Hou het klein, hou het dicht bij jezelf…

Waar ik gisteren overtuigd en met een hart vol hoop afsloot, sloeg een dag later het besef van nietigheid toe. Alles wat ik kan, is slechts een kruimeltje. Daar kan ik geen kinderen mee voeden. Ik wil ze brood kunnen bieden, liefst allemaal, elke dag. En inderdaad een kruimel is beter dan een leeg bord, maar toch…

image

De ervaringen op Parker High staan enerzijds dichtbij onze Nederlandse realiteit, anderzijds zijn we er mijlen ver van verwijderd. Ik zag prachtig, zorgzaam, betekenisvol, hoogstaand onderwijs, met intrinsiek gemotiveerde pubers, binnen een sociaal emotioneel veilig klimaat. Het onderwijs dat ik als moeder wens voor mijn kinderen. En als juf al onze kinderen gun. Tranentrekkend mooi. But there’s no f*cking way I can pull that off!

En nu? Ik donder dus in mijn valkuil; Leg de lat te hoog.

image

Waar ik vandaag geleerd heb dat juist door het laten bijstellen en verbeteren van werk ontwikkeling mogelijk is bij leerlingen, wil ik mezelf dus ook de kans bieden om door ‘trial and error’ te groeien. Positive no matter what! Wie doet er mee?

image

Ik ga die lat hoog leggen en eronderdoor kuieren. Let’s Go for it, Together.

 

Geen ruimte voor leegte

Doe het niet voor minder Wat hebben wij toch een prachtig en vervullend beroep. Ik heb de kracht van ons vak hier weer gevoeld en ben trots. Ja, ik ben een leraar!

Aandacht is waardevol De menselijke behoefte om gekend en gezien te worden, hebben mijn leerlingen, net als ik. Het stukje gelijkwaardigheid wat daar in schuilt, wil ik de klas in halen.

Samen Kinderen kunnen reflecteren, helpen en elkaar onderwijzen. Waar haal ik het idee vandaan dat ik als leraar alles doen moet? Een groep als gemeenschap, samen eigenaar van sfeer en onderwijs.

Nabij Positief taalgebruik en een positieve benadering is mogelijk. Het ligt binnen handbereik. Ik kan daar aan werken en dat uitbouwen.

Doe waar je van houdt Voldoen aan de natuurlijke behoefte van kinderen om te bewegen, de drang om te onderzoeken en te creëeren. Ik weet dat dat goed is, ik wil het doen.

Liefdevol vertrouwen Lef heb ik nodig! Om te vertrouwen op mijn overtuigingen. Om hulp te durven vragen. Om me te laten helpen door leerlingen en collega’s. Om te experimenteren. Om kleine stukjes te veranderen. Om het samen te doen.

 

Glad..ys happy

 

 

 

Connected

Ook vandaag weer word ik getroffen door de kracht van taal. Woordkeuze kan een sfeer en omgangsvormen binnen een groep gigantisch beïnvloeden. Taalgebruik om positief sociaal gedrag te bevorderen is aanwezig in de klassen in gesproken taal, maar ook zichtbaar, op posters en in de groepsafspraken.

image

Hetgeen geschreven staat, gaat vaak over emoties, behoeftes van mensen, of over persoonskenmerken. Met als doel om het inzicht in gevoelens van jezelf en de ander te bevorderen en empathie te vergroten.

image

De posters blijven geruime tijd aanwezig in de klas en nemen een prominente plaats in het beeld in. Bij het vak social studies (SEO) en tijdens morningmeetings (dagopening) wordt aandacht besteed aan de omgang tussen mensen. Maar belangrijker nog; elke gelegenheid, door de dag heen, wordt aangegrepen om te reflecteren op gedrag. De verbondenheid die dit creëert is voelbaar.

image

 

Go for it!

