Eindreflectie Elissa

Daar zit ik dan alweer, na te denken over de geweldige ervaring die ik beleefd heb. Wat heb ik prachtige dingen gezien en geleerd. Het zet(te) me enorm aan het denken. 

Goals apply to all students

Bij goals dacht ik vooral aan kerndoelen, methodes, toetsen. Wat dat betreft zijn de verschillen heel groot vergeleken met ons. 

Bij doelen denk ik vooral aan het lesdoel, of de kerndoelen. Er werd me verteld dat er in een klas de doelen goed zichtbaar op de muren waren. Toen ik ging kijken, zag ik allerlei geschreven bladen hangen, met uitleg over een werkhouding. Wij zijn vaak zo gehaast bezig met “ons lesdoel” dat we minder stilstaan bij hoe we de “habits of mind” aanleren. Als je weet hoe je het moet leren moet aanpakken, dan kun je alles leren!Waar wij met methodes werken waarmee we kinderen laten automatiseren, oefenden ze in Amerika met maar een paar sommen, zonder leerlingboek. (Less is more!) Vaak ook zonder Digibord. Als de kinderen het uit kunnen leggen, dan begrijpen ze het! 

Ik heb heel veel projectmatig werk gezien, waarbij kinderen aan hun eigen doelen werkten. De leerkracht coachte  de leerlingen, zodat de kinderen allemaal hun doelen behaalden. Leerkrachten kennen de kinderen door en door, weten precies was ze kennen en kunnen. Kinderen weten dit ook van zichzelf en laten dat ook vaak zien.   

En wat heerlijk om te merken dat de leerkrachten zich helemaal niet druk maken om toetsresultaten. No pressure!!

En ik? Ik zet vaker een vraag bij bepaalde toetsen. Ik leg kinderen duidelijker uit hoe ze iets aan moeten pakken, ipv de opdrachten klakkeloos uit het boek over moeten nemen. Ik laat de kinderen meer uitleggen. 

Student-as-worker, teacher-as-coach

Wauw, wat heb ik veel geleerd door het kijken naar de leerkrachten. Een kind vroeg me de datum, ik gaf meteen het antwoord. De leerkracht sprong in, zij maakte er bijna een rekenles van. Ze nam alle tijd voor de leerling, liet hem nadenken en stelde de juiste vragen. Voor mij een wijze les! Laat de kinderen meer nadenken!Door projectmatig en thematisch te werken blijven de kinderen betrokken en gemotiveerd. Ze ontdekken wat ze willen leren. “Can u teach me how to?” is een vraag die kinderen stellen als ze intrinsiek gemotiveerd zijn. 

En ik? Ik probeer niet meteen antwoord meer te geven, probeer kinderen mee te laten denken. Dit is niet altijd makkelijk…
Ik was met mij parallel collega’s al bezig met thematisch werken in hoeken, hier ga ik zeker mee door!! Ik zorg dat hier voldoende tijd voor is!!

A tone of decency and trust

Decency, fatsoen,  dat hebben ze zeker. In ieder klaslokaal zie je meerdere posters opgehangen waarop omgangsregels staan. Kinderen vragen beleefd of ze kunnen helpen. Maar is dat typisch CES? Overal in NY zie je verkeersborden, bijv. “Hier niet fietsen, boete =$65,-) maar mensen spreken elkaar er ook op aan!  
 Wat ik wel typisch CES vond, was het “trust” onderdeel. De leerkrachten en leerlingen hebben een hele goede band, de leerling krijgt het volle vertrouwen. Er wordt vaak besproken hoe je leert, fouten maken is daar een belangrijk onderdeel van.  

 En ik? Ik ga weer met de kinderen in de kring zitten. Maak meer tijd voor ze, wil de kinderen echt zien.

Was dat het? Nee hoor, ik heb veel te veel geleerd om dit allemaal in een blog te zetten. Te veel ervaringen om op te noemen. En ik heb alweer veel dingen aangepakt! 

Ik ben een echte doener. Tijdens de bezoeken heb ik zo vaak gedacht “dat ga ik ook doen!” En ik heb ook al veel gedaan; een maandkalender, de kring, koken (tomatensoep en pepernoten), onderzoekend knutselen, takenwerk (de taken zijn veelal handelend en thematisch!), ik geef vaker les zonder boeken, weekendtekening, onderzoek (vraag van de dag)… En verder…
De juiste vragen stellen is een kunst!

Parker = CES!

Francis W. Parker Charter Essential School

Na enkele basisscholen in the USA bezocht te hebben, zijn we vandaag naar een highschool geweest. Het was een feest van herkenning!

Overal in de school herkende ik de CESprincipes die ik eerder op de basisscholen zag. De aankleding van de lokalen was in mijn ogen een stuk rustiger, overzichtelijker, maar wel overzichtelijk en functioneel. Het gedrag van de kinderen, ze waren zo toegewijd aan hun werk, aan hun school. Het contact tussen de leraren en leerlingen. De school ademde echt decency en trust! Geweldig! Ik denk dat iedere school zo wil zijn!

