Eindverslag Anouchka van de Coolwijk

naamloos2

Ik heb in Amerika vooral erg veel mooie dingen gezien die ik graag in de praktijk zou brengen.

Zoals;

Meer ouder betrokkenheid creëren. Ik wil graag gaan proberen om ouders meer te betrekken bij mijn onderwijs. Ze meer uit te nodigen in de klas om samen met de kinderen een activiteit te doen, ze ergens bij laten begeleiden enz. Ik ga vragen waar ze zelf goed in zijn en wie het leuk zou vinden om te begeleiden en waarin ze dat dan zouden willen/ kunnen. Tevens wil ik de ouders meer laten zien wat er in de klas gebeurd door meer foto’s/ filmpjes te maken en die toe te sturen. Door de kinderen eens een kaartje/ mailtje naar huis te laten sturen en wat meer in de expres te schrijven van wat wij allemaal hebben geleerd de afgelopen periode of juist wat er de komende periode gaat komen.

Creatief leren hoeft niet altijd in de vorm van handvaardigheid of tekenen te zijn. Dit kan op heel veel verschillende manieren zijn. Door bijvoorbeeld recepten te schrijven of uit te rekenen, door gedichten te schrijven waar zoveel mogelijk woorden uit een bepaalde spellingscategorie in terug moeten komen, door alleen een som op te schrijven en de kinderen er zelf een verhaaltjes som bij te laten bedenken. Ik zou graag elke dag minimaal 1 keer een opdracht op de creatieve manier aan willen bieden.

Het loslaten van de methodieken en het meer kijken naar de onderwijsbehoeftes van kinderen en de Tule doelen. Omdat dit voor mij toch wel een hele moeilijke is….het los laten van het vertrouwde en bekende. Kies ik ervoor om dit bij rekenen toe te gaan passen. Deze opdracht kan ik samen met mijn parallelgroep uit proberen gesteund door onze rekencoördinator.

Het bijna dagelijks aanbieden van gym en bewegingsonderwijs. Het hoeft niet altijd een volledige gymles te zijn maar een half uurtje bewegen d.m.v. oefeningen of een spel is al voldoende. Om de kinderen actiever bezig te laten zijn, zichzelf even lekker kunnen uitleven, ze vreugde laten beleven aan het bewegend bezig zijn, succeservaringen op laten doen, ze leren op een andere manier met elkaar omgaan bv. samenwerken, regels respecteren en omgaan met winst of verlies, ze leren rekeningen houden met elkaar, de motorische vaardigheden van de kinderen proberen te verbeteren en daarnaast kan het zo zijn dat je door veel verschillende activiteiten aan te bieden kinderen motiveert om meer te gaan bewegen en sporten en dat lijkt me in deze tijd een heel belangrijk doel.

En een mens mag altijd wat te wensen over houden….. en dat is: Het hebben van een moestuin en het leren bereiden van voedsel met de kinderen om de oorsprong van voedsel te ondervinden, het groeiproces mee te maken, het leren lezen en  volgen maar ook aanpassen van een recept, het om leren gaan met keukenmaterialen en het leren over gezonde voeding en wat dit met je doet.

Naast al deze mooie voornemens wil ik graag met mijn team gaan kijken welke CES principes we al raken en wanneer. Ik wil kijken naar waar we nog wist kunnen halen en waarop. Maar het belangrijkste is dat ik dit samen met het team wil doen. We moeten het samen gaan voelen, het samen willen beleven en het samen willen maken. Alleen dan lukt het. Dat heb ik op alle 4 de bezochte scholen gezien. Je kunt iets niet in je eentje, je moet er samen voor gaan!

naamloos

Parker school 31 okt. 2014 door Anouchka van de Coolwijk

Vandaag ben ik op een middelbare school gaan kijken waar we letterlijk de CES principes aan de muur hebben zien hangen.  Deze school straalt uit dat zij de principes nastreven in alles wat ze doen.

 

Het is erg mooi om te zien hoe hoog iedereen op deze school variërend van kinderen, ouders, leraren en de ouderraad. De visie van deze school hoog houden. Ouderbetrokkenheid staat hier met stip op nummer 1!

Daar kunnen wij nog heel erg veel van leren. Iedereen wil meer dat het beste uit de kinderen en zichzelf halen en dat bereik je niet door alleen te werken maar door nauw samen te werken.

 

Wat mij als cultuurcoördinator heeft geraakt is hoe zij met creatieve taal omgaan. Zij noemen het art en humanity.  In dit vak verwerken ze taal, spelling,  lezen, debatteren, handvaardigheid, tekenen, drama, poëzie,  geschiedenis,  aardrijkskunde en naturonderwijs. Prachtig om te zien en om mee te mogen maken.

Zij laten heel duidelijk zien dat verweving van de vakken wel degelijk mogelijk is als je maar wil.

image

 

Ik denk dat ik wel kan zeggen dat ik al de CES principes in dit vak terug heb zien komen.
image

Mission Hill door Anouchka van de Coolwijk

Mission hill door Anouchka van de Coolwijk 30 okt. 2014

Vandaag zijn we bij Mission Hill geweest. Dit is een basisschool in Boston.