Hoe realiseer je binnen een school en nette omgang met elkaar en een gevoel van vertrouwen en verwantschap, om zo positieve sociale vaardigheden bij kinderen te bevorderen en pestgedrag te voorkomen? Één van mijn vragen, waarmee ik op pad ben gegaan en waarover ik vandaag veel geleerd en gezien heb.

Er wordt in de klassen van CPE veel met elkaar gesproken over sociale thema’s. En telkens weer vragen gesteld, doorgevraagd, tegenargumenten aangedragen en geconfronteerd. De juiste vragen stellen, kan leiden tot een diepe leerervaring. Kinderen worden uitgenodigd om over dingen na te denken en gemotiveerd om ook de andere kant van zaken te bekijken, het standpunt van de ander in te nemen. Dit alles met respect en empathie als basis. Dit wordt voorgeleefd door de leraren. Zij zijn een model voor de leerling. Leraren zien de leerling allereerst als mens, dan pas als student. Ze vinden het van belang om  de kinderen echt te leren kennen. Wie zijn deze mensen? Gedeeltes waar deze persoon mee worstelt, willen ze ondersteunen. Er wordt achter probleemgedrag gekeken. De groep als gemeenschap reflecteert gedurende de dag op gedrag en hoe je elkaar behandelt. Soms is het nodig om alles stil te leggen om een probleem te bespreken en aan te pakken voor de groep verder kan met het werk. Woorden als; samen, contact, vrienden, vallen vaak. Positieve verwachtingen worden uitgesproken. Sociale omgang zit dus verweven in de algehele aanpak en is onderdeel van de schooldag.

Inspirerend! Het licht brandt in de fakkel van mijn Vrijheidsbeeld. Ik ben aangestoken door The American CES Dream. Make In Balans Great again. Yes, we can!

A tone of decency and trust

Ik weet van mezelf dat ik vervulling haal uit contact leggen met mijn leerlingen, wederkerige gesprekken voeren met volle aandacht voor het kind. Dagen waarop dat lukt, zijn voor mij geslaagde werkdagen. En op genoeg momenten voel ik me tekort schieten. Als methodes, tijdsplanningen, vooraf vastgelegde leerdoelen, klassenmanagement mij in de weg staan om pedagogiek als basis van didactisch handelen voorop te stellen.

Ik wil graag dat elk kind zich gezien en gewaardeerd voelt in mijn klas en zichzelf kan laten zien binnen onze groep. Hoe zorg ik ervoor dat het hierom draait binnen mijn onderwijs en dat daar mijn focus op blijft?

Kan het beleven van de werkwijze van CES scholen mij hierin verstevigen? Zal het in de praktijk zien van de principes mij praktische ideeën en oplossingen bieden? Ideeën die ik mogelijk kan delen met collega’s.

Ook vanuit mijn rol op onze Daltonschool als gedragsspecialist, anti-pestcoördinator en sociale vaardigheidstrainer ben ik benieuwd naar ‘Leren en werken op basis van respect en vertrouwen, met hoge verwachtingen wederzijds’. Hoe realiseer je binnen een school een nette omgang met elkaar en een gevoel van vertrouwen en verwantschap, om zo positieve sociale vaardigheden bij kinderen te bevorderen en pestgedrag te voorkomen? Een voorwaarde om tot optimale inzet en leerresultaten te komen.

Vol verwachting, I trust…

I wonder

Terwijl de zomervakantie zich voor mij uitstrekte, mijmerde ik soms over Amerika. The USA.. een bezoek ligt mij in het verschiet. Het land waarover ik lees in de krant. Over de verkiezingsstrijd. Dan vraag ik me af: ‘Op wat voor type basisschool zou Obama gezeten hebben?’ Zou hij geleerd hebben over ‘Personalization’ en ‘Commitment’. Kwam Clinton als klassenvertegenwoordigster al in aanraking met principes als ‘Democracy and equity’? Heeft Trump op zijn school ‘A tone of decency and trust’ ervaren? Hebben deze CES-principes bijgedragen aan de drang om president te worden? Or was it just the American dream?