Mission Highschool. Workshop 1: studenten hun eigen keuzes leren maken mbt QFT.

Mission Highschool SF. CES-conferentie.

Workshop 1.Studenten hun eigen keuzes leren maken.
Haley Dupuy/Wally Wallace

Uitleg over de “leren vragen stellen met focus” techniek :
QFT: Question focus technique.
Op de website/social media is veel gratis info te vinden:
Www.rightquestion.org/educators
Right question institute website
@rightquestion

Drie lagen in denken over vragen leren doorlopen:
Divergent
Convergent
Metacognitive thinking ( thinking about thinking)

In een kleine groep ervaren we zelf de 4 stappen van vragen stellen binnen een aangegeven context: bedenken- labelen ( open/gesloten)-prioriteren-en ermee aan de slag gaan. Alles in overleg met je groepje.
99% van de vragen zijn voorspelbaar, 1% zal je normaal zelf nooit zijn.

Engagement is key!
Als je studenten leert denken en vragen stellen zijn zij zelf degene die de vragen stellen ,zichzelf uitdagen en meer leren!
Geef niet teveel achtergrond informatie! Zelf laten uitvogelen.
Aan het einde van een project/ laat ze zelf toets vragen ontwikkelen!

Qfocus
Kan een foto woord zin of lesprobleem zijn
Vb: tornado
-vragen over tornado’s
-vb van uitwerkingen van de vragen
Laat ze ook ervaren dat sommige vragen niet naar t antwoord leiden. Dus fouten maken is leerzaam.

Bedenk als leerkracht goed waar je QFT kun inzetten in je les.

Van belang is hierbij ook steeds de reflectie.
Opbrengst: critical thinking!

20131109-121841.jpg

Visie SF Community school

Van visie tot praktijk: door de hele school heen voorbeelden van een sterk geloof in eigen visie. De leerkrachten dragen het onderwijs en de kinderen dragen de visie uit. Iedereen helpt: er is een ” community” waarin iedereen een rol heeft, van leerling tot leerkracht van ouder tot vrijwilliger. Er is een sterk geloof in project onderwijs. Wat in elk geval weer sterk naar voren komt is het visueel maken van ” en zo doen we dat hier” in woord en beeld. Deze school is in 1972 gesticht vanuit een groep ouders die vonden dat onderwijs anders kon en moest. Hetgeen wij hier gezien hebben en de mensen met wie wij gesproken hebben geeft een beeld van democratische besluitvorming en consensus. Er heerst een los klimaat, waarbinnen veel ruimte is voor eigen invulling.

20131108-122447.jpg

Project-based learning @SF Community School

Een voorbeeld van project based learning: de schooltuin. Er wordt van alles verbouwd en bijgehouden door de leerlingen. Ook zijn er kleine dieren. Voorafgaand aan de aanvang zie je dan ook kinderen maar ook ouders de tuintjes bezoeken: ook dat is eenvoudig te realiseren ouderbetrokkenheid! Mooi!

20131108-102939.jpg

Impressive Alcatraz

Alcatraz bezocht, ook wel genoemd ” the rock”. De audio tour een absolute aanrader. Wist niet dat het ooit een leger bastion was tijdens de SF goldrush. Erna van 1924-1963 de staatsgevangenis met vele beruchte figuren uit de duistere gangster periode tijdens de drooglegging. Na 1963 heeft het als protest eiland gefungeerd voor native americans ( indianen), hun positie is na deze bezetting verbeterd. Ook is het een natuurreservaat tot op de dag van vandaag.
Een stukje USA geschiedenis. Een must do!

