Authority

We zijn op de Neighborhood School. Een aantal teamleden hebben een workshop voor ons voorbereid. Het woord ‘authority’ staat centraal. In een groepje met drie personen zitten wij bij muziek instrumenten. Het doel is om met muziek dit thema uit te beelden. Uit te dragen. Erik, deelnemer van onze groep, denkt bij authority aan het woord weerstand . Ingrid heeft een positief gevoel bij dit woord. Kwaliteiten hebben geeft zij aan. Een autoriteit op een speciaal gebied zijn. Ik zelf zoek naar vrijheid binnen autoriteit. Ik zoek naar kansen. Samen proberen we via muziek weerstand uit te beelden die overgaat naar samenwerken en blijheid. En we willen dit ook uitdragen naar anderen. Ik geniet van de opdracht en het woord authority blijft door mijn hoofd gaan. Wanneer ‘author’ maken is en we koppelen dat aan vrijheid moeten we kijken wie ‘author’op welk gebied is. In de klas kunnen dat op verschillende gebieden kinderen zijn. Maar ook op sommige gebieden de leerkracht. Hoe kunnen we elkaar hier in versterken. Dan krijgen we synergie. Dat geeft energie. Daar word ik blij van. En volgens mij de kinderen ook. Datzelfde kunnen we ook op teamniveau doen. Wie is ‘author’ op welk gebied. Geef dat teamlid de ruimte. Laat hem autoriteit hebben op dat betreffende gebied. Dat geeft weer synergie binnen het team. Dat geeft ons het gevoel dat we het samen doen. Dat geeft verbondenheid. En dat is ons hoogste doel. Dat is genieten. Echt wel.

 

Verbondenheid

Op onze school is verbondenheid een groot goed. Het staat boven onze ervaringsgerichte dialoog. De dialoog waarin we vanuit aanvaarding, echtheid en inleving steeds weer in geprek gaan met de kinderen. Toch valt het mij op dat er soms kinderen zijn die ondanks al onze inzet niet altijd verbonden zijn met de groep. We praten hierover. We hebben regelmatig een ervaringsreconstructie waarbij we erachter proberen te komen welke acties we kunnen inzetten. Deze week ben ik op bezoek bij de Neighborhood School in Midtown New York. Ik loop een klas binnen en word geraakt door een poster. Op deze poster staan allerlei acties die een kind kan doen om verbonden te zijn met zichzelf. Ademhalingsoefeningen, meditatie, mindfullness. Ik bedenk me dat je eerst verbonden moet zijn met jezelf voordat je ook verbonden kunt zijn met je familie, met je groep. Wanneer een kind op onze school niet verbonden is met de groep is het volgens mij belangrijk om te kijken of het kind verbonden is met zichzelf. De Neighborhood School heeft dit aspect vast opgenomen in het programma. Volgens mij is dit erg goed wanneer we verbondenheid belangrijk vinden. Tijdens ateliers hebben we bij onze school weleens meditatie als keuzemogelijkheid. Hier, op de Neighborhood School, is het verbonden leren zijn met jezelf een vast onderdeel van het weekprogramma. Een must denk ik nu. Bij terugkomst in Nederland ga ik dit op onze school op de agenda zetten. Ik hoop en geloof dat dit effect heeft op het verbonden zijn met je groep.
Sjaak van Moorsel

Passion

Een dag van observeren, een dag van met elkaar in gesprek. Op het einde van de dag in Mission Hill hebben we een gesprek met Amina- Michel Lord. Vol passie vertelt zij over de school. Ze vertelt over de leerlingen. Ze vertelt over de activiteiten in de klas. De activiteiten worden serieus genomen. Maar het kind, juist ja het kind staat centraal. Wanneer het kind het niet goed maakt wordt hier aandacht aan geschonken. Dit is het allerbelangrijkste. Hier moeten we tijd voor inruimen. Hier moeten we tijd voor maken.
Echt bealngrijk is ook dat kinderen iets leren wat verankerd blijft in hun systeem. Ze vetelt over haar eigen leerervaringen vroeger. Leren voor een proefwerk. Hier een punt voor halen om vervolgens de kennis een week daarna weer kwijt te zijn. Hier koop je niks voor. Hier wil ze niet voor gaan. Dat zie je aan haar. Dat proef je aan ieder woord. Zij is leerkracht. Ja dat klopt. Maar bovenal is zij een gepassioneerde vrouw die ontzettend veel van kinderen houdt. Die de kinderen in haar hart heeft. En op deze manier werkt zij. Zij is er voor het kind. En the main goal is happiness. Wanneer er happiness en trust is kan er gewerkt worden aan betekenisvolle activiteiten. Wanneer dat er niet is moeten we eerst werken aan deze items.
Amira- Michel Lord I will say, I love you. Really I love your passion.
With love Sjaak van Moorsel

