The connection….. Eindreflectie studiereis Dimphy

Aan mijn blogs kon je al zien dat ik een inspirerende studiereis heb gehad en dat ik ook al eens stil heb gestaan bij wat ik mee terug zou nemen. Mooi vond ik het dat mijn studie master SEN steeds verweven bleef tijdens deze reis. Moeilijk vind ik het om zo veel ervaringen en indrukken en dus ook deze eindreflectie kort weer te geven in een blog(dat zijn ze dan ook niet, maar ik kan er nog veel meer over vertellen).

Ik begon met onderstaande leervragen aan deze studiereis;

*Wat is de visie op bewegen en leren en hoe wordt dat in de dagelijkse praktijk toegepast? 

*Hoe wordt er omgegaan met ‘motorisch onrustige’ leerlingen?

*Graag wil ik ervaren hoe ze de leerling een stem geven en hoe het eruit ziet als dit de hele dag structureel wordt toegepast. 

*Hoe begeleidt de leerkracht de verschillende leerprocessen? 

*Hoe daagt hij ‘motorisch onrustige’ leerlingen uit tot een gesprek waarbij ze hun stem laten horen, hoe krijgt hij de intrinsieke motivatie op gang?
Wat ik heb mogen ervaren;

*Het bewegend leren hoeft niet ingewikkeld te zijn. Gebruik maken van de kwaliteiten van leerkrachten en fantasie in je dans, muziek en bewegingen. Daarbij dicht bij de belevingswereld van de kinderen blijven en gebruik maken van de thema’s en begrippen die op dit moment belangrijk zijn. Motorisch onrustige leerlingen de kans geven om te bewegen en dus afwisselend te werken met het stellen van eisen hieraan en het geven van bewegingsruimte zonder eisen. De leerkrachten verwachten dat de leerlingen steeds langer zichzelf met gerichte bewegingen kunnen focussen op hetgeen wat geleerd moet worden. De lessen met beweging wisselen ook weer de lessen zonder beweging af. 

*Bij Mission Hill vond ik het mooi om te zien dat er een sensorische integratie (SI) kamer was en een breakout room en dat de kinderen ook de gang konden gebruiken om in hoeken even te chillen of om even rond te wandelen. Er komt met regelmaat een SI therapeut op school en die werkt in de SI ruimte of in het eigen lokaal met de leerlingen. De focus in het lokaal lag dan vooral op het te maken werk en dan afgewisseld met SI oefeningen zodat het werken niet aaneengesloten hoefde, want dat ging ook niet, maar dat er wel zo veel mogelijk gewerkt wordt. Ik zag hoe ze eenvoudige SI oefeningen in de klas integreerden met een leerling, zonder dat er iemand last van had, prachtig!

*Leerlingen mogen werken aan projecten waarbij ze hun interesses kunnen tonen. De leerkracht leert de leerlingen nog beter kennen doordat de leerkracht de leerlingen coachend begeleidt door middel van het stellen van procesgerichte en reflectieve vragen. In dit concept zie je dat ook de motorisch onrustige leerlingen gemotiveerd en betrokken zijn en vallen deze leerlingen minder op binnen de groep. Ook doordat er buiten de kleine instructiekring vaak meer geluid en beweging is, valt het niet op als een kind wat vaker beweegt of geluid maakt binnen de instructiekring. Tijdens de projecttijd heeft de leerkracht ruimte om samen met de leerling te kijken welke werkvorm het best past bij de leerling. 

*Alles wat leerlingen en leerkrachten deden stond met elkaar in verbinding en ontstaat door de communicatie en het wederzijdse vertrouwen en respect, CONNECTION vond ik dan ook een erg mooi woord! 

Op dit moment denk ik dat…..

-communicatie het meest belangrijk is. 

-het belangrijk is om werkvormen in te zetten waarbij de leerkracht de leerlingen echt leert kennen en de leerling ook meer over zichzelf leert. 