Op mijn school zijn we momenteel druk bezig met het pedagogische klimaat. Ik herkende dingen die wij op school ook hebben, zoals een rustige plek. Maar ik zag ook dingen die wij bij ons beter kunnen, zoals het gewenste gedrag vertellen, ipv het corrigeren.

 
   
  

Kinderen in de eerste division krijgen les in het omgaan met de principes.

 
  
Ook de leraren laten zien wie ze zijn! 

  
Zelfs de CESprincipes in het Spaans!

Arts

Mission Hill

Op the Mission Hill school hebben ze twee Arts teachers. Zij bieden lessen aan de hele school aan, in hetzelfde thema.

Geweldig om te zien dat zij niet gewoon kunstles geven, maar in dit geval koppelden ze er een biologieles aan. 

Ze hebben al spinnen getekend, maar omdat ze nog niet uitgeleerd waren met dit onderwerp, maakten ze nu boeken. Op tafel lagen de begrippen die de kinderen op hebben geschreven, op het prikbord hangt ook info.

   
 

The social curriculum

Mission Hill

Zelfs in de koffiekamer hebben de leerkrachten hun flap-over over “the social curriculum” gevisualiseerd! 

Goed om te zien en te horen dat leerkrachten veel trainingen en begeleiding krijgen betreft de sociale problemen.

  

En wederom zijn overal de gedragsregels zichtbaar in de school. Soms lijkt het overdreven en sommige regels lijken voor mij te logisch om op te hangen. Maar het is ook zeker handig om bij problemen hierop terug te vallen. Deze zijn gebruikt tijdens de lessen, dus niet betekenisloos opgehangen door de leerkracht.
   
    
 

See, think & wonder

Een manier van reflecteren op projecten van kinderen van Corinthia is:

In de kring, 3 vragen; 1. Wat zie je? 2. Hoe is het gemaakt? What do you think about it? 3. Wat voor vragen heb je aan de “bouwer?”

Mooi om te zien dat de leerkracht maar een paar korte vragen hoeft te stellen zodat de leerlingen goed nadenken over hun eigen proces en dat van een ander. En als je weet dat jouw project het onderwerp van de meeting gaat worden, dan loop je niet snel de kantjes er vanaf!

Deze 3 punten kwam ik ook in de gang tegen…

 

Teachers has to learn as well

Nadat de juf de dag heeft geopend met allerlei vragen zoals “hoeveel dagen zitten we al op school?” (Zie foto) rekent de juf met de kinderen, er zijn twee kids niet op school, met hoeveel kinderen zijn we dan vandaag?

Ze vervolgt: morgen zijn de leerkrachten er niet, “because teachers need to be teacht as wel. We need to learn to be better teachers!”

Ook interessant: tijdens het zingen bij de weekopening zongen de kinderen erover dat iedereen een teacher kan zijn. “You can teach your little brother something!”

   
   

Leervragen Elissa

Wat vliegt de tijd! Over een maand zit ik in het vliegtuig, op weg naar NYC en Boston!!! Samen met een aantal collega’s gaan we scholen bezoeken,  om te leren van het onderwijs in the USA, hoe gaaf is dat!!! Ik heb er in ieder geval al super veel zin in.

Leren van het onderwijs, het zien van de uitvoering van de CESprincipes, dat doen we niet zomaar, nee, we vertrekken goed voorbereid. We bedenken eerst wat we echt willen weten. Heel verstandig voor mij, want nieuwsgierig als ik ben, zou ik alles wel willen weten! In eerste instantie had ik veel te veel uiteenlopende leervragen, maar ik ben eruit! Ik ga me vooral richten op de volgende principes:

3. Goals apply to all students.

De kerndoelen zijn voor alle leerlingen, de weg ernaartoe verschilt, zoals alle leerlingen verschillen. Werken ze met methodes? Hoe volgen ze de leerlingen? Hoe toetsen ze? Hoe differentiëren ze? Hebben ze combigroepen? Hebben  zij ook OPP’s? Maar ook: Hoe bereiken ze de doelen voor deen kinderen in groep 3/4, is spelen ook een middel om de doelen te behalen?

5. Student-as-workers, teacher-as-coach

De leerling doet, denkt, maakt en de leraar stimuleert en ondersteunt. Ik wil dit graag in de praktijk zien!  Bij ons op school zijn we gewend veel voor te kauwen voor de leerlingen, we geven nog te veel klassikaal les, loslaten is een sleutelbegrip in onze onderwijsvernieuwing. Ik wil graag zien hoe zij de kinderen laten ontdekkend leren. Hoe houden ze de kinderen gemotiveerd? Hoe zorgen ze dat de kinderen werken en de leerkracht een coachende rol heeft? 

9. A tone of decency and trust.

Leren en werken op basis van respect en vertrouwen, met hoge verwachtingen wederzijds. Op dit moment zijn wij op onze school (Basisschool Pius X) bezig met een traject om het pedagogische klimaat te verbeteren en te onderhouden. Ik wil graag zien hoe ze dit in Amerika doen. Hoe gaan de kinderen met elkaar om, met de leerkrachten,  materialen, ouders etc.  Hoe wordt de kinderen een goede werkhouding aangeleerd? Hoe bewaken  ze de rust en orde in de school/klassen?