Ik ging op reis…. en kwam met veel moois terug!!!

Leervragen waar ik mee vertrok:

Hoe zorg ik ervoor dat jonge kinderen eigenaar zijn van hun leerproces?
Hoe kan ik rekening houden met vaardigheden en talenten van elk kind?
Hoe kan ik er voor zorgen dat leerlingen hun eigen verantwoordelijkheid nemen, hun eigen leerproces veelal bepalen en welke situatie kan ik creëren om dit mogelijk te maken?
Hoe bewerkstellig je minder is meer, diepgang boven oppervlakkigheid?
Welke middelen kan ik daarvoor gebruiken?
De basis is respect en vertrouwen, hoe wordt hieraan gewerkt?
Hoe stimuleer je bij de kinderen het gevoel” ik kan het”?

Antwoorden die ik gekregen heb! Wat ga ik daarmee doen en welke stappen heb ik al gezet!
Als je kinderen de ruimte geeft om hun eigen leerproces te bepalen, door ze te laten werken aan hun eigen gekozen project “project time” en het werken met portfolio’s dan zie je kinderen die betrokken zijn, enthousiast en gemotiveerd, op deze manier wordt het kind eigenaar van zijn eigen leerproces! Als kinderen ergens aan werken wat ze zelf gekozen hebben zijn ze veel meer betrokken en doen ze veel meer leerervaring op en wij moeten ze daar bij helpen ( leren, leren) “learn to use your mind well” Dit is mooi, hier gaan we iets mee doen!!
“I can’t change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination.”

Dus vol enthousiasme gestart met “project time” in groep 1-2 op de John F. Kennedy! De kinderen mogen zelf bepalen welke kamer ze gaan maken van de Sinterklaas-stoomboot. Eerst wordt er een tekening ( een werktekening) gemaakt hoe het er uit moet komen zien en wat ze denken dat ze daarvoor nodig hebben. Daarna gaan ze aan het werk, de leerling denkt, doet en leert hier super veel van op deze manier en de leerkracht ondersteunt bevraagt, daagt uit en stimuleert hierbij en probeert rekening te houden met de vaardigheden en talenten van elk kind. Rekening houden met vaardigheden en talenten binnen het werken met projecten is mogelijk omdat niet alle kinderen hetzelfde doen en als je probeert om je kinderen echt te leren kennen (“The teacher knows me” heb ik vele malen gehoord van studenten) en daar goed in investeert is dat zeker mogelijk. “Student as worker, teacher as coach”. “Personalisation” Doordat de leerkracht de kinderen helpt de regie te nemen over hun eigen leren maar ook door ze te laten reflecteren worden kinderen eigenaar van hun eigen leerproces. Reflecteren kun je met jonge kinderen door ze een tekening te laten maken, of om er over te praten. In dit geval kies ik ervoor om na afloop in een kring de kinderen te laten vertellen over wat ze gemaakt hebben.

“Demonstration of mastery”: Laten zien wat je kent en kunt en wie je bent. Hierbij stel ik vragen zoals: Hoe heb je het aangepakt? Wat ging goed?, Wat vond je moeilijk?, enz. Het is een hele uitdaging voor de kinderen, ze krijgen ruimte voor eigen ideeën, invulling en materiaalkeuze. Ze worden aan het denken gezet en krijgen zo ruimte om hun eigen creativiteit te ontplooien. Maar ook moeten ze proberen om daar waar ze tegen aan lopen oplossingen voor te bedenken. De rol van de leerkracht is hierbij motiveren, stimuleren en begeleiden d.m.v. vragen te stellen en op deze manier het kind zelf na te laten denken over een mogelijke oplossing. Het zal een heel leerproces zijn voor de kinderen, maar ook voor de leerkracht. Door op deze manier te werken krijg je ook meer diepgang, de kinderen zijn er heel anders mee bezig dan voor en nadoen! Less is more, depth over coverage. Minder is meer, diepgang boven oppervlakkigheid. Door een onderwerp aan te pakken en dat uitdiepen op de manier zoals hierboven beschreven. Maar ook door met de kinderen over waar ze mee bezig zijn te praten. Ook een mogelijkheid is om een ouder of iemand die kennis heeft van een bep. onderwerp uit te nodigen in de klas. Hierdoor hebben de leerlingen de ruimte en de mogelijkheid om meer diepgaande leerervaringen op te doen. Door met het kind in gesprek te gaan over “zijn project” (feedbackgesprek) kun je het kind vertrouwen geven, zodat hij zelfverzekerd wordt, hij/zij voelt dat de leerkracht in hem gelooft en op die manier kun je een kind stimuleren telkens een stapje verder te gaan. De pedagogiek en niet de didactiek moet leidend zijn daardoor ontstaat er een andere relatie tussen leerkracht en leerling. Niet alleen de relatie van leerkracht en leerling is belangrijk, maar ook de relaties van leerlingen onderling een idee wat ik uit New York, maar ook in Boston gezien heb, heb ik reeds ingevoerd n.l. “De vraag van de dag.” Twee kinderen krijgen de opdracht om aan de kinderen van de klas de vraag van de dag te stellen, dit kan van alles zijn bijv. “Wie is er zaterdag naar sinterklaas geweest in de stad? Dit wordt weergegeven door de namen van de kinderen onder de ja of nee kant te plakken op het magneetbord. Op deze manier leren kinderen elkaar beter kennen en wordt gestimuleerd om ook aan elkaar vragen te stellen.

