Jong geleerd is…?

Feedback is op MS223 in de Bronx aan de orde van de dag. Geen werk van kinderen in de hal zonder feedback.

IMG_0353.JPG

IMG_0352.JPG

Een cijfer heeft altijd een toelichting. Eisen die aan het werk gesteld worden zijn duidelijk en kinderen worden uitgedaagd het werk te verbeteren of de volgende keer aan te tonen wat ze hebben gedaan met de feedback. Dat blijf ik bijzonder vinden!

IMG_0376.JPG

IMG_0375.JPG

IMG_0374.JPG