The Bronx 28 oktober 2014 Walthéra

Lopend vanaf de metro bleek al snel, dat deze school een hele andere populatie kinderen bevat, dan de school van gisteren. Geweldig om in contact te komen, direct dan wel indirect met kinderen op straat ; spontane reacties en zwaaiende handjes. Hartverwarmend en tegelijkertijd goed passend op mijn
image
De ontvangst door de directeur bracht veel inzichten en verduidelijking. Wat vooral opviel was, dat hier nog erg veel klassikaal wordt les gegeven en wordt uitgegaan van de gehele groep en vooral werkend naar excellente opbrengsten voor iedere leerling haalbare resultaten!!
In alle groepen dezelfde regels en afspraken, vertaald naar 5 waarden.
Leerkrachten geven leerlingen op alle beoordelingen ook altijd feedback; heel stimulerend!!

image

Learning to use one’s mind wel
Mooi uitgangspunt voor leerkrachten; geen specifieke begeleiding/behandeling; gewoon je werk doen.
Geweldig ook om te zien hoe leerlingen worden uitgedaagd zelf te zoeken naar oplossingen en naar datgene wat voor hen belangrijk is. Jammer, dat dit voor alle kinderen dezelfde opdrachten zijn.
Leerlingen zelf vinden, dat ze voldoende worden uitgedaagd en geprikkeld om zich zelf te ontwikkelen en anderen te helpen bij vraagstukken.

Commitment to the entire school.
Ouders worden veelvuldig betrokken bij allerlei activiteiten op school, zodat zij zich betrokken voelen bij hun kind op deze school en ook persoonlijk worden uitgedaagd om meer te willen leren.
Om de school goed te kunnen financieren wordt veelvuldig gebruik gemaakt van fundraising; veel geld vanuit goede doelen en sponsoring; dit is iets wat zeker aanspreekt.

Democracy and equicy ( gelijkheid)
Alle leerlingen worden uitgedaagd en gestimuleerd om zich optimaal te ontwikkelen, ongeacht hun niveau en achtergrond.
Na schooltijd worden er allerlei activiteiten georganiseerd om tegemoet te komen aan bewegingsdrang, exploredrang etc.
Jammer alleen, dat dit allemaal naschoolse activiteiten zijn. Het zou mooi zijn om dit te integreren in het dagelijkse onderwijs.

Wat heeft deze dag mij gebracht;
Heel veel inspiratie en respect voor de mensen, die hier werken. Wat een geweldig mooie school met een bevlogen directeur, die zich tegelijkertijd gebonden voelt door resultaten, die verwacht worden van deze school en zich daar jammer genoeg ook door laat leiden.
Een school in de Bronx met een team wat wil gaan voor gelijke ontwikkelingslanden voor deze leerlingen. Een team wat zich volledig inzet hiervoor en leerlingen uit deze achterstandswijk vanuit intrinsieke motivatie en bevlogenheid op een hoger plan wil brengen. Denkend vanuit kansen en mogelijkheden.
IMG_0353
imageimageimageimageimageimageimage