Vaardigheden voor de toekomst. Reflectieverslag Nancy @ikc regenboog .

 image

Welke opvatting de mensen ook mogen hebben over de belangrijkste functie van het onderwijs, ze zijn er toch op zijn minst over eens dat leerlingen moeten leren denken. In een samenleving waarin de veranderingen zo snel optreden, kunnen individuen niet afhangen van vaste regels of tradities bij het nemen van beslissingen. In een dergelijke samenleving is er een begrijpelijke bezorgdheid dat individuen in staat moeten zijn om intelligent onafhankelijk te denken. Hilda Taba (1902-1967) Amerikaans Pedagoog.

image

Vanuit mijn brainstormsessie in vertraagde tijd New York en vertraagde tijd Boston een verslag over wat betekent het nu voor mij?In ieder geval even de tijd nemen voor bezinning.

Wat heeft de reis mij gebracht?

Wat wil ik?

Wat denk ik

Wat  wil ik gaan doen, bereiken? Want ik kan het wel zeggen maar je moet het doen, zijn. Zeg wat je doet en doe wat je zegt.

Vanuit alle informatie blijven nog veel ideeën staan en zijn echt niet vergeten maar ik wil ook vooral kijken wat betekent het voor mij, wat wil ik, wat zijn mijn gedachten en wat ga ik DOEN. Dit alles is niet “De enige juiste weg”. Het is een weg die ik vragend wil bewandelen, vragen vanuit mezelf maar zeker ook vanuit mijn werkomgeving. 

image

Wat wil ik:

 • Ik wil graag dat kinderen eigenaar kunnen worden van hun leerproces. Ik wil daar binnen studiedagen en onderwijsoverleg tijd aan besteden door samen met het team hier over te praten en een vertaalslag te maken naar onze leerlingen op IKC Regenboog.
 • Ik wil dat we ons bezinnen op het aantal regels binnen de school.

image

 • Ik wil dat we kijken naar het pedagogisch handelen van het team, is onze toolbox genoeg gevuld of hebben we meer nodig. Is er iets meer naast of in plaats van de vreedzame school nodig? Of zit het meer in het gedrag van ons allen in ieder moment? Het zou fijn zijn om daar eenduidige richtlijnen voor te vormen maar bovenal gaat het om ons gedrag.
 • Ik wil dat er op ons IKC plek is voor ieder kind, kijken naar wat er nodig is en denken in kansen.
 • Ik wil tijdens mijn werktijd met kinderen, kinderen beter bevragen, betrekken bij hun eigen leerproces. Ik wil gaan werken met het GROWTH model voor onze kinderen die meer stof aan kunnen.

IMG_0382-0IMG_0381-0

 • Ik wil coaching van Nora de Booij om mij leerproces in het stellen van vragen om meer diepgang bij kinderen te creëren en kinderen te laten reflecteren op hun proces en leren.
 • Ik wil dat kinderen meer als expert van eigen leren moeten worden gezien. Ik moet dat ook middels vragen naar boven krijgen en leerkrachten laten zien welke mooie kansen dit biedt.

ask_an_expert_logo_color_1

 • Ik wil dat we toetsen gebruiken als middel tot reflectie en interventie en tevens kritisch blijven over welke toetsen, waarom. Ik wil niet toetsen om te benchmarken.

Wat denk ik:

 • Hoewel ik dacht altijd vanuit de kinderen te denken, zie ik dat ik soms toch nog te veel neig naar wens van de leerkracht zonder daar kritische vragen over te stellen. Uit welke behoefte de vraag van de leerkracht voortkomt en deze te relateren aan het doel dat we wensen te behalen voor de leerling. Tevens moet ik blijven vragen welke doel welke actie dient. Voor ieder kind een plekje is niet automatisch een stoeltje en een tafeltje ( Mission Hill, Central Park East).
 • Ik denk dat het verschil er tussen leerkrachten er mag zijn maar dat het verschil in leerkrachten nooit ten koste mag gaan van de kinderen. De leerkracht moet niet denken voor de kinderen maar vragen aan, de kinderen kunnen enkel dan eigenaar worden van hun leren. Uitgangspunt voor handelen moet zijn, de leerling! Wat heeft het kind nodig en wat houdt ons tegen om daar aan tegemoet te komen? Blijf kritisch denken met zijn allen maar vooral out of de box. Ja maar….wat als alles lukt.

