Een maand later…….

Tja, waar zal ik beginnen. Wat zo’n week met je doet is bijna niet uit te leggen, dat moet je gewoon ervaren!
Het heeft mij zoveel energie en nieuwe inzichten en ideeën gegeven. En het was in zeker zin ook wel ‘confronterend’. Je wordt je zo bewust van je eigen handelen als leerkracht en hoe jij als professional in het vak staat.
Ik ging vooral met de onderwerpen ouderbetrokkenheid en leerlijnen/leerdoelen de scholen bezoeken. Ouders worden door de scholen warm onthaald. Bij elke school zie je bij binnenkomst waar de school voor staat (visie/missie) en waar de school mee bezig is. De scholen laten dit met veel trots zien en je ziet dan ook meteen waar de hele school als geheel mee bezig is.
image

image

In het onderwijs wat ik daar heb mogen ervaren staat het kind centraal. Niet leerlijnen of methode. Wat kan het kind al en hoe sluiten we daar goed op aan? Leerlijnen worden in het achterhoofd wel meegenomen als de kinderen hun eigen leerdoelen, in overleg met de leerkracht en ouders, bepalen. Kinderen wordt geleerd om zelf na te denken en te participeren over hun eigen leerdoelen en onderwijs. Daarin is het leerproces belangrijk en veel minder het resultaat.

Naast deze onderwerpen heb ik ook leerkrachtvaardigheden mogen zien waar ik jaloers op ben. Kinderen zelf laten leren/ontdekken hoe ze moeten leren. Niet door als leerkracht richting te geven naar het antwoord of het antwoord zelf te geven maar door te vragen en door te vragen totdat het kind weet welke stap hij moet zetten om verder te kunnen in zijn leerproces. Wat is dat gaaf om te zien, maar zo moeilijk om te doen ( heb ik de afgelopen weken gemerkt). Hier wil en ga ik mee verder.
Ook heb ik mogen ervaren dat kinderen eigen werkplekken kunnen opzoeken. Zittend, staand, liggend…en toch betrokken en actief bezig zijn met hun eigen leerproces. Ook dit ben ik uit gaan proberen en de kinderen waren bij de evaluaties enthousiast, open en kritisch naar zichzelf en de ander.

Terugkijkend naar de professional die ik was voor de reis en die ik ben geworden naar de reis kan ik zeggen dat ik met veel meer rust voor de klas sta. Zijn de doelen van de dag behaald dan ben ik tevreden en ik laat me niet meer opjagen door wat voorheen ‘af’ moest zijn. PROCESgericht en niet resultaatgericht!

Teacher skills

Ook vandaag op Parker High school zie ik weer heel duidelijk de geweldige  vaardigheden van leerkrachten. De manier van communiceren; o.a. de rust waarmee ze praten, het uitspreken van verwachtingen, het bespreken van gedrag vanuit de ik boodschap en het doorvragen net zo lang totdat de ander aan het denken gezet wordt. Zonder een mening of richting aan te geven. Dit zijn skills waar ik aan ga werken en bij geholpen wil worden.

Bronx community charter school

De eerste school die ik in de USA bezoek die aan de hand van leerlijnen de lessen geven. De leerkrachten weten wat de kinderen moeten kunnen aan het einde van het jaar  en delen de doelen op in blokken. Met de kinderen  worden de doelen besproken en het doel per dag is bij de dagplanning zichtbaar voor kinderen.
Ze hebben methodes voor rekenen en taal en volgen deze maar gebruiken niet alles. Passen aan waar nodig is, om zo het gewenste doel te halen.

Foto: in deze groep hebben de kinderen een eigen leerdoel/ verwachting  geformuleerd. Wat een diversiteit. Mooi!

image