Ondertussen in NL….

Een jaar later kijken wij weer terug op een mooie inspirerende reis!

Wat was dat dan:

Los komen van je eigen denkpatronen, los komen van je eigen werkelijkheid van alledag, vandaag starten in denken over onderwijs en hier de volgende dag op door kunnen gaan, stil staan bij wat doe ik, waarom, kan dat ook anders? Hoe dan? Wat heb ik daarvoor nodig? Wat remt mij om het anders te doen?

Maar ook, wat is er op onze SKBO scholen van te zien? Van te horen?

Een top avond, vertrouwde sfeer, praten over onderwijs op eigen scholen, herinneringen ophalen.

Volgend jaar weer hebben we gezegd! Locatie hebben we al! We hopen dat jullie dat ook doen! Het nuttige en het aangename!

 

image

 

Een maand later… door Michael

Een maand na de mooie ervaringen in New York en Boston tijd om te reflecteren op mijn persoonlijk voornemens die ik opschreef in de bus van New York naar Boston en op het vliegveld van Boston.

Mijn inzicht en mijn overtuiging is tijdens en na deze studiereis meer vergroot dat dat wat we gezien hebben ook echt deugt! Het kind staat centraal. Leerkracht is een begeleider bij het leerproces van de kinderen. Het onderwijs is een proces waar kinderen eigenaar zijn van hun leren en door het stellen van vragen (zonder oordeel positief of negatief) dieper leren. Reflecteren is het sleutelwoord. Sinds ik terug ben stel ik in mijn lesgeven meer vragen en maak expliciet meer tijd voor de reflectie. Learning to use one’s mind well! Kinderen meer eigenaarschap geven aan hun leren en hun leertijd. Ik wil kinderen leren hoe te denken in plaats van wat te denken. Met de kinderen die ik tijdens mijn ondersteuningsuren begeleid heb ik gesproken over de drie basisafspraken zoals deze op Central Park East betekenis hebben. Luister, denk en doe mee! Dat wat we besproken hebben is zichtbaar opgehangen en komt iedere keer terug. Die posters op de ramen zullen een volgende keer nog meer gevuld zijn met dat wat de kinderen zelf aandragen! Mooi proces…ik geloof erin! En daarom wil ik daar voor blijven gaan… Dingen die deugen zichtbaar maken!

Dankjewel alle medereizigers en organisatie voor een fantastisch inspirerende week!

image image image image image image image image image

Parker High 31 oktober door Michael

Vandaag op Parker High! CES live! Feestje om hier te zijn! Leerlingen spreken je zo natuurlijk aan ‘Can I help you?’ Spaanse les 7th grade (11/12 jarigen) bezocht…. Nee, ervaren! Gelijk worden we betrokken bij een gave mooie activiteit! Mijn eerste Spaanse les! 😃 Hoe stel je jezelf voor? Teloefening in de grote groep, kleine groep, dobbelsteenspel… Cinco por cuatro es veinte… (leuke ervaring en… haha, koffie verdiend…Thea, do you know the way to the nearest Starbucks?)

Indrukwekkend om te ervaren hoe Parker School in alles wat ze doen (en laten) zo’n sterk vertrouwen en geloof hebben. Happy being part of the community! Ik heb een filmpje op dit blog gezet, waarin een kind van 12 vertelt wat Parker High zo kenmerkt. (Het filmpje is beveiligd met een wachtwoord. De deelnemers aan de studiereis zullen weten wat het wachtwoord is) En ik? More than happy having the opportunity to experience a day at this school! Door hier te zijn begrijp ik meer dan voorheen de titelkeuze van Rikie van Blijswijk voor haar boek over de CES-scholen… Scholen die je leren wie je bent! 

image image image image image image image image image image

Mission Hill School 30 oktober door Michael

‘Remember what you believe in’

Mission Hill 30 oktober door Michael
http://www.missionhillschool.org

Toetsdiscussie? Kijk en luister naar wat Ayla Gavins, principal van de Mission Hill School hierover zegt. Het bezorgde mij kippenvel! Wat zei in 10 minuten vertelde gaf mij energie voor minstens de hele dag! Ik wil hier volgend jaar weer terug 😃 zo mooi om te zien hoe het kind centraal staat! Beste bloglezer….ik ben echt benieuwd wat jouw reactie is na het horen van deze woorden! Dus…alsjeblieft, laat je reactie achter. Thanks! 

