reflectie Cita

Afbeelding

reflectie citaDeze wordle geeft voor mij alle mooie, waardevolle punten weer, die ik op de scholen heb ervaren en heel graag wil vasthouden. Vooral nu we terug zijn en de reis al weer enige weken achter ons ligt, merk ik hoe ik geleefd wordt door alle hectiek en de waan van de dag.

Wat is het dan belangrijk om terug te kijken en vast te houden aan wat er voor mij echt toe doet. De dingen die ik graag wil meenemen naar mijn eigen school. En dat heeft deze reis mij vooral gebracht.
Het sluit voor mij ook zo mooi aan bij alles wat we op dit moment ook op De Korenaer mee bezig zijn. Oriënteren op ons onderwijs voor de toekomst. Ik heb op de scholen ervaren hoe belangrijk het is om geloof te hebben in wat je doet. Met zijn allen achter je onderwijs staan en dat samen willen uitvoeren.

Ik ben erg blij dat ik de stap ondernomen heb om mee te gaan en vooral ook dat ik deze kans heb gekregen. Ik wil ons reisgezelschap bedanken voor de saamhorigheid, positiviteit, lol, mooie gesprekken en inkijkjes in elkaars scholen. Al snel kwam ik er achter hoeveel energie ik kreeg van een groep waarmee je samenwerkt die zoveel positiviteit uitstraalt en met hetzelfde doel ergens mee bezig is.

Bezoek Parker Hill

Parker Hill is een middle en highschool waar de kinderen een leeftijd hebben van 12 tot 18 jaar.

Een prachtige high school waar ik rust, mooie uitgangspunten, onderzoekend leren, dieper denken en veel aandacht voor elk kind persoonlijk gezien heb. En natuurlijk ‘less is more’: het idee dat je dieper leert door veel tijd te besteden aan een betrekkelijk smal onderwerp en daarna je inzichten kunt toepassen.

De vele inzichten van de vorige scholen kwamen hier weer heel mooi naar voren. Duidelijk te zien en te voelen. Ook op deze school zijn er hoge verwachtingen van kinderen en veel reflectie, dit alles geldt niet alleen voor de leerlingen. De leerkrachten op de school reflecteren veel met elkaar en maken onderdeel uit van o.a. De critical friends group. Groepjes leerkrachten die gericht is op de ontwikkeling van hun lesgeven. Elkaar feedback geven over hun eigen leerdoelen, de inrichting van een lokaal en het geven van onderwijs.

Een mooie school om deze indrukwekkende reis mee af te sluiten.

image

Bezoek Mission Hill school

Bezoek Mission Hill school (Boston)

Een basisschool waar ik weer zeer bevlogen verhalen heb gehoord en een klas met 6 tot 8 jarige kinderen heb bezocht.
Een klas met een groot tapijt, lekker op de grond zitten, lage tafels waar kinderen op hun knieën aan het werk zijn, kinderen met wel heel special needs, heel veel ontdekkend en onderzoekend leren, tijd en aandacht voor kinderen, reflectie en volop vragen en verwonderingen aan de wand.

Een heerlijke leeromgeving, helaas niet zomaar over te nemen op onze scholen, maar zo mooi om naar te kijken….

image  imageimage  image

Laboratory school of finance and technology door Cita

Een middle school (11 tot 14 jaar) en high school in the Bronx. Een hele andere omgeving dan gisteren. Herkenbaar met de vorige school waren wel de vragende vorm van lesgeven. Overal in het lokaal hangen vragen. Onderzoekend leren wordt met de paplepel ingebracht. Hierdoor wordt het heel betekenisvol.

Maar ook reflecteren. Zoals we bij de vorige school ook al hebben gezien. Wat lukt goed, wat kan ik nog niet zo goed, waarom lukt het nog niet en wat wil ik leren? Na elke lesblok gaan leerlingen hier mee aan de slag. Waar wij als leerkracht de testen analyseren, zie ik hier de leerlingen hun testen analyseren!

Ook hier zie ik verwachtingen op papier hangen, de values. En zoals de directeur ons verteld, mogen deze values niet alleen op papier staan, maar moeten ze doorleefd worden. Er is een beloningssysteem voor wie in een van deze values uitblinkt.