20131107-185722.jpg

Van laagste tot top 25 school van de staat New York

Van laagste op de ladder van 389 scholen tot de top 25. In gesprek met Ramon Gonzalez.
Er is natuurlijk veel geld nodig om alle activiteiten te kunnen realiseren. Een rijke leeromgeving is een voorwaarde. Per jaar werft deze school 450.000 dollar. Hiermee richten ze de activiteiten in. De verbinding tussen de kinderen en donateurs in de gouden sleutel: men moet willen doneerden omwille van de kinderen. De kinderen moeten willen leren omwille van de donateurs. Als je school interessanter wordt, komen er ook meer en betere studenten. Er melden zich jaarlijks 700 leerlingen voor ongeveer 180 plaatsen.
Van armste gebied in de USA hebben ze de beste testscores in deze staat. Er wordt ook veel gewerkt met externe teams: sportdocenten, dramadocenten, muziek docenten etc.
Een voorwaarde is dat elk kind een summerschool volgt van 4 weken om alvast voorbereid zijn op de start op deze school. Hierin worden de basisafspraken en voorwaarden gemaakt.
Ms 223 geeft ook dual language klassen: Spaans-Engels. Hiervoor worden kinderen wel gescreend.
Dit was voorheen het meest gevaarlijke schoolgebouw in de USA, nu het meest gewilde schoolgebouw. We spreken hier over 11 jaar geleden. Ook universiteiten werken samen en deze stage studenten worden aangenomen als ze na een jaar werken blijken te passen op deze school. De maatschappij in de school halen maar vooral ook de kinderen de skills aanleren voor een functie in de maatschappij is een opdracht: they need to be flexible!
Daarom is deze school nu ook een highschool begonnen! Ipv 3 jaar hebben ze nu 7 jaar de tijd hun leerlingen te begeleiden: ze blijven leerlingen volgen. Er bleken nogal wat leerlingen af te haken nadat ze deze school verlieten.
De thuissituatie is erg risicovol en schrijnend. Er zijn maatschappelijk werkers, maar Gonzalez zegt ook: dat blijft buiten de school!
We teach them how to think! Onderzoekende houding aanleren. Leren flexibel te zijn.
Vertel leerlingen altijd waarom iets belangrijk is!
Vroeger was het input-knowledge-performance.
Stel haalbare doelen vast, maar droom ook en laat je personeel dat ook zien. Ook het ontvangen van bezoek zoals nu geeft aan dat what we do matters! Voor leerlingen en personeel je neemt ieder serieus.

20131106-151843.jpg

20131106-151850.jpg

20131106-151903.jpg

20131106-151914.jpg

20131106-151924.jpg

20131106-151931.jpg

20131106-151939.jpg

20131106-151950.jpg

20131106-152010.jpg

20131106-152024.jpg

20131106-152046.jpg

Duidelijke regels van binnenkomst tot highschool

Door de hele school heen en in elke klas zie en lees je duidelijke omgangsregels. Deze regels zijn geldig voor alle studenten en daaraan wordt niet getornd. Disciplinaire maatregelen worden dan ook genomen waar nodig: ouders moeten hun kind ophalen ongeacht of ze werken. Gemiste tijd in de klas wordt door het kind ingehaald na school, niet als straf maar gewoon om je gemiste werktijd in te halen, dat is een andere benadering. De conciërge die hier al 44 jaar werkt neemt zijn taak dan ook zeer serieus!
Gelukkig ook veel positiviteit en een warme benadering, juist de focus op wat wel van de studenten verwacht wordt.Principal Ramon Gonzalez heeft een duidelijk doel voor ogen: groeien en het kind zien, uitdagen en motiveren.dat vraagt veel van zijn personeel: je moet ervoor gaan en verder!!! ” they go way and beyond”
Dat vraagt een strakke aanpak ook van het team: er moet een match zijn met de schoolvisie! Je moet dus passen op deze school als teamlid.
Ook leerkrachten worden geacht attent te zijn en te blijven op het hanteren van deze afspraken en regels. Ook in de teamkamer zijn deze dus zichtbaar.

20131106-145624.jpg

20131106-145632.jpg

20131106-145644.jpg

20131106-145701.jpg

20131106-145724.jpg

20131106-145747.jpg

20131106-145753.jpg

20131106-150230.jpg

20131106-150241.jpg

20131106-150259.jpg

De plaats van de school in de samenleving

Op deze school heeft een veilige omgeving de maximale aandacht. Er zijn hal attendants ( volwassenen in de hallen) elk kind wordt gezien! Functie hiervan is een veilige warme omgeving te zijn: kennen herkennen en erkennen. Ook zie je in de klassen meerdere volwassenen ter Ondersteuning van de special needs kinderen: soms wel 3 per groep. Dat zijn leerkrachten omderwijsassistenten en vrijwilligers. De leerkrachten hebben veel oudercontact: voor elk slecht nieuws telefoontje staan twee goed nieuws telefoontjes door de leerkrachten. Think positive! De kinderen zijn aanwezig tussen 7-5, ontbijt lunch en naschoolse activiteiten zitten in de dagplanning. De school is een fijne plek om te zijn is de filosofie: they have to want to be here!!!
Ook ouders zijn welkom: er is een gym, computerles, taalcursussen etc.

20131106-143640.jpg

20131106-143705.jpg

20131106-143722.jpg

20131106-143751.jpg

20131106-143802.jpg