Lighthouse San Francisco

Een science les gezien op deze school met 9th grade. De kinderen zijn ongeveer 14-15 jaar. Ze hebben gisteren de opdracht gehad om zwaartekracht te testen door verschillende materialen te filmen en te laten vallen. Op de computer uitrekenen met grafieken er bij en dan presenteren aan de klas. De leerkracht heeft hier een duidelijke coachende rol.

Filosofie les

Ik heb op de school Central Park East een filosofieles bijgewoond. De kinderen zijn ongeveer 10-12 jaar. De leerkracht begint de les door te zeggen dat ze moeten gaan zitten zodat ze goed naar hem kunnen luisteren. De kinderen zitten op een bankje, op de grond en er ligt een jongen op de grond. De leerkracht zit zelf op dezelfde hoogte als de kinderen. Hij geeft van tevoren aan waar hij het over gaat hebben en geeft daarbij de kinderen de tijd om er eerst over na te denken. Hij geeft de kinderen veel ruimte om te praten over het onderwerp.