CPE

image

Ouders worden bij inschrijving al aangesproken op het belang van de betrokkenheid bij de school en de verwachtingen die er zijn.
Er is een vast aantal plaatsen per onderwijsjaar. Als er meer inschrijvingen zijn dat worden er lootjes getrokken.

Bij binnenkomst:

image

image

Kinderen zijn zich ook bewust van de ouderparticipatie /betrokkenheid en kunnen dit ook benoemen.

Lk de ouder moet mij vertellen hoe het kind is na school. Lk wil zoveel mogelijk informatie. We bouwen samen aan de kinderen. We moeten dat samen doen.
Ouders zijn altijd welkom. Partnerschip family conferences, oudergesprekken met de familie vanaf gr1. Van 15 min tot 30 min 2x per jaar. Ouder betrokkenheid is per ouder verschillend, participatie begeleiden enz

Mooi om dat bewustzijn bij kinderen en leerkrachten te zien! We moeten het SAMEN doen.

Iedere maandag Schoolsing met alle klassen. Alle kinderen leerkrachten en ouders willen en kunnen doen mee.
Tijdens de liederen en tussendoor wordt er veel geleerd. Teksten zeggen veel, wij zijn allemaal leerkracht, we kunnen elkaar helpen. Zingen verbroederd, kippenvel!

image

Leervragen Karlijn @IKCregenboogoss #Ces2015

“Onderwijs is je paspoort voor de toekomst, omdat de dag van morgen behoort aan de mensen die zich daar vandaag op voorbereiden.” Rémi Brague.

Om kinderen voor te kunnen bereiden op de dag van morgen zie ik het als onze taak om ook kritisch te blijven kijken naar ons hedendaagse onderwijs. Ik neem mijn paspoort graag mee naar Amerika om mij te laten inspireren, van de wap te laten brengen en vol ideeën terug te komen naar Oss.

jose

Door het bezoek van José aan Oss en de gelegenheid die ik heb gehad om met hem te praten én de verhalen van voorgangers weet ik dat ik heel veel ga zien en ontdekken. Mijn focus ga ik leggen op de volgende punten;

 

losse ces principes met tekstjes

Hoe worden de kinderen aan de gang gezet om zelf na te denken, wat vraagt dat van de leerkracht. En hoe werken de habbits of mind in de praktijk. Wat kan ik hiervan meenemen naar IKC Regenboog en kunnen wij toepassen binnen opvang en onderwijs.

losse ces principes met tekstjes3losse ces principes met tekstjes4

Hoe gaat de leerkracht om met de verschillen tussen de kinderen (wat vraagt dat van de leerkracht), op welke verschillende manieren wordt er aan doelen gewerkt. Wat voor soort hulpmiddelen worden hier bij gebruikt? Voelen de kinderen zich ook eigenaar van het leerproces.

losse ces principes met tekstjes8losse ces principes met tekstjes10

Al jarenlang verdiep ik mezelf in ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid binnen het onderwijs. Ik ben erg benieuwd hoe ze daar op de CES scholen mee omgaan. Hoe zorgen ze er voor dat de ouders de school binnen komen en hoe wordt er vorm gegeven aan ouderparticipatie? Hoe wordt er geïnvesteerd in de band tussen ouders-kinderen-leerkracht en wat is de invloed daarvan op de kinderen (oa prestaties en welbevinden). Hoe krijgen ze voor elkaar dat het team zich gezamenlijk verantwoordelijk voelt, wat kan ik daarvan meenemen in de Nederlandse praktijk.

Hy
logoRB