image

Bezoek aan laboratory school 28 oktober door Michael

Dinsdag 28 oktober…. vandaag een highschool in The Bronx The laboratory school of finance and technology http://www.ms223.org 

Commitment to the entire school Ouderparticipatie, fundraising is voor deze school belangrijk en voorwaardelijk. Een school met jonge leerkrachten, er wordt veel geïnvesteerd in leiderschap, teamteaching en samenwerking. Beginnende leerkracht werkt samen met een leerkracht met meer ervaring. Er wordt veel georganiseerd voor de ouders en voor de kinderen…afterschool biedt mogelijkheden om verder te ontwikkelen op allerlei gebieden zoals bijv. drummen.

Goals Apply to all students. minilessons 10 minuten… Kinderen gaan daarna in kleine groepen uiteen, interactief en gedifferentieerd op niveau. Small group instructies. Iedereen leert…ook de leraren! Reflecteren is ook hier the Keyword! Dat wil ik zien! Het mooie is dat het ook op al het werk van de kinderen staat… Niks cijfers! Maar waardevol commentaar en reflecterende vragen!

image

Start met een inleiding door the principal Ramon Gonzalez

En daarna de groepen in… Zes bezoekjes van 20 minuten samen met twee collega’s.

image image image image

The core values waar de kinderen op worden ‘beoordeeld’ en waar ze een beloning voor krijgen (bucks for schoolsupplies) zijn zichtbaar in de lokalen.

image image image image image image image

 

In het laatste blokje prachtig staaltje van samenwerking

image image image

En als het te lawaaierig wordt…reflecteren we hierop

imageimage

Op het eind in gesprek met een van de leerlingen, Yaritza.  Zij typeert deze school met het woord betrokkenheid. Ze heeft de ruimte gekregen om haar eigen keuzes en bezigheden in te brengen. De school ziet, kent en erkent het kind en haalt het beste in dat kind naar boven!

Reflectie Central Park East 27 oktober door Michael

Wat een hoop indrukken vandaag op Central Park East…. veel mooie dingen gezien! En een hoop foto’s gemaakt (het lukt alleen ff niet om ze geblogd te krijgen)

Mijn belangrijkste inzichten van vandaag….
De leerkrachten op CPE gaan uit van wat kinderen kunnen en niet van wat ze niet kunnen! Leerkrachten kennen het kind (en dan bedoel ik ook echt echt kennen) Reflecteren is THE keyword! Vanuit ik-boodschappen van leerkracht en doorvragen zonder oordelen wordt denkproces bij de kinderen gestuurd en gestimuleerd. Kinderen beschrijven wat ze hebben gedaan, wat ze morgen willen doen, wat er goed ging, wat ze een volgende keer anders zouden doen. De rol van de leerkracht is vragen stellen….niet beoordelen! Het stimuleert de kinderen om diep na te denken. Ze worden eigenaar van hun eigen leren. (‘They are their own judge’) Het wordt mooi zichtbaar gemaakt in elke klas door de tekst
Listen, Think, Participate. = LEARNING TO USE ONES MIND WELL

image

COMMITMENT TO THE ENTIRE SCHOOL
Kernwaarde DEMOCRATIE
We kunnen personen zo goed mogelijk leren kennen als ze keuzes hebben.
Leerkrachten, ouders en kinderen hebben iets te vertellen over het onderwijs. Bereidheid om naar elkaar te luisteren en vragen te stellen. We leren van elkaar.
Volgen van ontwikkeling door o.a.:
Portfolio, Foto’s van elk schooljaar, Geen cijfers
Input van kinderen over resultaten. Kinderen praten mee over hun ontwikkeling ook tijdens gesprekken met ouders en bij input verslagen (2 x rapportage per jaar beschrijving ontwikkeling)
Er is een duidelijke sfeer van openheid.
Leerkrachten converseren veel met elkaar, zoeken elkaar op in de klassen en leren van elkaar. Mensen kennen elkaars kwaliteiten en elkaars ontwikkelpunten. Kinderen krijgen ruimte om keuzes te maken
De leerkrachten luisteren en leren van kinderen… Veel meer dan het doceren. Wat hebben de kinderen nodig is iets wat de leerkrachten weten. Ze stellen constant de vragen aan de kinderen. Leerkrachten beschrijven de ontwikkeling van hun leerlingen constant door met elkaar te converseren over die kinderen. Kinderen helpen elkaar om elkaars problemen op te lossen. Leerkrachten geven vertrouwen aan kinderen dat ze heel veel zelf kunnen en niet afhankelijk zijn van de leerkracht.
Ouderbetrokkenheid: daar waar mogelijk is worden ouders betrokken bij het onderwijs. Ook om te ervaren dat de leerkrachten hun eigen kind ziet als zowel individu als deelnemer van de hele groep.

image Portfolio op de plank!

