San Francisco Community School

Het is een school met 298 leerlingen en 13 voltijd leerkrachten. Van deze 13 leerkrachten, werken er 8 voor het eerste jaar op deze school. Dit komt omdat leerkrachten de mogelijkheid hebben gekregen om een jaar sabbatical te nemen. De leerkrachten die hem vervangen, zullen dus maar een jaar op deze school werkzaam zijn.
Leerkrachten kennen alle kinderen en normaal gezien zitten de leerlingen twee achtereen volgende jaren bij dezelfde leerkracht. Voorkeur gaat uit naar combinatieklassen. 70% van de leerlingen leeft onder de armoedegrens. Op deze school zitten veel verschillende nationaliteiten. Dat is bijzonder, omdat op de meeste scholen in de buurt kinderen zitten met dezelfde nationaliteit.

Project based learning

In de visie van school is opgenomen dat er vooral projectmatig gewerkt wordt. Ze werken hierbij ook samen met een highschool, zodat de overstap makkelijker wordt. Projecten omvatten real-world-problems en kinderen krijgen de opdracht dit te onderzoeken. Van de leerkrachten vraagt dit wel veel voorbereidingstijd. Projecten duren vaak 2 maanden. Iedere dag wordt ook een taal- en rekenblok gegeven. Wat ons opvalt is dat kinderen stralen als ze over het project vertellen:
– Achtbaanproject met bezoek aan Six Flags en het bouwen van een knikkerachtbaan in de klas (zwaartekracht, snelheid enz)
– Romeo en Juliet in hedendaagse taal vertalen en opvoeren voor publiek
– Raketproject (ruimtevaart)

Portfolio
Kinderen houden zelf een portfolio bij. Dat portfolio moeten ze aan het einde van het schooljaar presenteren aan de leerkracht en leerlingen. Kinderen reflecteren hierbij sterk op eigen werk. Maken eigen sterkte- en zwakte analyses en schijven een plan voor het komende schooljaar. De reflecties zijn gebaseerd op de 8 virtues en 8 powerful ways of thinking (zie foto’s). Leerlingen leren elkaar en zichzelf goed kennen.
Het laatste schooljaar moeten de leerlingen hun portfolio presenteren aan een wat groter publiek (leerkrachten en ouders). Presentatie van 45 min over hun eigen ontwikkeling, waar ze nu staan en waar ze naartoe willen. Daarna gaan ze naar highschool.

Community
Er wordt veel tijd besteed aan ‘community building’. Iedere dag wordt in de kring geopend. Kinderen uit andere groepen helpen elkaar. Ze gaan soms ook samen picknicken.
Als kinderen ruzie met elkaar hebben, moeten ze reflecteren op hun eigen gedrag. Dit gaat dmv vragenlijsten op papier. Aandacht ligt op het goedmaken en inzicht geven in gevolgen van eigen gedrag en niet op het straffen. Als kinderen iets goeds hebben gedaan, worden ze aan het einde van de week in het zonnetje gezet.
Vanaf groep 6 wordt er langzaam begonnen met het wisselen van leerkrachten. Dit ter voorbereiding op highschool.

Besluitvorming en management
De directie van deze school komt altijd voort uit eigen teamgeleding en moet door het hele team unaniem worden gekozen. Hierover is wel een conflict met het district (inspectie); ze willen dat er van buitenaf ook mensen kunnen worden aangenomen. Alle besluiten mbt de school, worden gezamenlijk genomen.

Van de leerkrachten op de SF Community School wordt 100% commitment verwacht.

Groetjes Cindy en Chantal

20131108-141240.jpg

You can do it!

Laat altijd blijken dat je in het kind gelooft; kinderen zullen dan dingen laten zien waar ze zelf onwijs van onder de indruk kunnen zijn. Geloof van de leerkracht speelt hierbij een ongelofelijk grote rol!
Praat met de kinderen over de genomen stappen; lever niet alleen ontwikkelingsmateriaal aan. Het gaat om het proces.

Yes, I did it!!

Kinderen hebben een ongelofelijke capaciteit om geweldige dingen te ontwikkelen. Wij als leerkrachten moeten onszelf en elkaar er aan blijven herinneren de kinderen deze ontwikkelingsmogelijkheden te geven (op alle gebieden!)
Kinderen verrast laten zijn over wat ze ZELF bereikt hebben, het gevoel van trotsheid–> Daar doe je het voor!