Central Park East – Ruud

Maandag: Central Park East
Belangrijkste wat ik gezien heb vandaag is hoe de houding van de leerkrachten is t.o.v. de leerlingen. Ze gaan de dialoog aan, stellen veel vragen om leerlingen te laten DENKEN. Hier nemen ze de tijd voor. Sturen zelf niet te veel maar zetten de kinderen aan het denken zonder in de vraag een oordeel te geven. Dit was erg mooi te zien toen een leerkracht een meisje hielp die tijdens projecttijd bezig was om de eifeltoren na te bouwen. Aan de vragen ligt geen speciale methodiek ten grondslag. Ook was te zien dat leerlingen elkaar veel helpen, de leerkracht stuurt hier op aan.
image

In een rekenles was goed te zien hoe het denken zichtbaar werd gemaakt. Verschillende strategieën werden getoond door leerlingen. Hierbij vraagt de leerkracht aan de klas ‘to get inside the head’ van de leerling die voor de klas staat.
Voor mijn leervraag heb ik gezien dat er voor kunst- en cultuureducatie op deze school geen methode of methodiek wordt gebruikt. Er is een vakleraar die met de halve klas werkt. Zij kiest thema’s die aansluiten bij de leeftijd en bij de belevingswereld van de kinderen. Ze start altijd met een meeting om te bespreken wat ze in de les gaan doen, vaak sluit ze ook zo af. Ook voor muziek en drama zijn er vakleerkrachten.
Verder heb ik het gevoel dat dit is wat ik voor ogen had toen ik leerkracht wilde worden. Ik ben geïnspireerd om de manier van vragen stellen nog meer toe te gaan passen. De grondregels “Listen, think, participate” zal me ook bijblijven.
image