-het belangrijk is dat verbanden moeten worden gezien en ervaren. 

-het steeds een balans zoeken is tussen gewoon doen en anders doen wanneer het nodig is, maar dat dan wel weer normaal vinden en integreren in je klas. Ieder kind is uniek en vergt een unieke aanpak!

-bewegend leren een meerwaarde heeft, zeker voor motorisch onrustige leerlingen. 
Dit betekent voor mijn handelen;

-Meer vertrouwen hebben/ tonen/ernaar handelen.

-Kunnen loslaten; van sommige gewoontes/organisatie, de leerlingen meer vrijheid en verantwoordelijkheid geven, de methode kritisch bekijken en niet altijd resultaat gericht zijn. 

-Oefenen in het stellen van coachende vragen.

-Meer van en met elkaar leren. 

-Meer doen van dingen die werken, waar ik tevreden over ben. 
Wat ik meeneem naar mijn klas:

-Ik ga kinderen beter leren kennen, door andere vragen te stellen, er dieper op in te gaan, het proces en de reflectie centraal stellen, de oplossingsgerichte communicatie verder door te voeren en door wekelijks even tijd te geven om te werken aan een zelf gekozen onderwerp. Een vraag van de dag centraal stellen. Beide eerste acties afgelopen week ingezet en wat zijn de leerlingen enthousiast! Laatste actie staat gepland voor volgende week. Binnen het team delen we de visie en worden er afspraken gemaakt voor de eerste gesprekken met leerlingen. 

-Ik ga de peer groep van het kind meer betrekken, door bijvoorbeeld de kinderen te laten zien wie dezelfde interesses heeft, maar ook door zelf minder te helpen en de kinderen erop te wijzen dat ze meer gebruik kunnen maken van die peer groep. 

-Het bewegen binnen en buiten de klas zoals Rots&water oefeningen, energizers, sensorische integratie oefeningen en de beweeghoek verder ontwikkelen en daarbij kijken of ik vakken/behandelde termen hierin kan combineren. Zeker het handelingsniveau van Wizwijs behouden. Samen met de directie en andere CES reizigers van onze school hebben we al een bijeenkomst gepland om onder andere hierover te “sparren”. 

-Ik ga eens kijken hoe het bevalt om een les biologie te combineren met een tekenles (Daarbij ook lezen en woordenschat). Is in ontwikkeling!

-Less is more, dus kritisch bekijken of een kind wel alles moet maken….. Samen met de IB-er deze week gekeken bij een leerling hoe we dit vorm kunnen geven (vooral ook: wat moet ik loslaten en hoe begeleid ik…) en tijdens de lessen ben ik daar ook al mee bezig geweest. 

-Presenteren aan mijn team van bevindingen van mijn studiereis, mijn MasterSen onderzoek en mijn “proeftuintjes”. 

-Voor mijn functie als gedragsspecialist heb ik gezien hoe ik in de klas met leerlingen kan werken, maar ook de overeenkomsten hoe ik bij de Master Sen heb geleerd hoe ik leerkrachten kan begeleiden bij problemen met leerlingen, dus dat wil ik ook zeker toe gaan passen. 

-Wekelijks mailcontact met ouders behouden, blog en expertise ouders beter gebruiken. 
Tot slot een opmerking van een “speciale” leerling op een inclusieve school die ik heb mogen ontmoeten:

” Thanks that you wanted to meet me! ”    

Ik ben dankbaar dat ik de kans heb gekregen om deze studiereis te maken en dat ik  haar heb mogen ontmoeten op een van deze bijzondere scholen in Amerika. 

Metafoor bergbeklimmen- snoepen- bewegen&Spaans- peer groep- wat ik meeneem naar huis….

Vandaag zijn we naar de Parker High school geweest, ik voelde mezelf erg welkom en er heerst een prettige sfeer. 

