MS223 school in de Bronx

Wat voorbeelden:

PC gebruik: Studenten komen binnen, zetten meteen pc’s aan en gaan in een kring zitten.

IMG_0040

De student weet waar hij zijn bronnen kan vinden en gebruikt ze goed.
Hij is trots op zijn werk en aan het einde van de les beschrijft hij hoe hij gewerkt heeft en waar hij volgende keer aan gaat werken.

IMG_0042

IMG_0043

Techniek: Eerst leren de studenten over de achtergrond van de windmolen, daarna gaan ze ontdekkend lerend de windmolen maken en kijken of ze hem kunnen laten werken.

Geen boek, geen methode, maar leerkrachten maken afspraken met elkaar welke onderwerpen in welke leerjaren worden besproken, behandeld. Leerlingen voeren uit door samen te werken, uit te proberen, dus door doen.

Leerkrachten zijn trots op hun school, leerlingen zijn trots op hun school en dragen dat allemaal uit. Ook in de (na)gesprekken komt dit heel duidelijk naar voren. Doen wat je zegt! Duidelijkheid voor iedereen. En ook voelen leerkrachten en leerlingen zich eigenaar van hun leren en hun school.