Eindreflectie Gerda

Om het team van De Fonkeling mee te nemen in de CES principes hebben Walthera en ik een gezamenlijke PPT gemaakt. Hierin zijn die items verwerkt , waarvan wij denken dat ze essentieel zijn voor de doorontwikkeling van De Fonkeling; Eerste en Tweede Stroming.

Op de laatste dia van de PPT laten wij zien op welke manier wij CES gaan integreren binnen ons onderwijs.

– Vergaderingen: per bijeenkomst 1 CES principe in het
voetlicht; passend bij een van de agendapunten

-Presentatie gehouden voor team Eerste Stroming en team Tweede Stroming over de highlights van het onderwijs in Amerika

-Thematisch werken uitdiepen en/of toepassen

-Experimenteren met debatteren

-Listen, think and participate als grondhouding zichtbaar

maken in de organisatie

-Betrokken blijven met de CES reisgenoten van eigen school en

overige SKBO scholen (dmv onderlinge afspraken en bijeenkomsten)

-Feedback geven op de werkvloer op de werkvloer door 2 collega’s

-Inzichtelijk maken van diverse vormen van overleg

– CES principes in schoolplan 2015-2019 meenemen

Heb ik antwoord gekregen op mijn leervraag?

Ik wilde ontdekken hoe leerkrachten en leerlingen zich betrokken voelen en betrokken zijn bij de schoolontwikkeling. Op welke wijze worden initiatieven gestimuleerd, zowel bij leerkrachten als bij leerlingen.

Ja, ik heb antwoord gekregen. Het heeft allemaal te maken met ‘ Commitment to the entire school” (Iedereen is verbonden met en verantwoordelijk voor de gehele school!!)
Het heeft ook te merken met Listen, Think en Participate op alle ‘ levels’ ( leerkrachten, leerlingen, ouders, leidinggevenden..) en met betrokkenheid en eigenaarschap ontwikkelen. Mensen verantwoordelijk maken voor hun eigen rol binnen het onderwijs. Dit gebeurt van jongs af aan ( Kindergarten) a.d.h.v. de habits of mind ( wijze van denken) habits of work ( te nemen stappen) en habits of learning ( wijze van leren)

Belangrijk is om dit te realiseren in relatie met de ander ( leren van en met elkaar, feedback geven..) en met de gedachte dat iedere leerkracht en iedere leerling respect verdient! En dan ontstaat er ruimte voor nieuwe ideeën , initiatieven… Create!!

image

” Nothing changes… If Nothing changes… ! JUST DO IT!!!

image

Bezoek Parkerschool 01-11-2014 door Gerda

Zodra ik deze school binnenloop adem Ik CES principes in….

image

Student als à worker teacher als à coach

Indrukwekkend hoe de leerkracht Spaans mij een half uur lang in de kring en op de vloer laat kennismaken met haar groep, met de taal, door bewegen werken, denken, Spaans spreken, automatiseren, lachen, willen participeren..

Zoals een leerling zei: de lessen zijn Great!! Deze leerkracht doet veel in spelvorm, dat is fun dan wil ik meedoen en leer door het te doen en te ervaren. Dat onthoud ik..

image

Use Your mind well

Door de wijze van vragen stellen ( voorbeeld binnenkring – buitenkring geven kinderen elkaar feedback op inhoud en vraagstelling en gedrag.

image image image image imageimage image .

Op Parkerschool worden 4 thema’s in het jaar zo enorm uitgediept.

Commitment to the entire school

Met name bij het stuk betrokkenheid met de organisatie bewonder ik de passie, de bevlogenheid van alle leerkrachten, kinderen. Het trots zijn op hun school en het willen bevragen van elkaar. Iedereen voelt zich verbonden moet deze school en laat dat zien door aanwezig te willen zijn op wekelijkse bijeenkomsten ( faculty meetings)

Hier zie je dat mensen zeggen wat ze doen!!

 

 

 

Bezoek Missionair Hillschool Boston door Gerda 30-10-2014

 

image

In een prachtige buitenwijk van Boston komen we aan op de MissioUn Hill School , waar zichtbaar de habits of mind and habits of learning worden uitgedragen.

Bijzonder vriendelijk ontvangst; voel me erg welkom op deze school

Na het persoonlijk beantwoorden van alle door ons gestelde vragen, waar de directrice alle tijd en rust voor nam, kreeg ik de mogelijkheid  om samen met Hannie in de Kindergarten te kijken

Wat valt op?

Veel kinderen met een ‘special needs’ in de groep. / moeders bieden zich aan om in de groep te helpen/ een pedagogische aerea in haar lokaal met de ‘ classroom expectations’ / veel ruimte om te werken en spelen.

image

Leerkracht kijkt en observeert. grijpt niet meteen in; geeft kinderen kans het eerst op te lossen .

Vanaf groep 1-2 worden kinderen getriggerd na te denken. Hun mening gevraagd:.

image

Ieder kind wordt gezien!!

Na de lunch konden we met Jenerra mee ( coach van startendeleerkrachten)

Veel aandacht voor’ connections’ relatie

image image

 

Commitment to the entire school

Als je werkt op Missionair Hill wil je je ontwikkelen door feedback en werken aan de school!!

Feedback geven en krijgen volgens schema. Je kiest collega en krijgt collega toegewezen waar je feedback mee regelt. Leren van en met elkaar, hoe goed kan het zijn!!

 

 

 

 

Reflectie Bezoek The Laboratoryschool of Finance and Technology in the Bronx … Door Gerda

Vandaag de tweede school bezocht, nu in the Bronx of Manhattan.