Een van de belangrijkste oftewel het belangrijkste wat ik mee wil nemen in mijn dagelijkse praktijk vind ik toch wel ” The teacher knows me” Dit heb ik in New York en in Boston op alle scholen veel gehoord, dit is voor de leerlingen van grote betekenis en daarom wil ik hier ook veel in investeren!! Bedankt Voor de kans die ik gekregen heb om deze mooie ervaring op te doen!!

Laatste schoolbezoek Parker High 6-11-’15.

          IMG_0291   

Mooi om te zien dat ook hier een fijne sfeer hangt, je voelt dat je welkom bent. De ochtend start met een “morning meeting” De studenten delen hun verhalen met elkaar en de docent. Hierdoor leren ze elkaar kennen en ook de docent leert haar studenten kennen. Studenten voelen dat ook en stellen zich open voor elkaar. Hierdoor krijg je respect en begrip! Mooi om te zien, dit zie je ook in de lessen. Positief en uitdagend. De leerlingen leren op een positieve manier op zichzelf te reflecteren. Zo worden ze bewust gemaakt van hun eigen leerproces, wat zijn mijn sterke kanten en wat vind ik nog moeilijk. Op deze manier leren ze kritisch naar zichzelf kijken om zo tot een goede ontwikkeling te komen! Iedereen haalt de top, maar iedereen op zijn of haar manier.                                Met de 5 kernovertuigingen van de Parker High school.                                                      –  -Iedereen kan en zal de top bereiken.                                                                                      -Iedereen beklimt de berg op een andere manier.                                                                    -We gaan allemaal op ons eigen tempo, dus de tijd om de top te bereiken verschilt.              -Iedereen heeft de behoefte aan support op weg naar de top, maar wel op verschillende       manieren.                                                                                                                                  -Met oefenen en regelmatig terugkijken, maken we vooruitgang naar boven.

berg beklimmen

Ook op deze school is niet het eindresultaat maar de weg er naar toe belangrijk!  Docenten hebben vertrouwen in hun studenten! Iedere student moet het gevoel hebben dat ze er toe doen, je bent belangrijk. Iedereen levert een waardevolle bijdrage aan de klas.                                                                                                                                         Leerkrachtgedrag doet er toe, dat wil ik meenemen in mijn dagelijkse praktijk:                       -Meer tijd nemen om mijn leerlingen nog beter te leren kennen.                                             -In gesprek gaan.                                                                                                                     -Goed naar ze luisteren.                                                                                                         -Geduld hebben.                                                                                                                       -Je mag fouten maken, daar kan je van leren.                                                                         -De leerkracht is de coach!                                                                                                       -Terug kijken naar mijn eigen handelen.                                                                                    Wordt vervolgd: Zijn mijn leervragen nu beantwoord?                                                    Passen de Ces principes bij het werken met I.P.C. Zijn er overeenkomsten?

IMG_4496-0

Turbo flow!

Mission Hill

image

A tune of decency and trust, gaat als een vibratie door de school. Op vele plekken heb ik gesprekken waargenomen, hoe ze met kinderen een gesprek aangaan. Er wordt echt de tijd voor genomen en de manier waarop het gesprek gaat, dwingt respect af. De leerkracht spreekt haar verwachting uit, de leerling bevestigt ” ik wil dat je naar me kijkt en ik wil dat je weet dat ik om je geef! We weten nu dat jullie elkaar geslagen hebben, maar wat was nu het probleem. Het op deze manier omgaan met leerlingen dwingt respect af.

Student als worker teacher als coach,

Hele mooie dingen gezien in de “kindergarten” Geweldig kinderen experimenteren met water, leerkrachtlaat ze begaan. Bevraagt ze en kinderen doen daar werkelijk iets mee! Ze zet ze aan het denken, het spel krijgt zo een diepere dimensie! Dit gaan we zeker mee nemen naar Nederland.

image

Less is more dept over coverage

Dit is ook een ces principe wat ik gekozen had, omdat dit voor mijzelf een belangrijk streven is.         TMinder is meer! Voor mijn gevoel zit ik nu in een “turbo flow”                                                                                 – leren bloggen – hoe plaats ik foto’s in mijn blog- enz. enz. Ik denk dat ik moet beginnen met minder is meer en dan werken aan de diepgang! Dus ook hier een werkpunt voor mij!