Bergbeklimmen als metafoor

Het was leuk om te zien hoe de werkwijze bij oudere kinderen wordt voortgezet en dat het dus ook mogelijk is. Omdat er veel kinderen uit de omgeving komen en dus niet op een CES school gezeten hebben, is het belangrijk dat de kinderen de basisvaardigheden snel eigen maken. De studenten krijgen 2x per week seminairs om leren te leren en te begrijpen hoe en waarom ze assesments (bewijs materiaal dat je iets beheerst voor in de portfolio)moeten maken. De studenten leren zichzelf kennen; ze weten waar hun interesses liggen, wat sterke en zwakke punten zijn en weten welke leerstijl hun voorkeur heeft, de executieve functies zijn hierin verweven. Dit doen ze aan de hand van het invullen van een journal, waar helpende vragen in staan n.a.v. activiteiten die ze gedaan hebben. (En ja, we hebben gevraagd om een versie te mailen). De leerkrachten leren zo ook goed de kinderen kennen. De les werd gedaan met afwisselde activiteiten en met gebruik van metaforen, de kinderen waren erg enthousiast en begrepen de essentie van de les goed. De kinderen en de leerkracht straalden plezier uit, er heerste rust in het lokaal en ook hier weer stelde de leerkracht coachende vragen. De kinderen werkten samen en bevroegen elkaar. De oudere studenten moeten 60 uur services leveren, ze kiezen bijvoorbeeld om de jongere studenten te helpen in deze les. De leerkracht benoemde voor de les vol overtuiging dat alle kinderen gaan slagen en dat iedereen op zijn/haar eigen manier daar zal komen. De gesprekken worden  allemaal op basis van gelijkheid gevoerd. 

 

De metafoor (opdracht) en de theorie

  

Het journal, in te vullen op het einde van de les

  

Een korte presentatie van de opdracht

  

De uitvoering van de opdracht, samen met een division 3 student

 
Hieruit blijkt weer dat het zo belangrijk is om de kinderen beter te leren kennen. Echt super dat ik dit heb mogen ervaren. 

Snoepen tijdens de les

Sommige studenten zitten te snoepen tijdens de les. Dit mogen ze, zolang het voor niemand storend is, hiermee creëeren ze hun fijne leeromgeving. Ze leren er dan ook van wat wel/niet handig is. Het was niet storend. 

Bewegen in de Spaanse les

Vandaag was het erg prettig dat we op locatie als groep samen met de collega’s van Parker Hill hebben kunnen reflecteren. Sommige collega’s hadden de Spaanse les gezien. Hierbij werd gebruik gemaakt van gebaren/ activiteiten om de taal aan te leren. Als je de taal niet beheerst, kon je d.m.v. bewegingen toch meedoen.  De woorden die aan bod kwamen werden mede door de interesses van de kinderen bepaald. Weer een voorbeeld van het bewegend leren, dat werkt! Mooi, hoe mijn collega’s voor mij, mijn ogen en oren zijn geweest!

Peer groep

In een artikel over pubers stond dat pubers zichzelf meer aantrekken en meten aan andere studenten en minder van volwassenen aannemen. Hier op Parker zie je dit op een hele positieve manier. Ze kwamen in het begin van de dag bij elkaar. Het schoolkrantje, het eten van die dag werden besproken, de leerkracht kon gelijk checken of alles oké met ze was.  Studenten hebben eigen afspraken gemaakt bijvoorbeeld omtrent het te laat komen. Ze spreken elkaar ook aan op gedrag, wel op een positieve manier. 

Dit was het laatste bezoek. Wat ik meeneem naar mijn klas:

-Ik ga kinderen beter leren kennen, bijvoorbeeld door andere vragen te stellen, er dieper op in te gaan, het proces en de reflectie centraal stellen, de oplossingsgerichte communicatie verder door te voeren en door wekelijks even tijd te geven om te werken aan een zelf gekozen onderwerp.