Music time

Castle Bridge

Het is maandagochtend. Na het ontbijt wandelen we rustig naar de subway. We zoeken de blauwe lijn uptown. Catle Bridge is ons doel vandaag. Een school gelegen in Harlem. Na een minuut of twintig arriveren we bij de school. We worden vriendelijk ontvangen door Jose. In een ruimte waar alle kinderen samenkomen deze ochtend krijgen wij ook een plekje. De school start elke ochtend met een half uur samenzang. Zo ook vandaag. De kinderen, meer dan tweehonderd, nemen rustig plaats op een bankje. Ook ouders zijn er. Zij zitten of staan een stukje van de kinderen vandaan. De sfeer is er een van rust en respect. De muziekjuf opent de muziek op haar keyboard. De principal ondersteunt de muziek met haar gitaar. Samen met de kinderen wordt een half uur gezongen. Gezongen in een atmosfeer van respect voor elkaar. Na ongeveer een half uur zet de muziekjuf in voor het laatste liedje. De kinderen zingen mee. Terwijl ze hun plaats verlaten en richting de eigen leerkracht gaan blijven ze zingen. Wat een sfeer. Ik zou zeggen unique. Ik word geraakt door deze manier van samenkomen. Op onze school moeten we vaak moeite doen om de juiste sfeer te blijven behouden. Hier lijkt dat een vanzelfsprekendheid. Commitment to the entire school. Prachtig. Ik heb het hierover met een leerkracht in de klas. Want ik zie dit ook terug in de omgang met elkaar in de klas. Wanneer we dit belanrijk vinden voor ons onderwijs moet dit de fundering zijn van onze school. Commitment to the entire school. Dit is het cement tussen de stenen. Dit is het cement tussen de verschillende vakken die we hebben. Ik heb een goal te pakken voor onze school. Wat zou het mooi zijn om dit commitment ook op onze school als goal te pakken. Ik ga het voor stellen. Aan de slag er mee. Maar nu nog even pitten want het was een lange dag met veel indrukken.

Overpijnzing

 

Het duurt nog twee weken voor we naar Amerika gaan. Een Amerika dat op veel gebieden een ontwikkeling doormaakt. Een nieuwe president, ruim honderd dagen aan het bewind. Op de stakingsdag in Nederland schrijf ik het volgende:

Ik ben boos, heel boos,

Ik ben verdrietig, heel verdrietig.

Het is stil vandaag op school, heel stil.

Er klopt iets niet. Er klopt iets niet.

Hier horen spelende kinderen te zijn, lachende kinderen, rennende kinderen.

Maar het is stil.

Ik vraag me af welke invloed de politiek in Amerika heeft op het onderwijs in het algemeen en wat voor gevolgen dit heeft voor de CES scholen in het bijzonder. Graag wil ik het gesprek aan gaan. Denkt de overheid mee. Krijgen de scholen voldoende ruimte. Wij hebben de mogelijkheid om te staken. Een groot goed.

Wat ben ik verdrietig. Verdrietig dat het zo ver moet komen.

Steeds maar weer bedenken leerkrachten niet structurele oplossingen om vol te houden in de klassen.

Te grote klassen. Ze gaan maar door en door.

En de minister vindt het wel goed zo.

Maar nu, nu barst de bom. We pikken het niet langer.

We moeten het niet langer pikken.

De kinderen verdienen beter.

Wij verdienen beter.

Het wordt tijd dat ze naar ons luisteren.

Voor ons en voor de kinderen.

Ik ben boos, heel boos.

Ik ben verdrietig, heel verdrietig.

Het is stil vandaag op school, heel stil.

Er klopt iets niet. Er klopt iets niet.

