Omarmen

De dag starten met het ontvangen van een omarming. Een omarming van een meisje dat toevallig voorbij komt. 

Ik voel zelf ook de omarming die ik wil gaan geven aan de principes die op deze scholen worden nagestreeft…
Steeds meer valt alles op z’n plek. Wat ik van deze principes toe wil gaan passen in de praktijk. Het valt ook steeds meer op z’n plek hoe deze mij als leerkracht en als mens nog meer compleet maken.

Zien en gezien worden. Jij mag er zijn!

Vanmorgen werd ik wakker met het idee om mijn handelen naast het handelen van de leerkrachten op deze scholen te leggen. Vandaag hebben we maar een halve dag op Castle Bridge. Een mooi moment om naar mijzelf te kijken in deze situatie.
Gisteren ben ik geëindigd met de vraag waar wil ik gaan begeleiden en waar vind ik dat sturing van de leerkracht plaats mag vinden.

Bij het starten van de werktijd gaan de leerlingen kiezen op het takenbord. Wanneer zij hun naam hebben opgehangen, wordt er gezongen over wat zij gaan doen. Dit wordt bij alle kinderen herhaald. Dit geeft rust, dit kost tijd. Is dit efficiënt?

Tijdens een leesles doet een van de kinderen niet mee. De leerkracht laat dit gebeuren en reageert hier niet op. Had hij hier meer sturing nodig? Had hij hier meer gestimuleerd moeten worden door de leerkracht ?  Of zie je nu het kind en laat je hem even zijn gang gaan om later weer met volle aandacht verder te kunnen gaan?

Om te weten welke keuzes je moet maken, moet je de kinderen ook echt zien. De leerkrachten hier zie ik tijdens de werklessen aan de kant staan. Ontspannen kijken zij naar de groep. Zij nemen de tijd en rust om te observeren, om de kinderen dus echt te zien.
En ik ben ook van mening dat ik de kinderen in mijn klas ook zie, dat ik een omgeving probeer te creëren waar zij zichzelf kunnen en mogen zijn. Maar wat ik hier zie is dat het nog dieper kan. Dat er meer stappen voor nodig zijn om kinderen echt bewust te maken dat zij zelf ervaren dat zij er toe doen.

Tijdens een van de leswisselingen zongen de kinderen het bovenstaande nummer. Hoe geweldig is het om dagelijks jezelf toe te zingen met de gedachten dat je geliefd bent, krachtig en er voor de 100% er toe doet!
Woorden die voor mij de aankomende dagen nog centraal zullen staan:

Gesprekken met kinderen

Feedback

Coachende rol

Reflecteren

Bewustwording

Vandaag weer een hele leerzame nieuwe ervaring op the neighborhood school.
Ook hier voelde ik de rust, de rust in de school door de uitstraling van de leerkrachten dat een wisselwerking heeft op de leerlingen.
De leerlingen zijn in staat om veel te doen, maar krijgen ook de gelegenheid om even niets te doen. Ze mogen zelf de keuze maken om tijdens een kringgesprek even wat te drinken. Waarop de leerkracht later met deze leerlingen zal reflecteren. Ze moeten zelf bewustworden van keuzes die zij maken.

Deze bewustwording, deze reflecterende houding zorgt ervoor dat they learn to use there minds well. 

De leerlingen krijgen een activerende leerhouding.
In gesprek met een van de leerkrachten gaf zij ook aan dat je als leerkrachten het curriculum moet kunnen loslaten en door observaties weet welke doelen zij gaan behalen.

Hierbij is reflecteren een belangrijk kern woord. Reflectie zie ik terug door geen antwoorden te geven maar steeds een vraag terug te geven. Het is als leerkracht soms ook makkelijk om gewoon even het antwoord te geven met het risico dat je deze vraag keer op keer terug krijgt.
Ik heb ook het geluk gehad om een projecttime mee te maken. Bij leerlingen van groep 4 staat tijdens deze momenten reflectie, leren van elkaar en bewustwording centraal.

Bewustwording van wat je met materialen kan bereiken en wat je waar voor nodig hebt. Bewustwording in dat je leert van elkaar  en respect moet tonen voor de ander en zijn werk. 

De leerlingen hierin de ruimte geven om vanuit eigen interesse  te laten werken of bepaal ik toch een onderwerp? Waar begeleid ik en waar geef ik sturing?
Dus wederom veel indrukken die hopelijk in de loop van deze week meer een plekje zullen krijgen en waarin ik kan gaan ontdekken welke keuzes ik wil gaan maken.

Starten met rust…

Mooie indrukke op deze eerste dag! Met een heerlijke rust gestart. Rust die ik zag bij de leerlingen en leerkrachten.

Wat ik van vandaag meeneem is dat zij in deze prestatiemaatschappij de leerlingen voorop laten staan. De leerlingen niet de druk opleggen van toetsen, van huiswerk, van score op het rapport en met name presteren.

Maar de leerling zelf zien, de leerling centraal stellen. De leerkracht neemt echt de tijd met de leerlingen in gesprek te gaan. Door de juiste vragen te stellen, juiste materialen te bieden en de ondersteuning te geven die de leerlingen verdienen. Zo wordt er gezorgd voor de diepgang die de kinderen en de lessen nodig hebben en help je hen de antwoorden te vinden.

Onverwacht naar een mooi avontuur…

Hallo allemaal,
En toen werd ik op dinsdagmiddag opgebeld; of ik alsnog mee op studiereis wilde. Verschillende emoties gingen meteen door mij heen. De boventoon was zeker wel het enthousiasme dat ik voelde. En daar ga ik dan, na het noodzakelijke geregeld te hebben, ga ik overmorgen op studiereis om een hoop extra bagage mee naar huis te nemen.

En wat die bagage gaat zijn, zal daar natuurlijk pas echt duidelijk worden. Maar ik ben afgelopen dagen druk bezig geweest om voor mijzelf leerdoelen te formuleren
Afgelopen schooljaar heb ik in het kader van mijn opleiding (Master SEN) een onderzoek gedaan dat gericht was op het vergroten van de eigenaarschap van leerlingen. De volgende ontwikkelpunten staan voor mij nog centraal:

  • Een deel van het zelfstandig leren is dat leerlingen persoonlijke doelen stellen. Hoe zorg ik ervoor dat ik dit voor een hele groep inzichtelijk krijg. Hoe doen zij dit? Hoe organiseren zij de momenten dat de leerlingen aan deze doelen kunnen werken. Hoe zorg je ervoor dat iedereen toch de einddoelen behalen.
  • Hoe kan ik deze doelen koppelen aan het projectmatig werken zodat alle kinderen ook op hun eigen niveau het juiste aangeboden krijgen.
    Ik ben met name benieuwd hoe zij dit doen bij de leerlingen van de onderbouwgroepen.
  • Als leerkracht vind ik het belangrijk dat de leerlingen actief worden betrokken bij hun ontwikkelingen in hun leerproces en dat ik als leerkracht steeds meer een begeleidende rol krijg. Ik zou graag willen weten welke gesprekstechnieken de docenten daar inzetten en hoe de leerlingen dit ervaren.

Beetje bij beetje begint het zo een plekje te krijgen en krijg ik steeds meer inzichtelijk wat ik wil gaan leren….

Nu morgen nog een dagje werkje, mijn koffertje vast vullen en op naar schiphol om daar jullie, mijn reisgenoten, te ontmoeten!

Ik heb er zin in!

Groeten Lieke