Kijken naar kinderen! CPE1

Er wordt niet meer dan hoogstnoodzakelijk getoetst, alleen de door de overheid verplichte toetsen worden afgenomen.
Verder wordt er echt naar kinderen gekeken, de leerkrachten houden de vorderingen van de kinderen bij door te observeren, te observeren en te observeren. De kinderen reflecteren voortdurend op eigen handelen en de leerkracht gaat hierover het gesprek aan (voornamelijk gericht op het proces), op deze manier weten zowel de leerkracht als het kind wat het kind wil, kan en kent. Er wordt een portfolio bijgehouden van elk kind (zowel input vanuit de leerkracht als vanuit het kind zelf).

CPE1 leesonderwijs geen indeling op Avi niveau, maar op interesse!

Er zijn enorm veel boeken in de school te vinden, lezen wordt enorm gestimuleerd en er wordt ook van ouders verwacht dat zij thuis met hun kind lezen. De boeken zijn niet gesorteerd op niveau, maar op onderwerp. Op deze manier kunnen kinderen boeken lezen waarin zij echt geïnteresseerd zijn, het leesniveau gaat vanzelf omhoog als kinderen plezier beleven aan lezen!

20131107-020338.jpg

20131107-020353.jpg

20131107-020728.jpg

Mooi rekenonderwijs: doelgericht en ‘kijken naar kinderen’!

Wauw wat een rekenles op CPE1 (6-7 jarige kinderen), dat heeft echt indruk gemaakt!

De leerkracht:
– weet duidelijk wat hij wil bereiken; doel is duidelijk en hij houdt dit continu in zijn achterhoofd.
– kijkt naar de kinderen (weet wat ze kennen/kunnen/willen) en sluit aan bij individuele leerbehoeften.
– gebruikt allerlei soorten bronnen/materialen (geen boek in dit geval)
– laat de kinderen van en met elkaar leren

De kinderen:
– zijn erg betrokken en hebben plezier in het rekenen
– werken echt samen
– werken op hun eigen niveau en worden uitgedaagd
– hebben uiteindelijk allemaal hetzelfde lesdoel bereikt

20131107-012856.jpg

20131107-013005.jpg

20131107-012948.jpg

20131107-020633.jpg