De kinderen gaan hier vanaf 3 tot 14 jaar naar school. Ik heb vandaag een art les bij mogen wonen.

Hieronder mijn belevingen.

Art lessen

De lessen worden aangepast op de thema’s die in de groepen spelen.

In de les is er hulp en begeleiding van ouders tevens zijn er studenten in de klas waardoor er ongeveer begeleiding is van 1 op 4. Daarnaast werken ze veel samen met hoge scholen zoals voor handvaardigheid, tekenen, drama en muziek.

Opening van de les

Vooraf aan de les wordt eerst werk getoond van wat de kinderen gaan maken. Hierbij worden open vragen gesteld.  Wat zie je, wat denk je dat het is, wat gaan we doen?

Door middel van diapresentaties, open vragen, quote van de kunstenaar bespreken ze de nieuwe les. Ze pakt terug op andere lessen die ze in de klas hebben gedaan en de doelen vooraf bespreken.

Na de les is er een evaluatie over het proces en product. Hier wordt doorgevraagd op aantwoorden.

Tips:

* Stel de groepjes zelf samen zodat je kinderen uit elkaar kan zetten.

* Zet zacht muziek  (rustige muziek zonder al te veel beat) aan als de activiteit begint, en werk aan het geluidsniveau van de kinderen. Ook in de artles kan er zacht gewerkt worden.

*Samenwerken is belangrijk, hier hoort ook wachten op elkaar bij. Het is een belangrijke eigenschap die ze moeten leren.

*Een goede voorbereiding is heel erg belangrijk, zorg dat alles klaar staat. Zodat je ook echt met de klas bezig kunt zijn.

Personalization

image

the Laboratory school of finance and technology Anouchka van de Coolwijk

Bezoek the Laboratory school of finance and technology, 28 okt. 2014

Vandaag zijn we naar een middelbare school geweest in de Bronx. Daar heb ik veel mooie dingen gezien.wpid-20141029_125054.jpg

Wat me het meest is opgevallen is dat de gemaakte werken van kinderen beoordeeld worden met een cijfer. Dat is niet veel anders dan bij ons maar bij elk werk werd een positieve noot geschreven. daarnaast werd er positieve feedback geschreven op het werk. Als de kinderen het niet met de beoordeling eens waren dan gingen zij hierover met de docent in gesprek.

Niet al het werk van de kinderen werd nagekekewpid-20141029_130046.jpgn, maar tijdens het werken of samenwerken werd er rondgelopen of de kinderen het werk begrepen hadden. Terwijl de kinderen aan het werk waren individueel, in groepjes of in tweetallen hielp de leerkracht bij elk groepje. Maar niet door het voor te kauwen maar door onderzoekende vragen te stellen. Waardoor de kinderen gedwongen werden om verder en dieper na te denken.

Student as worker, teacher as coach

Reflectieverslag Anouchka van de Coolwijk 27 Okt. Central park east middle school

Een van mijn leervragen was hoe stellen ze portfolio’s samen, hoe bepaal je de doelen en hoe reflecteer je met de kinderen op deze doelen.

Het werk van kinderen wordt bewaard in een portfolio. Samen met de kinderen bepalen ze leerdoelen, kijken ze waar ze nog meer aan kunnen werken. Elke maand bespreken ze de doelen en evalueren dit.

Elk portfolio is anders en de kinderen bespreken dit portfolio met de leerkracht, ouders of andere geïnteresseerden aan het eind van het jaar. Het portfolio gaat elk jaar mee naar de volgende groep.

Ze maken tegen het eind van de basisschoolperiode een afstudeerstuk. Het onderwerp hiervoor kiezen ze in overleg met de leerkracht en samen bedenken zij de doelen. Al deze stukjes worden gepresenteerd in een zelfgemaakt museum waar ouders naar komen kijken en hierover in gesprek gaan met de kinderen.

Demotrationtion of mastery

Wat mij verder erg heeft geinspireerd is het aanname beleid van nieuwe personeelsleden. Ze trekken alleen mensen aan die hen zijn aangeraden door andere mensen! Daarnaast wordt er gekeken naar de vaardigheden die iemand bezit en de persoonlijkheid van een persoon.

Tijdens de intake van nieuwe leerlingen wordt er duidelijk aangegeven wat de school van de ouders en kinderen verwacht. Iedereen moet achter de principes van de school staan.

Commitment to the entire school

Leraren schrijven 2 x per schooljaar een rapport voor de kinderen vanaf groep 1. Daarnaast is er 3 x per schooljaar een oudergesprek waar kinderen bij zijn, ook de kleine kinderen vanaf groep 1! Daarnaast mogen ouders op verzoek langskomen. Zonder cijfers wordt een mooi rapport geschreven, dit rapport kan variëren tussen 1 tot 5 paginas per kind. Er wordt gekeken naar de karakters van kinderen, interesses, sociale vaardigheden, vooruitgangen en waar kinderen nog moeite mee hebben.

A tone of decency and trust