LESS IS MORE
Rekenactiviteit in de groep van de 9/10jarigen
Centraal staat een rekenprobleem om op te lossen.
Kinderen krijgen de tijd om individueel op te lossen. Leerkracht vertelt dat ze bij ieder langskomt. Twee kinderen maken fout in hun denkstappen/strategie.
Deze komen centraal terug in plenaire bespreking. Centraal staat sprongen op getallenlijn (adding up en counting down)
Markers worden besproken en door leerkracht genoteerd op het werk van het kind dat besproken wordt. Leerkracht maakt hier een foto van en deelt die met kinderen en oudes via dropbox en huiswerk voor de volgende dag wordt hier aan gekoppeld.

image image image

 

Lees verder

Leervraag Michael

Ik wil de persoon zijn die namens Het Molenveld de reis naar de CES-scholen in de VS gaat maken! De CES-principes spreken me aan. Ik kan me ook moeilijk voorstellen dat je deze principes niet zou onderschrijven, maar een invulling geven aan… da’s andere koek…. dat is ook mooi duidelijk geworden in het verslag van de auditgroep. Ik ben enthousiast geworden van de verhalen van Martijn en zijn conclusie dat deze reis echt een wezenlijke verandering in jezelf als opbrengst heeft. Ik proef en verwacht dat de koers van SKBO in de komende jaren mede wordt bepaald door de CES-principes. Dan kun je er maar beter zelf in worden ondergedompeld toch?

De opdrachten die ik meeneem vanuit het team en die ik mezelf heb gesteld zijn:
“Learning to use ones mind well”: Dit gaat voor ons o.a. over het leren van kinderen in deze tijd : wat leren ze, hoe leren ze dat? Welke rol ligt er daarbij voor ICT, de 21 Century Skills en het gedachtegoed van Meervoudige Intelligentie? Dit alles vanuit het streven om uitvoering te kunnen blijven geven aan de schoolvisie: het stimuleren van een brede ontwikkeling. Onze taak is om de kinderen te leren denken én niet te leren wat ze moeten denken. Wat wil ik zien en hoop ik te weten te komen?… Ik verwacht te zien hoe de leraren daar reflecteren op hun eigen handelen en afvragen hoe beste uit ieder kind te halen en daar naar handelen. De kinderen zijn eigenaar van hun eigen leerproces en laten trots zien wat zij bereikt hebben en willen bereiken. The habbits of mind en the habbits of work live zeg maar….

“Commitment to the entire school”: Dit gaat o.a. over ouderbetrokkenheid en laten zien wat we doen. Ik ben enorm betrokken bij de school…. als MT-lid, leerkracht en als ouder van Het Molenveld denk ik dat ik, zeker op dit punt, de persoon kan zijn die voor een olievlekwerking kan zorgen. Wat zie ik op dit punt op de scholen in Amerika en ook daar de vraag wat ik daar van vind.
“Less is more”: Doen we de goede dingen en doen we ze goed?. We streven met elkaar naar effectiviteit in elke schoolse activiteit. Dat betekent dat we ons bewust willen zijn van het doel ervan en wat dat betekent.
Vanuit de vakgroep rapportage kreeg ik daarom deze vragen mee
Hoi Michael,
Voor jouw reis naar Amerika, de volgende vragen:
Testen de leerkrachten? Zo ja, hoe? Wat testen ze? Met welk doel?
Hoe worden kinderen en/of ouders geïnformeerd over de resultaten?
Wat gebeurt er met het aanbod n.a.v. de testresultaten?
Kennen ze verschil in landelijke testen en methodegebonden
testen/observatiebeelden? Zo ja, hoe gaan ze om met dit verschil?