– Ik ga de peer groep van het kind meer betrekken, door bijvoorbeeld de kinderen te laten zien wie dezelfde interesses heeft, maar ook door zelf minder te helpen en de kinderen erop te wijzen dat ze meer gebruik kunnen maken van die peer groep. 

-Het bewegen binnen en buiten de klas zoals Rots&water oefeningen, energizers, sensorische integratie oefeningen en de beweeghoek verder ontwikkelen en daarbij kijken of ik vakken/behandelde termen hierin kan combineren. 

– Ik ga eens kijken hoe het bevalt om een les biologie te combineren met een tekenles (Daarbij ook lezen en woordenschat). 

-less is more, dus kritisch bekijken of een kind wel alles moet maken…..

Topics: sensorische integratie en art class

Mission Hill in Boston. Ze willen een inclusieve school zijn en hebben ook 35% aan zorgleerlingen(special Needs). Ze willen alle kinderen binnen de school houden. Ook al doet een kind verbaal of fysiek nog zo gemeen, de leerkracht blijft rustig, herhaalt wat gezegd is. Vandaag vaker gehoord; als je er klaar voor bent dan…kom je maar,… Dan staat het hier voor jou. 

 

Een kind dat moeite had om te beginnen met lezen, kreeg de opdracht om een veilige plek op te zoeken om daar te gaan lezen, dat deed hij.

 
De leerkracht blijft positief; misschien gaat het morgen beter. Er is geen grens. De kinderen maken toch kleine vorderingen. Ze geven kinderen gewoon niet op. Leerkrachten worden getraind voor bijvoorbeeld het omgaan met trauma, mediatie en fysiek geweld. Er zijn specialisten en families die helpen. De leerkrachten zijn erg flexibel, dus als de juf van vorig jaar kan helpen, komt die dus vaker. Ze maken veel gebruik van volwassenen, dan kunnen ze elkaar afwisselen wanneer het te ‘vermoeiend’ wordt. De kinderen zitten qua gedrag allemaal gemixt. Voor leerlingen met grote achterstanden is er iemand die de klas in komt om met een kleine groep in de groep te werken of ze gaan uit de klas met een kleine groep. 

Tijdens het werken in de klas wisselde de sensorische integratie therapeute oefeningen en het opgegeven werk af.

Sensorische integratie (SI)

Het kan zijn dat een kind sensorische problemen heeft, moeite heeft om te focussen of motorische onrust vertoont. De leerkracht heeft dan de mogelijkheid om de leerling of de problemen omtrent de leerlingen te bespreken met mensen van de occupational(bezigheids) therapie; ze geven SI therapie. Ze geven tips aan leerkrachten of komen in klassen kijken. Wanneer de tips niet toereikend zijn, worden de kinderen opgenomen in een individual education  program en krijgen ze SI therapie. Dat vindt dan een half uur per week plaats in een prachtig lokaal of ze gaan de kinderen begeleiden in de klas. In de klas werden de oefeneningen afgewisseld met hetgeen de leerkracht had gevraagd wat het kind moet doen. 

 

voorbeelden van materialen in het SI lokaal

 
Een dilemma voor mezelf; Ik vind het belangrijk dat een kind een veilige plek op kan zoeken, zodat hij zelf kan lezen. En als dat dan liggend is en hij ligt niemand in de weg, dan is dat wel prima. Maar straks naar het middelbaar toe (of zelfs volgend jaar al) wordt er wel verwacht dat hij gewoon op een stoel kan zitten. Dus; moet je dat dan allemaal wel toelaten? Vandaag heb ik daar meer antwoord voor mezelf op gekregen; gewoon als het kan, anders als het moet! Dus wel proberen en stimuleren, maar gaat het een keer niet, dan een veilige plek bieden. Ik heb ook gezien hoe je sensorische oefeningen binnen de klas kan integreren voor bepaalde kinderen. Voor mijn onderzoek MSEN heb ik literatuur over SI bestudeerd en kan ik ook oefeningen inzetten, dus weer iets wat ik wil gaan proberen in de klas. 