Stakingsdag in Nederland. ’s Avonds kom ik thuis. Ik kijk naar DWDD. Er is aandacht voor het onderwijs. Ik kijk naar het journaal. Ook daar een item over het onderwijs. Er blijkt opvallend veel begrip voor de staking te zijn. Hoe wordt in de USA aangekeken tegen het onderwijs. Hoeveel ruimte krijgt onderwijzend personeel om hun visie te verwezenlijken. Voelen ze tegenwerking door de politiek. Kan onderwijzend personeel druk uitoefenen op de politiek. Hoe ervaren de directeuren dat, hoe ervaart het onderwijzend personeel dat? Zijn ze strijdbaar of berustend? Ik ben erg benieuwd. Graag ga ik met hun hierover in gesprek.

 

Sjaak van Moorsel

 

Het kind is het vertrekpunt.

Zaterdagmorgen. Ik haal de krant uit de bus. Ik blader door de krant. Mijn ogen scannen de krantenkoppen. Ze blijven hangen bij de kop: Hoe zou het zijn als de leraar de baas zou zijn? Een column van David&Arjan. Zij hebben maar één doel. Nederland het gelukkigste land van de wereld maken. Het is een column naar mijn hart. Het systeem moet ten diensten staan van het kind. We moeten het kind vragen wat het nodig heeft. Dat moet ons vertrekpunt zijn. De leerkracht werkt elke dag met de kinderen. Hij praat met de kinderen, lacht met de kinderen, huilt met de kinderen. We vertrouwen aan hem onze kinderen toe. Wanneer we dit doen dan moeten we de leerkracht ook vertrouwen. Dan moeten we luisteren naar wat hij nodig acht voor het kind. Dan moeten we faciliterend zijn naar hem. Voor het kind. De piramide moeten we omdraaien. Niet de minister of staatssecretaris, niet het schoolbestuur, niet de directeur. Ons vertrekpunt moet het kind zijn en de leerkracht staat hier het dichtste bij. Het onderwijs moet er ook niet zijn om voldoende ingenieurs, schilders, onderwijzers of politici af te leveren. Het onderwijs moet erop gericht zijn dat kinderen opgroeien tot zelfstandige personen die  zelfstandig beslissen welke keuzes ze maken  om een gelukkig leven te leiden. Want daar gaat het om. Gelukkig zijn. Nothing more nothing less. En de leraar kan daarbij helpen omdat de leraar zo dichtbij het kind staat.

Ik ben benieuwd hoe belangrijk ze de leerkracht bij de ‘essential schools’ durven te laten zijn. Ten behoeve van het kind.

Wat ben ik trots op jullie.

Het is vrijdagmiddag en ik kom net terug van onze school. We hebben zojuist een actie voor Sint Maarten gehad op onze school. Ik ben vrij maar deze dag is te mooi om niet bij te zijn. En ik ben niet de enige. Samen maken we er een fantastische ochtend van. Ik geniet van de koppies van de kinderen, ik geniet van de ouders die tijdens de sponsorloop gedeeltes meelopen met de kinderen, ik geniet van mijn collega’s die als ‘haas’ spelen tijdens het rennen. Met een blij gevoel kom ik thuis. Ik pak de krant, het Brabants Dagblad, van 22 september en lees een artikel over burn out en hoe ze dat bij Google proberen tegen te gaan. Ik citeer: ‘Complimenten. Om een burn out te voorkomen, is werkplezier heel belangrijk, zegt Mooy. ‘Bedank je personeel en geef complimenten, organiseer wat vaker een borrel, niet alleen met Sinterklaas. In tegenstelling tot bij Google bieden bedrijven in Nederland vaak alleen salaris en vakantiedagen.  Bij Google mag je bijvoorbeeld je hond meenemen.’ Bij het lezen van dit artikel denk ik aan onze school, aan de verbondenheid. Ik denk aan de prachtige ochtend. Maar dat moet ik dan ook delen. “Bedankt lieve collega’s voor de prachtige ochtend die ik heb gevoeld. Bedankt jullie, alle kinderen, het voelde echt fantastisch. En niet te vergeten lieve ouders, wat fantastisch dat jullie er waren. En jullie waren er niet alleen. Nee, jullie droegen ook nog een steentje bij om de dag onvergetelijk te maken.” Op deze manier kost een dag geen energie maar levert het energie op. De borrel op onze school schiet er bijna altijd bij in. Ik ga me voornemen om deze weer op de agenda te zetten. Er voor elkaar zijn. Een dolletje, een grapje. Op deze manier ga ik op mijn zevenenvijftigste huppelend naar school.  Collega’s ik zeg het jullie: ‘Wat ben ik trots op jullie’. Ik krijg een glimlach bij het lezen van het meenemen van een hond. Collega Carm, doet dit al weken. En de kinderen strijden met elkaar wie de hond uit mag laten. Met poepzakje. Dat nemen ze voor lief.