Bronx community charter school.

image

De Bronx community charter school is een vooruitstrevende school, de directeur geeft uitleg over de school. Daarna krijgen we een rondleiding door de school en konden we zelf rondkijken in de groepen.

Deze school werkt met projecten 6 tot 8 weken bijvoorbeeld “Bouwen” naar aanleiding van de nieuwbouw: De 1e graad onderwerp, verschillende ruimtes in een gebouw.
De 2e graad onderwerp, watersystemen, loodgieter.
De 3e graad onderwerp, beveiliging systemen zoals brandblusser
De 4e graad onderwerp, elektriciteit zoals bijvoorbeeld: de lift.
De 5e graad onderwerp, architectuur.
Op de John F. Kennedy school werken we in de middag ook projectmatig met de groepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8 aan verschillende onderwerpen. Misschien is het een idee om ook eens te kijken of wij van 1-8 aan hetzelfde onderwerp kunnen werken.
Afgelopen 6 weken zijn ze bij de Bronx community met het onderwerp “water” bezig geweest wat vorige week met een feestelijke afsluiting afgesloten is!

image
Ouderbetrokkenheid; 1x in de week op vrijdag in de klas. Verder zijn er ook nog ouderclubs onder schooltijd zoals bijv. een naaiclub. De hal in de school is heel ruim met banken zodat ouders daar bijv. Met elkaar in gesprek kunnen gaan.
Ik heb vele mooie dingen gezien, maar ook vele dingen die herkenbaar zijn bij onze scholen in Oss. In de pauze gingen we in gesprek met enkele teamleden. Hierbij blijkt dat ze net als wij tegen dezelfde problemen aanlopen zoals:toetsen die ze min of meer verplicht moeten afnemen, te weinig tijd, er gaat veel tijd zitten in de dagelijkse problematiek die kinderen met problemen met zich mee brengen. Deze school werkt niet volgens de CES principes, ik heb wel mooie dingen gezien. Maar het wijkt niet veel af van hoe wij werken met kinderen bij ons op school.

Werken met projecten, waarom en hoe!

Vandaag een super meating gehad met NYC collega’s van “The Neighborhood School” we hadden daar een workshop ” à project-making

Wauw zelf ondervonden wat voor impact dit heeft, geen betere ervaring dan er gewoon mee aan de slag te gaan! “Immigration” was het onderwerp. Getriggerd door een woord-web gingen we aan de slag met ons project. Bouwen, knutselen, mozaïeken, verven of kleien kon je kiezen. Met Elissa aan het verven geslagen, niet zo moeilijk toch…. Maar dan ga je toch even aan het denken maar wat. Je kunt vele kanten op met immigratie. Wat voor impact kan immigratie hebben voor mensen/ kinderen, daar ging ons gesprek over met Elissa. Wat zie je in de klas, welke ervaring heb je met deze kinderen. Dit heb ik proberen uit te drukken op papier.

imageimage

Machtig mooi om te zien hoe iedereen op diverse manieren een eigen invulling en beleving heeft bij dit onderwerp!

imageimageimageimage

In de kring krijgen we allemaal de gelegenheid om het werk toe te lichten, hierbij weer mooi om te horen wat de gedachtengang bij het maken van de verschillende projecten was. Daarna konden we kiezen of we bij de “waarom” groep of bij de “hoe” groep wilden deelnemen. Ik heb deelgenomen aan de “waarom” groep. Hier kwamen ook weer hele mooie dingen naar voren. Ik heb een hele nieuwe kijk op reflecteren gekregen. Dit is iets wat ik zeker mee wil nemen naar de John F. kennedyschool. Verder denk ik dat voor mijzelf een belangrijke leerervaring is dat niet het eindresultaat maar het proces het belangrijkste is!

You may not hurt anybody’s body or feelings!

Met het uitwisselingsgesprek heb ik de vraag gesteld hoe er gewerkt wordt bij de groep 4 / 5 jarigen aan respect voor elkaar “a tone of decency and trust” De eerste maanden wordt een van de belangrijkste regels aangeboden” You may not hurt anybody’s body or feelings” Er wordt veel aandacht aan deze regel geschonken in de groep d.m.v. gesprekken met de hele groep, in kleine groepen en individueel. Hierdoor krijgen de kinderen respect. In de groep hing een hele fijne sfeer, rust en warmte. Kinderen helpen en stimuleren elkaar!  Dit kwam bij mij heel warm over en wil ik beslist meenemen naar mijn eigen praktijk.