De sensorische integratie kamer.

   

Kamer waar kinderen even tot rust kunnen komen als dat nodig is. In de school zijn er verschillende hoeken op de gang met matten en kussens, waar kinderen even een time-out kunnen nemen.

 
ART CLASS

Vandaag heb ik gezien hoe ik verschillende lessen kan integreren bij de art class. De kinderen maakten boeken over spinnen. De leerkrachten lazen voor, hadden de begrippen op tafel klaar liggen. De kinderen tekenden spinnen en schreven hun eigen verhaal erbij. 

 

art class spinnen

 
Dus;

-Leren over spinnen. 

-Tekenen met verschillende materialen

-praten over spinnen 

-woordenschat

-sommigen werkten samen en als ze dat niet deden dan vertelden ze elkaar het verhaal of vroegen elkaar om hulp. 

-het tellen van de poten werd ook weer verbonden aan een boek met natuurlijke patronen; growing patterns.

  
  
Toch leuk om zo  te kijken of ik bijvoorbeeld zo een biologieles eens anders kan gaan organiseren. 

  

Bewegend leren in de dans- en drumles met de leerkracht als coach

De Bronx community charter school werkt met dans- en drumlessen. Ik heb 2×20 min mogen kijken in een les. De kinderen waren er overigens aan gewend dat er regelmatig iemand uit- en in liep en hebben nauwelijks op mijn aanwezigheid gereageerd. Na afloop kreeg ik van twee danseresjes een dikke knuffel. 

   
 Behalve het aanleren van een dans of het bespelen van de drums komt er nog meer aan bod;

*Bij de dans en drums wordt ook gezongen. Het kunnen woorden / begrippen zijn die te maken hebben met met het thema, waarmee ze aan het werk zijn. De betekenis wordt kort herhaald, maar ook wordt er gelet op juiste uitspraak van de woorden.

*Er werd een telspel gedaan. 

*Er wordt tijdens de les steeds een balans gezocht tussen een gestructureerde werkvorm en ” vrijere” spelvormen. Dit zorgt ervoor dat de kinderen die meer motorische onrust vertonen, meer bewegingsvrijheid krijgen. 

*De kinderen werken aan impuls beheersing; zoveel keer slaan op de drums en dan kunnen stoppen of wachten tot dat je… Niet eerder beginnen…eerst stil staan.

*Bij het dansen werd de nadruk gelegd op; waar ben jij in de ruimte, hoe beweeg je in de ruimte? Door spiegels zien kinderen hoe het eigen lichaam zich verplaatst in de ruimte. Spiegels laten letterlijk het zelfbeeld zien. 

*Er wordt gelet op een actieve, zelfverzekerde houding; rug recht en handen uit de zakken.

*De kinderen werden uitgedaagd om te laten zien/ presenteren wat ze kunnen. Dat vonden een aantal kinderen best spannend. Maar zo leren ze risico’s nemen en gaan ze een stapje verder dan de comfortzone. Ze leren ook te presenteren voor een groep. 

* De kinderen moeten goed luisteren naar de muziek wanneer ze moeten beginnen.

* De kinderen moeten luisteren naar elkaar; of ze wel tegelijk spelen. 

* Uit welk land komt de muziek? En wat weet je van dat land?

*Waar gaat het liedje over?* Welk gevoel wordt er bij het liedje uitgedrukt?

De leerkracht ondersteunt dit proces door de kinderen op rustige toon te bevragen of tips te geven zoals;

~ De leerkracht spreekt verwachtingen/ doel uit

~Vergissingen zijn niet slecht, je kunt ervan leren.

~ Je had het bijna, probeer het nog eens?

~Goed nieuws; er zijn al een aantal kinderen waarbij het al lukt, dus je kunt ook hen volgen als het lastig is.

~ Jij bent bijna aan de beurt; je krijgt dan nu even de kans om nog even te oefenen. 

