Wat heb ik gedaan naar aanleiding van mijn Amerikareis?

De reis naar New York en Boston heeft mij heel positief gemotiveerd. De oplossingsgerichte manier van werken en het bewustwordingsproces van leerlingen ten aanzien van het persoonlijk leren van leerlingen is bij mij de aanzet geweest tot het maken van een plan van aanpak voor de groepen 1 en 2. De doelstelling hierbij was op een positieve manier de leerlingen vaardigheden ten aan zien van de executieve functies. Deze functies bestaan uit een groot aantal vaardigheden die ontwikkeld of aangeleerd moeten worden. Bij kleuters is de eerste vaardigheid het beter om kunnen gaan met impulscontrole. Beheers je deze vaardigheid niet dan is het onmogelijk om de andere vaardigheden goed te kunnen ontwikkelen. Belangrijk is dus leerlingen bewust te maken van zichzelf en de manier waarop ze reageren op prikkels uit de omgeving en hier adequaat op te reageren. De aanleiding was het sociale behulpzame gedrag van de leerlingen in Amerika. De vriendelijke open houding volgens de CES principes: ‘a tone of decency and trust’ en ‘commitment tot he entire school’ gaven mij een goed beeld van gedrag van leerlingen en de vaardigheden die zij op dit vlak hadden ontwikkeld. Bij de kleuters was er ten aanzien van deze vaardigheden nog veel te leren. Ze reageerden erg sterk op elkaar en er was sprake van impulsief gedrag bij een aantal leerlingen. Ik ben gaan kijken, vanuit mijn functie als gedragsspecialist en de Master SEN opleiding die ik volg, naar de mogelijkheden hier zo positief mogelijk aan te werken. Met de methode Kids’ Skills (Furman, 2006) en de theorie van Dawson en Guare (2010) over de ontwikkeling van executieve functies bij kinderen ben ik een onderzoek gestart begin december 2015. Tot aan de voorjaarsvakantie hebben mijn collega’s en ik in samenwerking met de leerlingen en hun ouders hieraan gewerkt. Dit heeft tot meer bewustwording geleid bij de kleuters. Zij gaven in persoonlijke gesprekken aan nu vaardiger te zijn ten aanzien van het omgaan met impulscontrole. Ze weten wat er ten aanzien van hun gedrag in de klas verwacht wordt. We hebben dit op feestelijke wijze gevierd met een ‘superheldengymles’, een activiteit die ze zelf gekozen hadden en die samenviel met het thema kleding en de carnaval. Super!IMG_2518

 

 

Goed onderwijs maken we samen

Wat ik mee neem van mijn reis naar New York en Boston?
Voordat ik naar Amerika ging dacht ik dat inclusief onderwijs een utopie was. Nu denk ik dat het mogelijk is…Ik heb het met eigen ogen mogen aanschouwen. Het voelt als een voorrecht.
Er is al veel geblogd, maar wat ik vooral mee zal nemen in mijn werk als gedragsspecialist is de manier van omgaan met elkaar! Het wederzijdse respect dat door de hele school voelbaar is. Het gevoel van veiligheid en vertrouwen wat gecreëerd wordt en daarbij het onvoorwaardelijke vertrouwen in het kind. De positieve benadering en het oplossingsgerichte denken.
A tone of decency and trust

Ongeacht je afkomst, rang, stand, kleur, handicap, enz. Kinderen hier leren zichzelf kennen en kunnen reflectief handelen. Er wordt gewerkt aan het aanleren van vaardigheden, zodat ze doelgericht aan het werk kunnen en datgene mogen ontdekken waar ze talent voor hebben, zodat ze het beste uit zichzelf kunnen halen.
Dit reflectieve handelen neem ik mee in mijn praktijk. Een goed antwoord is pas een goed antwoord als er over de inhoud echt na is gedacht en onderbouwd kan worden. Niet omdat je bij toeval het goede antwoord hebt gegeven. Doorvragen op een antwoord maakt dat kinderen dieper na gaan denken en beter leren begrijpen waar het onderwerp over gaat.