Als laatste zie ik ook hier het vele samenwerken terug. Ze leren spreken in en voor een groep en te spreken voor zichzelf.
“Je hebt meer ideeën nodig om te leren denken en een mening te kunnen vormen”.

image  image image image

Central Park East door Cita

Bezoek Central Parc East,

Wow, wat een veelheid aan indrukken.
Vrij door alle klassen in en uit lopen, spreken met kinderen en leerkrachten.
Ik zie veel samenwerking, een (georganiseerde) chaos aan materialen, enorme bouwhoeken in alle klassen, huis(klas)dieren en enorme mappen die portfolio’s van alle kinderen bevatten.

Bouwproject van enkele weken

Een fijne school waar ik een prettig klimaat heb ervaren.
In de klas zie ik de volgende regels hangen.

image

De enige regels volgens de leerkracht.
Sprekende met de leerkracht van deze groep spreekt hij mooie woorden:
” We hebben in de klas niet zozeer regels, maar verwachtingen”.
En een hele nieuwe ervaring opgedaan met het principe ‘less is more’.
Een rekenles waar de leerkracht 1 som in behandeld. Vooral gericht is op het uitdiepen ervan.
Tijdens de lunch waarbij 4 leerkrachten aanwezig zijn, hoor ik mooie uitspraken van hen.
‘We teach the children, we don’t teach the subject.’
‘Geloven dat alle kinderen kunnen leren en je leert door te doen’
‘We beschrijven wat kinderen doen en kunnen, niet wat ze niet kunnen.’

Vaak komt ook terug hoe belangrijk het is de kinderen goed te kennen. Weten wat ze motiveert, wat ze willen leren.
Dit heb ik vooral terug gezien in het project uur dat dagelijks terug komt. Waar kinderen samen of alleen een onderwerp of vraag uitwerken. Op papier, maar vooral ook met een veelheid aan materiaal. En wat is het dan super als je wat extra handen in de klas hebt. In elke klas zie ik wel 1 of 2 assistenten.

image

 

image

 

image

Als laatste ben ik erg onder de indruk van de gesprekken tussen leerkracht en kinderen. De vele vragen die leerkrachten stellen tijdens het werken aan de projecten om de kinderen aan het denken te zetten. Vragen zonder er een oordeel aan te koppelen, zoals ze zelf zeggen. Het diepe denken vanaf jonge leeftijd.

Zeer benieuwd wat de andere scholen gaan brengen…

leervraag Cita

Ik mag namens basisschool De Korenaer mee met de studiereis naar Amerika! De CES-principes krijgen steeds meer een rol binnen de scholen van het SKBO. Voor mij een reden en een mooie kans om deze principes beter te leren kennen en inhoud te kunnen geven door deel te nemen aan deze reis.

Met de trends in maatschappij en onderwijs in het oog, gaan we op De Korenaer een kritische blik werpen op ons onderwijs. Wat is ons antwoord op alle ontwikkelingen en inzichten? Waar staan wij de komende schoolplanperiode voor? Wat vinden wij belangrijk? In deze ontwikkeling van onze school, past voor mij deze studiereis heel goed.

Ik verwacht door de scholenbezoeken veel inspiratie en ideeën te krijgen. Tijdens een studiedag met ons team zijn we met het bovenstaande enthousiast van start gegaan. Vanuit het team heb ik aan het einde van de studiedag de volgende kijk-vragen meegekregen.

Verbondenheid
Hoe wordt er gewerkt om verbondenheid binnen de groep te creëren?
Eigenaarschap en talentontwikkeling
Op welke manier zie je dit terug in het onderwijs?
Eisen van buitenaf
Hoe gaan zij om met prestatiegerichte eisen en de druk die hiermee gepaard gaat?Welke elementen uit het onderwijs maken voor de leerlingen het verschil?
Waar worden zij blij van?
Verschillen
Wat doen zij daadwerkelijk anders dan wij?

Daarnaast voel ik mij sterk aangetrokken door het eerste principe learn to use your mind well en de daarbij behorende the habits of mind. De vaardigheid om kritisch na te denken, te kunnen reflecteren en vanuit nieuwe standpunten kwesties te overzien vind ik zeer waardevol om kinderen mee te geven.
Ik ben benieuwd hoe dit verweven zit in het onderwijs op de scholen.

Vol verwachting begin ik aan deze studiereis. Ik hoop met een rugzak vol met inspiratie, ideeën en nieuwe inzichten terug te keren en deze ook te kunnen delen met mijn team.