~De leerkracht geeft gerichte/specifieke complimenten op het onderdeel wat het kind juist goed doet. 

~ De leerkracht vraagt door als kinderen vragen beantwoorden zoals bijvoorbeeld over de kennis over het land of het gevoel. 

~ Als een kind veel sneller gaat dan de ander zegt de leerkracht: je kunt het erg goed, als je in de spiegel kijkt is het dan een mooi geheel? Nee. Waarom niet? Omdat ik sneller dans dan de rest, dat is niet mooi, dus ik moet langzamer dansen.  

~Doordat hij de kinderen individueel aandacht geeft en ze feedback geeft op de geoefende onderdelen en complimenteert op gerichte vaardigheden, zien de kinderen dat ze vooruit gaan en houden ze er een fijn gevoel aan over en is de betrokkenheid groot in de les, ondanks dat ze het moeilijk vinden. 

Communiceren is een belangrijk sleutelwoord voor bewegend leren!

Ik wil graag tijdens de beweegmomenten die ik al met de klas doe, meer de begrippen van die dag/periode gaan integreren en mijn begeleiding meer vanuit een coachende rol gaan doen door middel van het stellen van goede vragen en door te vragen. Zelf wil ik te snel helpen, vaak door te zeggen wat beter kan en daar tips voor te geven, dit zal dus wel lastig worden.  

Workshop project time

Neighborhood school; workshop met Amerikaanse collega’s. Het zelf ervaren, het hoe en waarom van project time. Communicatie; de manier van vragen stellen over het proces en ruimte geven zijn weer de belangrijke sleutelwoorden voor mij. 

Ik ga zeker proberen mijn vraagstelling in de klas te veranderen zodat er meer verdieping ontstaat en om de kinderen beter te leren kennen. Het lijkt me erg leuk om elke week de kinderen 20 min. Tijd te geven om aan een onderwerp te werken(geheel vrije opdracht), om de kinderen beter te leren kennen. 

  

Beweging en interactie

Ik heb gekeken in de middenbouw groep 4-5 en gelet op motorisch onrustige leerlingen en de interactie die leerkrachten hanteren tijdens deze ochtend;Een groepje van 14 kinderen werken met de leerkracht en 6 kinderen zijn zelfstandig goed bezig. Wat ze op vrijdag individueel geleerd hebben gaan ze nu samen doen. De kinderen bij de leerkracht zitten op de grond, op banken, op krukken of liggen. Er zitten zelfs kinderen achter haar. De meeste kinderen zijn actief mee aan het doen, roepen door elkaar als ze antwoorden op vragen, de leerkracht pikt er een kind uit dat mag antwoorden. 

  
De leerkracht schrijft op een white boardje de samenwerkingsopdracht. Kinderen overleggen en bevragen elkaar over het juiste antwoord. Maar er zijn ook 2 kinderen niets aan het doen zijn. De leerkracht ziet het bij haar rondje en vraagt hen waarom ze niet werken. Dan gaan ze ook aan de slag. Meteen na de eerste opdracht gaan ze allemaal reflecteren. Kinderen verwoorden waarom of hoe ze aan het antwoord kwamen en de leerkracht herhaalt welke woorden belangrijk zijn in haar uitleg en gaat daar op door. De meest verwarrende, moeilijke problemen worden besproken. Er wordt een koppeling gemaakt met het nut van het geleerde in de praktijk. Kinderen verwoorden, er wordt door gevraagd. Een andere leerkracht stelt zich eerst onwetend op en geeft daarna pas duidelijkheid. Kinderen verzinnen grappige woorden bij afkorting van de te nemen stappen, daarna leert hij de strategie aan .

