De balans

Na 5 dagen scholenbezoeken en veel inspiratie tijd om de balans op te maken.

* nogmaals bevestigd het staat of valt met de ambities, inzet, toewijding en VAARDIGHEDEN  van de leerkracht. Daar heb je geen dure materialen voor nodig.

* ieder kind wil GEZIEN worden. Hoe vaak kinderen wel niet gezegd hebben, het belangrijkste is dat een leerkracht weet wie ik ben. En dat gaat verder dan alleen mijn mogelijkheden of onmogelijkheden. WAAROM vinden wij het dan toch zo moeilijk om tijd vrij te maken voor het gesprek met de kinderen?

image

* Er zijn meerdere manieren om in een klas te werken… aan tafel op de grond…

image

* Als wij willen dat kinderen leren nadenken moeten we dat ook stimuleren. HOEZO nemen wij dan genoegen met alleen een antwoord en vragen we dan niet WAAROM denk JIJ dat dit antwoord goed is. Voor mij een uitdaging om dit ook ZELF toe te gaan passen

* pas als kinderen weten wat de VERWACHTINGEN zijn  kunnen ze ook handelen maar naar deze verwachtingen. Worden deze verwachtingen in ons onderwijs wel  zichtbaar gemaakt??

* Rotsvast en onvoorwaardelijk vertrouwen in de kinderen. “Zorg ervoor dat je van ieder kind tenminste een ding weet wat je leuk vindt van hem”. Kinderen groeien in ontwikkelingen, nieuwe kansen met het starten van nieuwe dagen.

image

* Wederzijds respect, van leerkracht naar kinderen mogen wij dat bestwel eens wat meer uitdragen en laten zien!

A tone of decency and trust

Wow wat is het GEWELDIG om te zien welke rol de leerkrachten hier pakken. Het respect dat er wederzijds is heeft ook zeker te maken met het leerkracht gedrag. Het respect dat de leerkrachten hebben tav de kinderen is enorm. Ook zijn zij heel duidelijk in de verwachtingen die ze hebben van de kinderen.

Er is geen oordeel in het aanspreken van de kinderen. Ze worden echt aangesproken op hun gedrag en de verwachting die de leerkracht heeft.
Voorbeeld:  Ik heb last van jouw harde stem, kun jij daar iets aan doen.

Denken jullie er aan dat het niet mijn taak is om dit op te ruimen. Willen jullie er aan denken om jullie taak zelf te doen.

Leerkrachten zijn ten alle tijde rustig. Ook bij excessen wordt er steeds gesproken over het gedrag en het vertrouwen uitgesproken dat ze het kunnen oplossen en hun gedrag kunnen veranderen en verbeteren.

image

image

image

Vasthouden :
– respect van leerkracht naar leerling.

Stoeien in The Bronx

Vanmorgen naar The Bronx. Een wijk die gezien de samenstelling  zeker mijn interesse heeft.

In gesprek met de directie komt de struggeling naar boven die ze ook hebben bij het maken van het onderwijs dat ze voor ogen hebben en de realiteit waar mee ze om moeten gaan. Ja er zijn ook doelen die ze moeten halen net als wij. Het maakt dan niet uit waar in de wereld de school staat 😉

De bevlogenheid van de directeur die een duidelijke stip heeft is inspirerend.
Een school in opbouw dus ja er zijn dingen die ook zij beter willen hebben.
Zij bouwen aan een prachtig concept en doen al hele mooie dingen.

De uitdaging  voor hun ligt volgens mij in het vinden van de juiste manier om aan te blijven sluiten bij hun eigen dromen.

Wat vooral opvalt is dat strategieën zo’n prominente plaats in nemen. Continu modelen leerkrachten
tijdens de instructie maar ook het zichtbaar maken van de strategieën.

image

image

Vasthouden;
-strategieën goed zichtbaar maken voor de kinderen.
– langdurige schoolprojecten met een thrma maar hele verschillende invalshoeken om te verwerken.

image

Commitment to the entire school

The Bronx community charterschool

image

Ouders worden welkom geheten en gezien als belangrijke partner.
Er is ook oog voor de gezinnen van de kinderen.

image

Prachtig om te zien:
Visie is zichtbaar bij binnenkomst.

image

image

image

Ouders kinderen kunnen er wat bij schrijven.

image

image

Vasthouden ;
– zichtbaar maken van de visie
– ouders/ gezinnen meer zichtbaar welkom laten zijn.

Van de wap gebracht

Vanmiddag een prachtige sessie waarin we zelf mochten ervaren hoe het is om projectmatig te werken.

Tijdens het werken mocht ik zelf ervaren hoe het is om bevraagd te worden. En zooooo wat ben ik uitgedaagd!!!

Diep respect voor de manier waarop Corintia de vragen stelt en je steeds uitdaagd om een stapje verder te denken.
image

image

image

Vasthouden:
WHY
Verbanden leggen

Habbits of mind

De leerkracht stelt een vraag, leerlingen antwoorden. Als een kind geantwoord heeft vraagt de leerkracht “hoe weet JIJ dat dit antwoord goed is?”

Leerkracht geeft zelf geen goed of fout aan, maar daagt door vragen te stellen de kinderen uit om verder na te denken!

Kinderen benoemen bronnen, heb ik daar gezien, mama zegt….

Leerkracht stimuleert kinderen steeds na te denken en te beredeneren.

A tone of decency and trust

Wat opvalt is het wederzijdse respect van kinderen onderling maar ook in de relatie leerkracht leerling.

Leerkracht spreekt kinderen aan op een rustige vriendelijke toon waarbij steeds de verwachtingen naar de leerlingen worden uitgesproken.

Kinderen kunnen keuzes maken;
– hoe luister je zitten op een kruk op de grond,  staan..
– dit is een moment om te luisteren, wat heb JIJ nodig om te luisteren? Een andere plek? Doe dat dan..
– geen vaste plaatsen in kring rij of om te werken.

image

Wel een rij geen vaste plek

image

Commitment to the entire school

image

Team overlegt veel samen meer dan 1x per week waarbij of het kind of het vak (in relatie tot het kind).
Wat hebben de kinderen nodig en hoe gaat het met dat kind.

Leerkrachten geven aan; door samen de diepte in te gaan leer je, niet alleen over dat ene kind maar ook over alle anderen.
Ze helpen elkaar ook tussendoor samen in overleg over kinderen. Vergaderingen gaan soms helemaal over 1 kind. 70% over het leren.

Vasthouden :

Samen de verantwoordelijkheid dragen  over de kinderen.

Het kind veel meer als uitgangspunt nemen. Niet de methode of de leerlijn.

CPE 2 Karlijn

image

Gr 5-6
Wat doe je als je aan een opdracht begint:
Er is uitgebreid aandacht voor het hoe. Hoe kom ik tot een oplossing welke strategie gebruik. Samenwerken. Leerkracht zit tussen de kinderen.

image

Kleuters

image

Kinderen (26) zitten in de kring op de grond.
Kleuters leren spaans.
Special needs kinderen zitten gewoon in de klas.

Er wordt een vraag gesteld. Kinderen geven antwoord en er wordt gevraagd hoe kom je aan dit antwoord.

Maandkalender wordt met de kinderen klaar gezet. Veel aandacht voor de structuur van het jaar de maand en de week. Getallen. Getal structuur, bij de kleuters al meteen de koppeling 10tallen en eenheden.Dit zie je in alle groepen terug. Kinderen leren al vroeg getalstructuren doorzien.

image

image