Laboratory school of finance and technology door Cita

Een middle school (11 tot 14 jaar) en high school in the Bronx. Een hele andere omgeving dan gisteren. Herkenbaar met de vorige school waren wel de vragende vorm van lesgeven. Overal in het lokaal hangen vragen. Onderzoekend leren wordt met de paplepel ingebracht. Hierdoor wordt het heel betekenisvol.

Maar ook reflecteren. Zoals we bij de vorige school ook al hebben gezien. Wat lukt goed, wat kan ik nog niet zo goed, waarom lukt het nog niet en wat wil ik leren? Na elke lesblok gaan leerlingen hier mee aan de slag. Waar wij als leerkracht de testen analyseren, zie ik hier de leerlingen hun testen analyseren!

Ook hier zie ik verwachtingen op papier hangen, de values. En zoals de directeur ons verteld, mogen deze values niet alleen op papier staan, maar moeten ze doorleefd worden. Er is een beloningssysteem voor wie in een van deze values uitblinkt.

Als laatste zie ik ook hier het vele samenwerken terug. Ze leren spreken in en voor een groep en te spreken voor zichzelf.
“Je hebt meer ideeën nodig om te leren denken en een mening te kunnen vormen”.

image  image image image