   

Central Park East Elementary School 2 nov.

Wat een inspirerende dag! Het eerste bezoek o.a. gebracht in the first grade de groep 4 / 5 jarige kinderen. Kinderen gaan cupcakes bakken. Ze krijgen een kaart met picto’s waarop afbeeldingen staan wat ze moeten doen en in welke volgorde.Ze mogen alle handelingen zelf uitvoeren, de leerkracht stimuleert, moedigt aan en daagt uit. Als het kind het niet weet, wordt er niet zomaar een pasklare oplossing gegeven. Maar het kind wordt aan het denken gezet hoe hij of zei het op zou kunnen lossen. Hierdoor krijg je meer diepgang met dezelfde middelen.”Less is more dept over coverage” “Student als worker,teacher als coach” De oudere kinderen werken aan een zelfgekozen project, hierbij worden vele middelen aangegrepen zodat er ook diepgang is en het kind is baas over zijn/ haar eigen leerproces. “Student als worker, teacher als coach”

 

Leervraag Maria

In Augustus zijn wij op de John F. Kennedy school gestart met het curriculum I.P.C. (International Primary Curriculum)

Great Learning, Great Teaching, Great Fun.

Het is een integraal, thematisch en creatief curriculum voor kinderen van 4-12. jaar gericht op de creatieve en zaakvakken.
Het IPC is samengesteld met het oog op zowel hoge verwachtingen op het gebied van leren als ook om leerkrachten te helpen de lessen zo boeiend, actief en zinvol mogelijk voor de kinderen te maken. Het IPC curriculum geeft ook een internationaal perspectief; het helpt de kinderen verbanden te leggen tussen het geleerde en hoe dit toegepast kan worden in eigen land en kijkt tevens naar het perspectief van mensen in andere landen. Vaardigheden staan bij IPC centraal. Het IPC programma moedigt ouders aan om op school te komen helpen waardoor zij beter inzicht krijgen en meer betrokkenheid bij waar de kinderen mee bezig zijn.
Het is voor de kinderen inspirerend, motiverend en voor ons de taak om het zo uitdagend mogelijk te maken!

Hiervoor wil ik inspiratie opdoen in Amerika bij de vier scholen die wij gaan bezoeken en daarbij speciaal kijken naar de volgende ces principes.
losse ces principes met tekstjes2
Less is more, depth over coverage.
Minder is meer, diepgang boven oppervlakkigheid.
Met IPC werken we nu 6 weken aan een bepaald onderwerp, voorheen werkten we 3 weken aan een thema. Hierdoor hebben de leerlingen de ruimte en de mogelijkheid om meer diepgaande leerervaringen op te doen.

Hoe pakken ze het aan op the essential schools? Hoe krijg je meer diepgang? Wat bied je dan aan en op welke manier of manieren?

_

losse ces principes met tekstjes5Student– as- worker, teacher- as- coach.
De leerling leert, doet, denkt, maakt en de leraar stimuleert en ondersteunt.
Dit past heel goed bij het IPC curriculum waarbij gewerkt wordt aan vaardigheden.
Kinderen de ruimte geven om zelf het leerproces te bepalen. De leraar helpt de kinderen de regie te nemen over hun eigen leren door ze te laten reflecteren. Lukt dit ook bij kleuters en hoe gaat dit dan in zijn werk? Beter kijken naar talenten en vaardigheden die het kind al heeft en deze verder laten ontluiken. Het kind staat centraal! Hier ligt voor mij een belangrijk leerpunt. Ik wil de kinderen meer de ruimte geven om zelf het leerproces te laten bepalen i.p.v. dat ik dat bepaal. Ik ben erg benieuwd hoe dat er in de praktijk uitziet wat kan wel en wat is beter van            niet en hoe wordt dit dan begeleid en gecoacht.

losse ces principes met tekstjes9A tone of decency and trust.
Leren en werken op basis van respect en vertrouwen: hoge verwachtingen worden uitgesproken. Door middel van uitdagen, stimuleren en verleiden op basis van respect en vertrouwen. Je zou verwachten dat als je hoge verwachtingen stelt, dit een druk legt op de kinderen!
Hoe wordt dit in de praktijk dan gedaan dat dat niet zo is?Hoe krijg je het voor elkaar dat regels en afspraken de status van normen krijgt?
De basis is respect en vertrouwen, hoe wordt hieraan gewerkt?
Hoe stimuleer je bij de kinderen het gevoel” ik wil erbij horen”
Feedback gesprekken: feedback doet ertoe! Wanneer en hoe? Hoe kun je hier ouders bij betrekken?

”Kijk, herken, reflecteer, neem mee en pas toe!”