Students ask their own questions

Rightquestion.org
Hierop is alles te vinden over het stellen van de juiste vragen. Dit is essentieel om het leren op een hoger level te krijgen.

We hebben een opdracht gekregen die je ook je eigen leerlingen kunt geven om het leren op een hoger level te krijgen.

Opdracht: je krijgt een statement in jouw groepje, waar je alleen maar vragen over mag stellen.

Eerste statement: students are not asking questions.
We hebben hier zoveel mogelijk vragen bij bedacht zoals ‘ Why do students not ask questions.’
Er waren 4 regels waar we ons aan moesten houden. Naderhand werd gevraagd hoe het ging met de regels
1. vraag zoveel mogelijk vrageb
2. Do not stop to answer.
3.write down every question
4. Verander een stelling in een vraag.

Er werd dus gericht op het proces.
Nu is de vraag of het open of gesloten vragen zijn. En wat is het voordeel en het nadeel daarvan?
Verander een open vraag  in een gesloten vraag en andersom.
Kies een top 3 van je vragen.

Dan wordt in de hele groep de top 3 van elk groepje voorgelegd. Door dit te bespreken met leerlingen kom je achter vragen die zij bedacht hebben terwijl je er zelf niet aan zou hebben gedacht als leekracht. 99% van de vragen is voorspelbaar,maar 1 % niet!

Naderhand wordt er gereflecteerd:
Hoe kan je gebruiken wat je geleerd hebt?

Leerlingen hebben drie manieren van denken:
– Divergent denken: van alles wat, alle kanten op.
-covergent denken: de focus leggen
-metacognitief denken: denken over denken. Analyseren.

Leerlingen
– zijn meer verbonden met het onderwerp
-er is meer eigenaarschap
– ze leren meer

Het vragen stellen kan gedaan worden aan het begin van een project, maar ook halverwege een project en zelfs op het eind. Deze vragen op het eind kun je gebruiken voor een proefwerk.

Het moeilijkste. De questionfocus. Dit is waar ze de vragen omheen bedenken.
Het kan zijn:
-een statement of zin
– een plaatje
– bv een rekenprobleem

image

Leerkrachten en techniek/programmeren

Laat leerkrachten ervaren te experimenteren met techniek en programmeren, en zij kunnen het enthousiasme overbrengen. Een ruimte vol met materiaal en een technicus. Vaak zijn met de simpelste materialen al technische producten te maken.

Als leerkrachten kinderen durven laten experimenteren met techniek zoals programmeren (denk aan het rijden met een autootje van lego via de computer) hoeveel vaardigheden breng je kinderen bij die zij nodig zullen hebben in deze 21e eeuw? In de toekomst zal het gaan draaien om nanotechnologie en programmeren.

Student as worker, student as coach..so where is the teacher?

Toen we binnenkwamen kregen we de opdracht een kaartje te pakken hoe we onszelf zien:
-communicator
-designer
-investigator

We moesten een groepje van drie vormen;een communicator, een designer en een investigator om met materialen de ideale student weer te geven. Omdat het een open opdracht is kwamen er hele verschillende uitkomsten met verschillende materialen. De verschillende rillen kregen verschillende opdrachten. Zo moest de communicator aan een ander groepje vertelen wat ze gedaan hebben en waarom.
Op deze manier kun je ook met studenten werken. Ze worden hierdoor meer eigenaarschap, het leren is open en ze leren goed samen te werken. De leerkracht coacht en zorgt voor heldere opdrachten.

image

image

image

Leren van en met elkaar

image

Kinderen schrijven hun mening  eerst op, dan delen ze het met elkaar. Zo zijn ze met geschiedenis en taal tegelijk bezig.
Ze gaan recht tegenover elkaar zitten zodat ze elkaar goed aan kunnen kijken. Na het samenwerken schudden ze elkaars hand. De omgangsregels mbt samenwerken zijn helder! Het samenwerken is goed voorgestructureerd door het werkblad.

image

San Francisco International High School

We zijn net aangekomen op de high school. In de introductiefilm is te zien hoe kinderen van alle delen van de wereld Engels leren en zich thuis voelen op school. Het gaat vaak om kansarme jongeren, waarvoor ze echt een community willen vormen. De leerkrachten zijn erg betrokken. Een kind geeft aan het als een familie te zien.

Scholen leren van elkaar, ze hebben samen een netwerk van scholen. Er is een constante dialoog.
Hun doel is dat alle (immigrante) leerlingen eruit kunnen halen wat er in zit zodat ze een goede toekomst tegemoet kunnen zien.

Er is geen losse Engelse les. In alle lessen wordt Engels gegeven. Ale leerkrachten zijn hiervoor opgeleid. Ze hebben maar 4 jaar, dat de kinderen hier zijn.

Een derde van de kinderen zijn nooit eerder naar school geweest.Zij moeten ook leren hoe het gaat als je naar school gaat.

De aanpak:

– heterogene groepen. Iedereen leert van elkaar.
– experimenterend leren ze moeten zelf aan de slag en moeten Engels praten en niet alleen luisteren.
– taal-en inhoud geintegreerd.

De school values:
– learn together
-act with empathy
– challenge yourself
-create change

Jaarlijks is er een viering waar er waarderingen als diploma’s worden uitgedeeld waar de hele school bij zit. Het is een echt feestje. Voor elk value wordt er een leerling gekozen die dat het meest heeft laten zien. Hierna wordt er een film getoond met mooie foto’s van de afgelopen tijd; de mooie momenten. Dan mogen leerlingen naar voren komen die een complimentenblad willen uitdelen. Zo was er een jongen die zijn juf bedankte dat ze er voor hem was, nu zijn moeder niet in de buurt is.
Kippenvel!!

Al het materiaal wordt door de leerkrachten zelf gemaakt. Het is veel werk, maar geeft wel voldoening voor deze groep. Zij kunnen namelijk geen tekstboeken lezen.

Leerkrachten modelen het reflecteren en samenwerken. Het is vanzelfsprekend en daarom ook vanzelfsprekend voor kinderen om zelf te doen.