Back Home

 Na een week allerlei indrukken opgedaan te hebben en verschillende scholen gezien te hebben, ga ik nadenken over wat ik mee wil nemen nu ik weer naar huis ga. Ten eerste hebben we vier scholen gezien  ( Central Park East, Bronx Community Charter School , Mission Hill, Parker Charter Essential School) en een gesprek gehad met een paar leerkrachten van de vijfde school ( Neighborhood School) Veel indrukken opgedaan, genoten  en geleerd van de gesprekken met leerkrachten en ouders, maar vooral van de gesprekken met de kinderen.

Dat is ook het eerste wat me bij alle vier de scholen opviel; de open en vriendelijke manier waarop de kinderen je benaderen. Ze voelen zich veilig genoeg om een gesprek aan te gaan, hebben het vertrouwen dat jij ook echt naar de antwoorden luistert en dat hetgeen zei vertellen er echt toe doet. Ook verrassend om te ervaren ( dit gebeurde vooral op Parker School), waar kinderen zelf zien dat je zoekende bent en vragen of ze je kunnen helpen. – Democracy and equity- ik ga proberen mijn kinderen ook deze houding bij te brengen en middels gesprekken, modellen en reflecteren dit ze proberen eigen te maken. Het lijkt me voor een kind heerlijk om onbevangen, en met respect, met ieder een gesprek aan te durven en kunnen gaan.

Wanneer je door de scholen liep zag je overal de resultaten van de gezamenlijke projecten van de kinderen. Varierend van tekeningen, posters, gedichten, klei- en andere knutsel materialen, blokken, lego en iedere vorm die je maar kan bedenken om iets te verwerken. Ook zijn individuele projecten zichtbaar. Kinderen verzamelen veel van hun eigen werk in een portfolio. Hun leerproces wordt ook zoveel mogelijk beoordeeld aan de hand van deze resultaten. Geen toetsen. Een kind leert zijn vaardigheid en kennis toe te passen in zoveel mogelijke situaties. We hebben op Parker School ook gesproken met leerlingen die trots hun portfolio’s bij hadden, de inhoud lieten zien  en verduidelijkten. Ze vertelden vol passie over hun afstudeerproject, waarop ze beoordeeld werden. Deze projecten geven de leerprocessen weer op al onze onderwijs gebieden. Een meisje op Parker School verwoordde het zo treffend: we worden niet beoordeeld op hetgeen er in een korte tijd in ons gestort is en of we dat op het juiste moment, tijdens een toets, weer uit kunnen spugen. We worden beoordeeld of we weten hoe we aan de informatie zijn gekomen,  hoe we verschillende aspecten onderzocht hebben, hoe we hebben samengewerkt en op de manier waarop we dit naar anderen kunnen presenteren en overbrengen. Ook dit wil ik graag meenemen;  niet alles toetsen om het toetsen, maar laat maar eens zien of je al wat je geleerd hebt in een mooie werkvorm kan verwerken op de manier die het beste bij jou past. Wanneer je dit over kunt brengen aan anderen, dan is je manier van leren pas echt geslaagd.

Tot zover hetgeen ik nog in Amerika verwerkt heb.

Nu terug op school en in de praktijk, merk ik dat ik veel meer heb meegenomen en wil gebruiken. Het totale handelen doe je met de manier van werken van de Essential Schools in gedachten.

Wanneer ik de kinderen bijvoorbeeld in een kring (op stoelen heb zitten) en ze bewegen, praten, friemelen, draaien of tikken veel, zou ik ze voor mijn reis weer rustig rn netjes laten zitten. Nu denk ik meer na over de manieren waarop ik het kind zover krijg dat hij naar mij luistert en hij of zij meekrijgt wat we in de kring vertellen of doen zonder een ander te storen. Ga maar even lekker op de grond zitten of liggen als je dat fijner vindt, loop even voor een boodschapje op en neer als de spanningsboog minder wordt of kijk of je wat meer te friemelen (klei) of bewegen kunt.

In de klas had ik een meisje dat op school goed functioneerde, maar thuis niet lekker in haar vel zat. Met ouders zijn gesprekken geweest en we hebben ook met haar gesprekjes gehad. Maar we kwamen niet echt verder. Nu ben ik met  haar in gesprek gegaan op de manier van; “wat zou jij willen veranderen in de klas, wat lijkt jou leuk om te leren, wat mis je in deze klas? ” Ze gaf zelf aan heel graag te willen leren lezen. Natuurlijk hadden we genoeg materiaal in de klas om dit van tevoren ook aan te bieden. Nu ging ik echter in overleg met haar en de stapjes die we zouden nemen om dit voor elkaar te krijgen. Ze ging meteen enthousiast aan de slag, maakte “boekjes” en gaat vrolijk naar school omdat ze weet wat haar doelen zijn en ze hetgeen doet waar ze zelf helemaal achter staat.

Dit zijn twee voorbeelden, maar stiekem zijn er al heel wat denkveranderingen aan de gang. Kunst is Less is more te doen en niet alles in een keer willen veranderen. Ook een wijze les voor mezelf!

 

 

 

Bronx Community Charter School

Ik had vandaag van alles verwacht bij t bezoeken van een school in the Bronx. Echter niet een gloednieuw gebouw in een rustige, gezellig ogende buurt, met alle nieuwe, moderne leermiddelen, kutselmaterialen en vooral schoon sanitair.. Waar kinderen begroet worden bij binnenkomst, waar de sfeer goed, rustig en warm is. Later blijken de klassen toch dynamischer te zijn dan de binnenkomst doet vermoeden, toch is er veel ruimte voor positiviteit, aanmoediging en ook samenwerking. image imageI

De school is meer traditioneel werkend dan de andere scholen die we bezocht hebben, al zijn ze naar Amerikaanse maatstaven progressief. Zijn wel hard aan het werk om projectmatig werken door te voeren. De eerste 8 weken had de hele school hetzefde project: Bronx River. Geweldig om te zien dat er in alle groepen aan hetzefde thema gewerkt werd, op verschillend niveau en in allerlei verschillende werkvormen. Alles werd belicht, veel saamhorigheid.