  
Kinderen kunnen lopen, verzitten, hangen en liggen, waardoor motorisch onrustige kinderen veel minder opvallen. Kinderen weten van elkaar niet echt als er iemand ADHD heeft. De leerkrachten weten het wel, is ook nodig voor extra onderwijs gelden. Er is een speciale begeleidster op school die kinderen met special needs helpt. Ze kijkt in de klassen en overlegt met leerkrachten waar het probleempunt zit. ze hebben daar ook eenvoudige observatieformulieren voor. Ze proberen het probleem op te lossen of de kinderen vaardigheden aan te leren om met het probleem om te kunnen gaan. Ze kijken daarbij altijd naar dingen die wel goed gaan, om dit in te zetten. Ze stelt dan samen met kinderen doelen over gedrag en zullen daarna  daarop reflecteren. Soms werken ze dan ook aan de proprioceptieve/ vestibulaire zintuigen. Er is ook een leerkracht die juist bewegingen koppelt aan leren en motorisch onrustige kinderen en kinderen met en minder goede motoriek hier in meeneemt, maar die is helaas afwezig en er is ook geen beeldmateriaal. 

Gehoord vandaag; een kleuter die aan het lezen is zegt tegen een ander puzzelend kind; lukt het met de puzzel? Anders moet je eens proberen om met dit stukje te beginnen. Daarna ging ze weer verder met lezen. Prachtig hoe zij even door een klein gebaar een ander kind verder helpt en er zo geen leerkracht aan te pas komt, zonder dat ze het stukje zelf op de juiste plaats legt.  

  
In het gesprek met een klein groepje kinderen valt op hoe goed ze zichzelf kunnen verwoorden. Ze vertellen erg enthousiast over het project wat ze aan het doen zijn. Hoe ouder, hoe langer ze met een project bezig zijn. Vooral de interesses van de kinderen worden hierin duidelijk. Er is niet echt een plan, het is een proces en ze worden begeleid door leerkrachten en ouders en ze zijn erg trots op waarmee ze bezig zijn. Kinderen vinden dat ze veel aandacht krijgen en vinden dat fijn. Door hen gebruikte uitspraken:The people now about me. I love the teacher support. We love the interaction with other students love that they all now everyone. We love the freedom for project time or to find out other things. We feel comfortable by going to the next class. 

  

Tips from the kids; Teachers have to now their student: their strengths, and their feelings, and help them. Kids can teach you! 

Voor mij zijn de sleutelwoorden; communicatie, ruimte geven, sterktes van kinderen kennen en waarderen. 

Eerste dag opening Dimphy

Eerste scholenbezoek vlakbij Central Park;In de metro komen we soms ook al ouders met children tegen, maar is niet zo gebruikelijk.

In Central Park East zitten 5 scholen in 1 gebouw.

Om 8.30 Maandag ochtend beginnen ze samen met muziek. 

Ouders verzorgen/ helpen met de muziek. Er blijven ook ouders in het ‘publiek’ en doen ook mee.

De muziekleraar begeleidt. Hij geeft tips; niks was slecht maar; kijken of het lukt om… 

Hij geeft complimenten.

Ik merk dat de rust erin komt zo na het weekend, met een rustig liedje.

Daarna positief liedje, kinderen worden meteen op leuke manier geactiveerd, ook via klappen en meedoen met bewegingen. Er heerst meteen saamhorigheid, gezelligheid. 

Tijdens het liedje worden ook woorden geoefend die ze die week geoefend hebben. 

Tijdens deze liedjes behandelen ze ook een stuk omgang met elkaar en dat het belangrijk is om elkaar te leren kennen. Ze zijn allemaal ‘teachers’; dus leren van en met elkaar. You help me, and I help you. 

Uit de muziekles worden ook meteen onderdelen behandeld. Alles steeds met een positieve, rustige insteek. Super begin van de dag! 

Eerste ervaringen Dimphy

Vandaag en gisterenavond met een klein groepje de big city verkend. 

Wat groeien de kinderen hier in een indrukwekkende stad op!

Opvallend is de vriendelijkheid van de mensen, ze zijn allemaal bereid te helpen, super!

Uitzicht vanaf WTC, statue of liberty, central park, grand central station, brooklyn bridge waren de hoogte punten van eerste dagen. 

