mediator between the teacher and the child
– Ouders vroegtijdig betrekken bij het onderwijs: in september en oktober wordt veel tijd en energie gestoken in het leren kennen van ouders om ze vervolgens een kans te geven mee te participeren binnen deze school.

Ik merk behoefte te hebben om alles te laten bezinken en nog eens rustig op een later tijdstip te overdenken.
In ieder geval kijk ik terug op een geweldig mooie dag, waar ik de kans en gelegenheid heb gekregen deze school te mogen bezoeken.
Een dag, die bijdraagt tot mooi onderwijs en waarin we met elkaar, met de collega’s van SKBO in dialoog zijn kunnen gaan, over datgene wat er werkelijk toe doet en wat ons raakt.

IMG_0363-0.JPG