..image image image

Prachtig ook om de bevlogen directeur zo trots over zijn school te horen praten!

Neighborhood School

Gisteren veel gezien en ervaren, vooral door gesprekken met kinderen en leerkrachten. Vandaag pas echt ervaren hoe het een en ander in praktijk gebracht kunnen worden. Geweldig veel geleerd van José, Erin en Corintia van de Neighborhood School. Wat heb je nodig om een thema uit te werken en ervoor te zorgen dat kinderen zich helemaal in het onderwerp kunnen verdiepen: creëer verschillende werkvormen, materialen, achtergrond informatie, uitdagende foto’s en afbeeldingen en laat de kinderen die werkvormen enz. kiezen die bij hun passen.

image

image image

En dan het geheim van de smid: rustig erbij komen zitten, kijken, ervaren en vooral verdiepingsvragen stellen. Op een rustige en vriendelijke manier kinderen laten nadenken over hun proces, product, het materiaal , hun keuze voor de werkvormen enz. Geweldig.

Central Park East

Veel gezien en veel met kinderen zelf naar hun leerproces gekeken en erover gesproken. Prachtig om de kinderen zelf hierover te horen praten. En wat een inzicht en dat al op jonge leeftijd. Ook fijne gesprekken met leerkrachten en onderwijsassistenten gehad. Helaas weinig ouders gesproken. Mijn extra aandacht ging uit naar mijn leervragen:

1. Learning to use ones mind Well.
” Miss, may I read you this book about a Dino?” Natuurlijk mag je dat!! Vanuit zichzelf kwam het kind( 6 jaar oud) naar me toe met een boek in zijn hand. Hij legde zijn boek neer en begon uitgebreid het prentenboek voor te lezen. Tussendoor zachtjes aangemoedigd door de leerkracht om uitgebreider te vertellen. Geweldig.
Een andere jongen las steeds tussen (en tijdens) andere lessen door in een boek over de Tweede Wereldoorlog. Dit heeft helemaal zijn interesse. Hij leest zich actief in en gaat tijdens zijn Projecttime hiermee aan de slag. Zijn doel is een gelijkende tank van LEGO te maken.

2. Commitment to the entire school.
Samen de week beginnen door met elkaar in het auditorium te zingen en samen te zijn. Kinderen, ouders, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel. Allemaal samen. Wat een warm en betrokken samenzijn. Ook veel ouderhulp op allerlei manieren. De moeder van een Special Need kind gesproken die alle dagen op school aanwezig was en erg genoot van het begeleiden van haar kind, maar ook alle andere kinderen van de groep.

3. Less is more, depth over coverage
Op allerlei fronten leren kijken naar wat kinderen echt nodig hebben en durven los te laten. Met elkaar beslissen wat wel of niet getoetst of behandeld wordt. Samen hier sterk achter staan!

Leervragen Ellen Het Molenveld

Wat krijg je een energie en nieuwe ideeën als je José spreekt en je zijn filmpje ( door een leerling gemaakt op CPE) tijdens de workshop op de studiedag bekeken hebt. Wat ziet deze vorm van onderwijs er geweldig uit en wat kan ieder kind tot zijn recht komen!

Wanneer je naar de Ces principes kijkt zijn deze allemaal een nobel streven om ze naar onze school te vertalen en word je vanzelf enthousiast om ze in te voeren en toe te willen passen. Veel van de principes zijn terug te vinden in onze nieuwe Molenveld LeidRaad. Bijvoorbeeld principe 4; Personalization. In onze LeidRaad staat beschreven dat we meer in de richting willen van meer verantwoordelijkheid bij de kinderen. Onder andere door meer betrokkenheid bij de eigen ontwikkeling te krijgen door bijvoorbeeld deelname aan oudergesprekken. En zo zijn er nog wat principes terug te vinden.

Mijn eigen leervragen zullen hier op aansluiten.
1. Learning to use ones mind Well.
Dit vind ik een belangrijk principe. En ik probeer met name te kijken naar hoe er met de talenten van kinderen wordt omgegaan. Er uit halen wat daar in zin en met name naar eigen interesse van het kind zelf. Nu wordt vooral gekeken naar waar kinderen op uit vallen en is er weinig tijd voor deze kinderen om hetgeen ze juist wel kunnen nog beter te ontwikkelen. Alle energie gaat uit naar hetgeen ze moeilijk ( en vaak ook niet leuk) vinden. Hoe gaan ze hier op de scholen die we bezoeken mee om?

2. Commitment to the entire school.
Hoe krijg je de kinderen, het team ( wat vanzelfsprekend zou moeten zijn) en de ouders zo actief betrokken dat ze er zich ook verantwoordelijk voor voelen?

3. Less is more, depth over coverage
Minder is meer, diepgang over oppervlakkigheid. Waar durf je los te laten? Hoe kom je tot de basis van wat belangrijk is?

Verder lijkt het mij ook geweldig interessant om de hele Amerikaanse levensstijl te leren kennen, de mensen, de stad en de kinderen. Wat een verschil van de manier van hoe de kinderen in NY leven in vergelijking met bijvoorbeeld mijn eigen kinderen die in een dorp met 275 inwoners wonen en op een school zitten waar 68 kinderen op zitten. Letterlijk een wereld van verschil!

Ik kijk ook super uit naar de reis, het gezelschap en de dingen die we gaan zien en ontdekken….