Go with the flow

Het is woensdagavond. Irma is verschrikkelijk aan het huishouden in Sint Maarten. Ik denk aan Juul, collega van ons. Ik denk aan Peer, Suus en Loet, de kinderen van Juul en Vincent. Zij hebben drie jaar in Sint Maarten gewoond en zijn deze zomer terug gekomen. Juul werkte daar in het onderwijs. Als team hebben wij ook verbondenheid met Sint Maarten omdat we twee keer met een groot deel van ons team scholen aldaar zijn gaan helpen. Laat op de avond app ik Juul. Zij is aangedaan door alles wat zich afspeelt op Sint Maarten. Ik app: actie? Zij appt: Graag.

Op donderdagochtend loop ik de klas van Carm, 7/8, binnen. Peer zit bij mij in groep 5/6 en Loet en Suus zitten in groep 7/8. We besluiten met groep 5 tot en met 8 een meeting te houden over wat er in Sint Maarten is gebeurd. Om half negen komt Juul in tranen aan op school. Peer heeft de vlag van Sint Maarten in zijn hand. Ook heeft hij een t- shirt van Sint Maarten aan. Via de facebook pagina van Juul laten we foto’s zien. Irma heeft vernietigend zijn werk gedaan. Veel is kapot, verwoest. Peer, Loet en Suus vertellen. Er komen allerlei ideeën om geld in te zamelen. We bundelen deze ideeën en willen ze op 22 september ten uitvoer brengen. Er zijn echter kinderen die al zelf eigen acties op touw zetten. Koekjes worden gebakken tijdens vrij initiatief. Ook thuis wordt cake gebakken. Sjaak mogen we in de pauze de cake gaan versieren? Sjaak ik heb al veertien euro opgehaald met mijn flessenactie.  Sjaak wil je een koekje proeven? Heb je wel geld bij? Sjaak mag ik ook knutselen voor Sint Maarten en dit gaan verkopen? Laat gaan, laat gaan. Go with the flow. De kinderen hebben het heft in handen. Hoe kunnen we dit op meerdere punten in ons onderwijs laten plaatsvinden? Hoe pakken ze dat op the essential schools aan.

Samen

Ik werk in een team waarbij we het samen doen. Waarbij ik niet het gevoel heb dat er iemand boven mij staat. Mensen hebben wel verschillende functies en verantwoordelijkheden maar dit uit zich niet in ongelijkheid. En zo moet het ook zijn volgens mij. Er is maar één doel. Vanuit onze ervaringsgerichte visie vanuit welbevinden en betrokkenheid onderwijs geven. In groep 7/8 werken ze momenteel aan het project tweede wereldoorlog. Op een woensdagmiddag liep ik binnen. Loes vertelde dat er in Veghel parachutisten gaan landen maar dat is ’s avonds. Ik zei: ‘Dan maak je van die dag toch een avonddienst, kinderen komen wat later naar school en werken wat langer door’. Oftewel je gaat met de hele klas naar die parachutisten op de vroege avond. Vraag even aan de directeur of dit kan. Ikzelf vind dat wanneer je een activiteit organiseert die de kinderen over tien jaar nog weten dat je verdomd goede argumenten moet hebben om het niet te doen. Een paar dagen later hoorde ik dat groep 7/8 naar de parachutisten gaan in Veghel. Gaaf. Maar ook gaaf dat iedereen vanuit dezelfde visie meedenkt. Ongeacht welke functie je hebt. Zo kunnen we met recht spreken van een TEAM. Ik ben erg benieuwd hoe ze hier in the USA in staan.