Ook sterren op Lab School MS223 in de Bronx!

Ook sterren op Lab School MS223 in de Bronx NYC!

Vandaag werd me weer eens duidelijk dat als je als school echt in iets gelooft en er voor gaat om dat te realiseren je dat ook echt lukt! Ramon Gonzales, zijn team en de leerlingen en ouders van deze middle- en highschool vormen een hechte gemeenschap waar oog is voor iedereen die daartoe behoort. Belangrijk is vooral dat elk kind, elk teamlid en elke ouder gekend, gezien en gerespecteerd wordt. En dat maakt dat ieder zich veilig en gewaardeerd voelt en zichzelf kan zijn. En dat motiveert je om het beste uit jezelf te halen en dit te laten zien als leerling en ook als leerkracht! Zo is ik ook elk kind en elk teamlid een ster op deze school!

De 5 waarden die helpen om dit alles te realiseren zijn zichtbaar in elke ruimte in deze school.
Ster met 5 waarden image image