Learn to use one’s mind well

Eigenlijk doen alle CES-principes ertoe!
Goed onderwijs maak je samen! Veel handen in de klas zijn nodig om dit proces goed te begeleiden. Ik heb gewerkt in de zorg en het speciaal onderwijs. Hier staan vooral het gedrag en de kind-kenmerken van leerlingen centraal. Veel leerlingen in het speciaal onderwijs hebben negatieve ervaringen opgedaan in het verleden en moeten leren met zichzelf en met anderen op een positieve manier om te gaan. De leerkrachten zijn en worden getraind om dit proces op een zo positief mogelijke manier te begeleiden. Wanneer wij inclusief onderwijs passend willen maken dan denk ik dat we moeten fuseren en alle krachten moeten bundelen. Ervaringen kunnen over en weer uitgewisseld worden. Het schoolgebouw zal aangepast moeten worden met ruimtes waar leerlingen zich terug kunnen trekken of juist kunnen bewegen. Meer handen in de klas, zodat leerlingen met specifieke behoeften aparte begeleiding kunnen krijgen daar waar nodig. Zoals in Amerika, standaard twee leerkrachten in een groep met daarnaast extra ondersteuning van een onderwijsassistent. Dat geeft rust in een groep.

wpid-0e692cb7a5a67fa33b81e8d3149abfb4.jpg

Jezelf leren kennen

Wat ik vooral mee zal nemen van Parker High is de wijze waarop hier leerlingen bewust worden gemaakt van hun eigen leerproces. Wie ben ik, hoe leer ik, welke doelen wil ik bereiken en hoe ga ik dat aanpakken? Waar heb ik moeite mee en wat heb ik nodig? Leerlingen leren op een positieve manier op zichzelf te reflecteren, waarbij ze bewust worden gemaakt van hun houding. Hoe wat ze doen en wat ze zeggen overkomt op anderen. Ze leren kritisch naar zichzelf te kijken en hun executieve fucties te ontwikkelen, zodat ze succesvol aan hun portfolio kunnen werken en zelfverzekerd de wereld instappen. 

 

samen overleggen

  

Dit is de opdracht

  

the mountain

  

leren reflecteren op jezelf

   

Geen anti-pestprogramma nodig

Wat me het meest opgevallen is op Mission Hill is dat iedereen vanaf het moment dat hij of zij op school komt, leert omgaan met elkaars gedrag. Vandaag heb ik gezien hoe belangrijk het is dat iedereen op dezelfde manier probleemsituaties oplost op een positieve opbouwende manier. De leerling wordt ruimte gegeven om zijn of haar gedrag bij te stellen. Wij denken dat een anti-pestprogramma werkt wanneer we daar wekelijks enkel lessen in geven. Ik denk dat het een manier van denken, doen en vooral reflecteren is, wat iedereen gedurende de gehele dag doet en naar buiten toe uitdraagt. Waarbij we dezelfde visie na  leven en ook ouders intensief worden betrokken, zoals op deze school. Het is mooi om te zien dat leerlingen zich erg op hun gemak voelen en vertrouwen ontwikkelen in zichzelf.

      

Kijk naar je talenten

Wat gaat goed, wat kun je nog ontwikkelen en op welke manier leer je? Op deze school mag je werken op je eigen manier. In Nederland verwachten wij dat je aan tafel schrijft en een goede schrijfhouding ontwikkelt, rechtop en de voeten naast elkaar voor je stoel. Hier wordt daar niet op gelet, maar staat het ontwikkelproces   centraal.

 

hoe lees je thuis?

leren op je eigen manier

Leren op je eigen manier

Eigenheid van kinderen staat op deze scholen centraal. Iedereen mag zijn wie hij of zij is. Het werken aan een project mag op eigen wijze met zelfgekozen materiaal. Ook voor kinderen met speciale behoeften is plaats. Zij worden geaccepteerd zoals ze zijn en krijgen vaak extra begeleiding. Hiervoor zijn voldoende handen in de klas. Mooi is dat iedereen dat respecteert. Passend onderwijs krijgt zo een gezicht.