Vriendelijk ontvangst door Principel Ramon Gonzalez. ‘Welkom to the Dutch’ op een scherm.

Wat neem ik mee:
Nav gesprekken.. Vooral met leerlingen:
‘ Commitment to the entire school’ :
School is een community. Het voelt als een familie, je kunt voor alles bij iemand terecht. Er is zorg voor elkaar, voor je klasgenoten. ‘Toen ik kwam op deze school was ik niets, gewoon een scholier. Nu word ik gezien, de leerkrachten geloven in mij en ik kan zoveel meer!!’

Demonstrations of master:
Opdracht = Ontwerp een windmolen,

image

Ik maak een plan. Ik ga ontwerpen. Wat heb ik nodig, welke materialen? Waar loop ik tegen aan? Bespreek dit met mijn groep: zoek 2 dingen die helpen. Ik ga het plan uitwerken, onderneem actie, ga het maken, testen … Kijk. Hoe bereik ik mijn doelen!

image

Learning to use ones mind well:

Hoe leer je het liefst? Antwoord van meerdere leerlingen:

By ‘coöperatieve learning’ . Gebruik coöperatieve werkvormen. Bijvoorbeeld; de leerkracht geeft ons (leerlingen) een stelling of probleem van de week. Wie wil voor zijn, wie tegen, bereid het debat voor en debatteer.. Geweldig voor het leren verwoorden van je overtuiging. ‘Daar heb ik zo ontzettend veel van geleerd.’..

Personalisation: De leerkracht doet ertoe . Het valt of staat met de relatie!

image

Welk inzicht heb ik overgehouden aan deze dag:

Ga in gesprek met de leerling..

En ..

image

 

Reflectie Bezoek Central Park East school 27 -10-2014 door Gerda

De inloop startte met vrolijk gezang in de aula, waar ouders en kinderen op maandag de week gezamenlijk beginnen met muziek en zang. Kinderen zongen solo of samen liederen en werden begeleid door het pianospel van de muziekdocent. Swingend, aanstekelijk en mooi!!

Daarna kregen we een stuk geschiedenis te horen over de school, over de grondlegster Debby Meyer. Dit vond plaats in de teamkamer alias bibliotheek van de school.

Nu de groepen in:
Wat mij meteen pakt is de enorme betrokkenheid van leerkracht en leerlingen, rust, gigantisch oude lokalen en hier en daar volgepakte hoeken, veel kijkwijzers aan de muren. Iedereen gaat door met wat hij of zij doet en stoort zich niet aan bezoek. Vragen van mij aan kinderen worden uitgebreid beantwoord soms ook met een wedervraag.

Welk inzicht, welke overdenkingen neem ik mee van deze school:

Alle leerkrachten kennen hun leerlingen door en door (er wordt in september en oktober uitgebreid aandacht besteed aan activiteiten, zodat leerkrachten de kinderen en hun ouders leren kennen) en weten welke ouder ze voor hulp in de groep kunnen vragen.

Uitgaan van wat de kinderen kunnen, ze uitdagen en het denkvermogen prikkelen met een verrassend ‘vraagstukje’.

De relatie : niemand gaat na de les het lokaal uit zonder de leerkracht te groeten.

Er zijn 3 regels op school ( ze hangen in bijna ieder lokaal)
luister / denk / participatie
Steeds uitgaan van de stilte:
” stillness is a way to make contact to your brains”
Vanuit de stilte luister je, je denkt na en gaat vervolgens participeren !!

Kinderen weten elkaar te bevragen en te helpen en hebben de leerkracht alleen nodig als ze er zelf niet uitkomen.. Door het stellen van de juiste vragen. Geweldig, dit zit dieper dan middel voor zelfstandig werken.

IMG_0701-1.JPG

Zoveel indrukken, zoveel mooie dingen gezien waar ik iets mee kan..

Morgen weer een nieuwe dag, dan op een school in the Bronx

IMG_0676.JPG

Leervraag Walthera

Een van de belangrijkste doelen van basisschool De Fonkeling  is dat onze leerlingen elke dag met plezier naar school komen.  Wij ‘doen dat’ o.a.door de mogelijkheid te bieden om een keuze te maken uit 2 onderwijsconcepten. Ouders en leerlingen kunnen kiezen uit 2 verschillende onderwijsstromingen. De Eerste Stroming: “Samen op weg naar je eigen toekomst” biedt modern eigentijds en herkenbaar onderwijs.  De Tweede Stroming: “Samen leren, inspireren, motiveren, biedt modern eigentijds en innovatief onderwijs. Dat is heel bijzonder, twee onderwijsconcepten onder een ‘dak’.

Naar aanleiding van voorafgaande studiereizen door 3 collega’s naar Amerika is er door hen al een start gemaakt met de focus op de volgende 3 CES principes:

– Less is more, depht  over coverage: Minder is meer, diepgang boven oppervakkigheid

– Goals apply to all students: De kerndoelen zijn voor alle leerlingen, de weg er naar toe verschilt zoals leerlingen verschillen.

– Personalization: Leren en lesgeven is persoonlijk, leraren en leerlingen tonen eigenaarschap

Binnen onze schoolontwikkeling zijn wij ( Walthera en Gerda) geïnspireerd door ‘use your mind well’, de ‘habits of mind’ en ‘ de habits of learning’; op kind- en leerkrachtniveau en managementniveau.

Tijdens deze studiereis wil ik o.a. onderzoeken hoe leerkrachten en leerlingen zich betrokken voelen en betrokken zijn bij schoolontwikkeling. En op welke wijze worden initiatieven gestimuleerd, zowel bij kinderen als leerkrachten.