Wanneer we in een lange rij staan te wachten valt ons op dat er zoveel rust onder elkaar heerst. 

De positieve sfeer , het juichen en aanmoedigen, als de lopers van de marathon binnen komen is geweldig!

We hebben zojuist de laatste voorbereidingen getroffen voor het scholenbezoek van morgen, ik ben zeer benieuwd wat we zullen gaan zien!

Leervragen Dimphy

School goals should apply all students
“Alle leerlingen werken aan dezelfde doelen, terwijl het leerproces net zoveel verschilt als kinderen verschillen (Van Blijswijk, 2014)”.

In Juli 2015 heb ik de opleiding Master Special Education Needs afgerond. Met de specialisatie gedragsspecialist. Het onderzoek dat ik voor deze opleiding heb gedaan was gericht op het bevorderen van de taakgerichtheid van ‘motorisch onrustige’ leerlingen door het inzetten van sensomotorische activiteiten. Bij het literatuuronderzoek ontdekte ik dat er in Nederland nog zeer weinig bekend is over bewegen en leren. Momenteel loopt er een onderzoek vanuit Rijksuniversiteit Groningen waarbij ze het effect van de combinatie fysieke activiteiten met reken-en taalopdrachten op de schoolprestaties van leerlingen gaan onderzoeken. Verschillende Amerikaanse onderzoekers hebben hier al meerdere artikelen over geschreven. Mahar, Murphy, Rowe, Golden, Shields en Raedeke (2006) concluderen dat door een bewegingsprogramma de fysieke activiteiten werden verhoogd en de taakwerkhouding tijdens de instructie werd vergroot. Jensen (2000) geeft verschillende redenen waarom leerlingen meer moeten bewegen om beter te kunnen leren. Ik vermoed dat ze in Amerika hierin ons een stap voor zijn.

Ik vind het dan ook geweldig dat ik nu de kans krijg om scholen in Amerika te bezoeken. Zij hebben beweging al meer in het onderwijs geïntegreerd en hebben ook te maken met ‘motorisch onrustige’ leerlingen. Op Daltonschool De Polderhof ben ik gedragsspecialist en participeer ik in de vakgroep SEO. Kennis die ik opdoe wil ik graag met mijn collega’s delen en de bevindingen uit mijn onderzoek wil ik koppelen aan wat ik in Amerika ga ontdekken om zo verantwoord met beweging in de school aan de slag te kunnen.

*Wat is de visie op bewegen en leren en hoe wordt dat in de dagelijkse praktijk toegepast?

*Hoe wordt er omgegaan met ‘motorisch onrustige’ leerlingen?

The student as worker, teacher as coach

Tijdens voorgenoemde studie heb ik een module oplossingsgerichte communicatie gevolgd. Het uitgaan van dat wat goed gaat en de kracht van binnenuit (empowerment) sprak mij hierin aan. Tevens vond ik het prachtig om te zien dat leerlingen bij de goede vraagstelling zelf oplossingen kunnen bedenken en hun leren kunnen bijstellen. Op de Polderhof zijn we begonnen met kind-ouder gesprekken en willen we meer gesprekken gaan voeren met de leerlingen waarbij we ook uit willen gaan van de talenten van leerlingen.

” De stem van een leerling horen en honoreren lijkt zelfs voorwaardelijk voor verbetering van de beroepspraktijk (Schuman, 2013)”.

*Graag wil ik ervaren hoe ze de leerling een stem geven en hoe het eruit ziet als dit de hele dag structureel wordt toegepast.

*Hoe begeleidt de leerkracht de verschillende leerprocessen?

*Hoe daagt hij ‘motorisch onrustige’ leerlingen uit tot een gesprek waarbij ze hun stem laten horen, hoe krijgt hij de intrinsieke motivatie op gang?

Benieuwd ben ik naar wat ik allemaal ga zien in Amerika, ik heb er zin in!