Mijn eerste indrukken van CPE

Wat mij op is gevallen op deze school is dat alle leerlingen leren reflecteren op zichzelf. Dit geldt voor zowel hun gedrag als voor het leerproces waaraan ze werken. Vaak worden er vragen gesteld waar dieper over na wordt gedacht. Het antwoord wordt niet als vanzelfsprekend goed bevonden, maar door uitwisseling met andere leerlingen getoetst of het wel een goed antwoord is op de vraag die gesteld is. In vergelijking met het onderwijs zoals ik dat ervaar, denk ik dat wij vaak eerder tevreden zijn zodra een goed antwoord gegeven wordt en wij niet verder vragen naar hoe je aan dit antwoord komt. De onderstaande foto laat zien hoe leerlingen leren reflecteren op hun eigen leerproces.

 

Leervragen Marina

Super fijn dat ik dit jaar mee mag naar Amerika. Het heeft voor mij in het kader van internationalisering een grote meerwaarde. Dit is een belangrijk onderdeel van de Master SEN opleiding die ik volg. De opbrengst kan ik verwerken in mijn verslagen.

De leervragen die ik mezelf stel:
De Teugelaar heeft als visie: Samen werken met hoofd, hart en handen. We zijn met zijn allen druk op weg om de LeidRaad van onze school vorm te geven. Hieronder staan de CES-principes die voor de Teugelaar interessant zijn en waar ik mezelf op wil richten:
2. The student as worker. The teacher as coach. Dit principe heeft ook mijn aandacht en wil ik graag in de praktijk zien. Zeker vanwege mijn studie Master SEN en daaruit voorkomend het praktijk gericht onderzoek (PGO) wat gericht is op de ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen. De vaardigheden die een leerling zich eigen moet maken om succesvol de school en verdere loopbaan te doorlopen. Ik hoop te ontdekken hoe deze vaardigheden op deze scholen aangeleerd worden en ben nieuwsgierig hoe de leerkracht als coach zijn begeleiding hierop afstemt.
3. Commitment to the entire school. Ouders zijn bij de hele school en het leren betrokken. Ouderbetrokkenheid neemt op de Teugelaar een belangrijke plaats in. Door met ouders in gesprek te gaan en ze nauw bij het leerproces van hun kind te betrekken voelen ouders zich mee deel van het leerproces van hun kind. Ze krijgen op deze manier een groter verantwoordelijkheidsgevoel en krijgen meer inzicht in wat zich op school afspeelt. De leerkrachten hebben op deze manier een beter contact en kunnen vaker op informele wijze een gesprek aangaan, waardoor zij een beter beeld van een leerling krijgen en af kunnen stemmen op de behoeftes van de leerling. Ik zou graag willen zien hoe ouders op deze school bij het leerproces betrokken worden en of er op dit gebied voor de Teugelaar verbeterpunten zijn.
5. A tone of decency and trust. Leren werken op basis van respect en vertrouwen. Een gevoel van vertrouwen is nodig om jezelf positief te kunnen ontwikkelen. Respect voor elkaar, zeker in deze tijd waarin anti-pestprogramma’s door de overheid als verplichte kost worden beschouwd, is hierbij een niet weg te denken onderdeel. Iedereen is anders. Graag zou ik willen zien hoe dit bereikt wordt. Het klinkt heel mooi en ik hoop dat het in de praktijk een leerervaring wordt.
9. Demonstration of mastery. Laten zien wie je bent, wat je kent en wat je kunt. Een leerling mag laten zien wie hij is, zonder zich daarbij beschaamd te hoeven voelen. Het is mooi wanneer een leerling trots op zichzelf kan zijn en terug kan kijken op een positieve manier. Een gemotiveerde leerling ontwikkelt zich en staat open om te willen leren. Graag zou ik willen zien hoe men de leerlingen motiveert om aan het leerproces deel te nemen. Hoe zij vervolgens trots zijn op wat ze hebben geleerd en hoe zij dit uitdragen.

Ik heb er zin in en ben benieuwd naar de resultaten, maar verheug me tevens the Big Apple eens met eigen ogen te bekijken.

Groetjes Marina