image

 • Ik denk dat we als we ouders hierin mee kunnen krijgen we ook meer betrokkenheid krijgen van ouders en kinderen. Andere ouder betrokkenheid, ouders laten facebooken namens school. Foto”s maken en erbij laten schrijven.
 • Ik denk dat het Ces kansen biedt om met heel IKC op te pakken (eigenaarschap van leerlingen en leerkrachten/ pedagogisch medewerkers).
 • Ik denk dat we met het IKC meer out of de box kunnen denken en dat ik daar me heel erg bewust van moet zijn dat we echt niet alle mogelijkheden steeds bekijken. Ik denk dat ik hiervoor meer ” denktijd” voor mezelf moet inlassen . IB -er in de voorschool.
 • ik denk dat we kinderen meer moeten toerusten met tools van kritisch denken, essentiële vragen stellen en aan de slag gaan met Habits of Mind en Habits of Work.
 • Naast wat we van de kinderen vragen moeten we ook kritisch naar ons zelf kijken. Doen wij dit wel, wat zijn onze Habits of mind en Habits of Work,  Zeg wat je doet en doe wat je zegt ( keep is  it simple).
 • Ik denk dat ik meer samenwerking moet creëren tussen onze leerkrachten en andere leerkrachten (naast Teugelaar ook scholen met ander onderwijsconcept zoals Montessori en Tweede stroming). Leren van en met elkaar!

IMG_0398

Wat ga ik doen:

 • Ik ga coaching aanvragen om mijn eigen leerproces vorm te geven, Middels video opnames mijn eigen leren vast leggen en reflecteren met Josephine (mijn Amerika maatje) op mijn eigen handelen. Daarnaast wil ik coaching van Nora de Booij in een groep mensen (bij voorkeur CES groep) om de inspiratie warm te houden.

image

 • Ik merk dat ik in mijn  werk door de ” waan van alle dag” de kans loop al het mooie wat ik gezien, gevoeld en ervaren heb “kwijt”  te  raken. Ik zal me daarom inzetten om  Ontmoetingsbijeenkomsten te organiseren  en op inhoud  te vorm geven. Daarnaast een blog bij houden voor mezelf waarop ik activiteiten plaats die CES zichtbaar moeten maken voor mezelf en anderen en zo steeds bezig blijf met reflecteren op mijn eigen handelen. Daarnaast zal ik deze activiteiten ook op twitter vermelden. Ik schrijf een stuk in de info-mail naar ouders over de SKBO- studiereis.
 • Ik ga meer in de groepen werken met kinderen.
 • Ik ga werken met een vernieuwde BOF-training
 • Ik ga werken met kinderen die uitdaging nodig hebben volgens het GROWTH model.
 • Ik zal steeds enthousiast de ervaringen die ik heb gezien delen in mijn gedrag, in mijn vragen in mijn observaties.
 • In het kader van passend onderwijs wil ik steeds blijven bekijken hoe wij als IKC Regenboog van toegevoegde waarde zijn voor onze leerlingen en ouders.
 • Binnen de groepsplannen en individuele handelingsplannen kijken naar ” Less is More” .

Uiteindelijk gaat het vooral om:

wpid-20141101_102654-1.jpgimage

Ik wil mijn collega’s van SKBO bedanken voor deze inspirerende studiereis Gerda, Cita, Michael, Ruud, Karin, Hannie, Marion, Anouschka, Walthéra, Liesbeth, Thea,  Josephine , de organisatie Nora, Vera en Huub en natuurlijk Edith.

Way of life? Nancy.

Community was wel een dingetje voor ik afreisde naar de USA. Hoe zo community? Wat is dat een community? Wat bedoelen ze daar mee? Hoe ziet dat eruit? Waarin uit zich dat en goh wat klinkt dat klef.

image

Eenmaal op school ervaar ik die community echt wel, mooie voorbeelden gezien. Het gevoel was optimaal op de Labaratory School of technology & finance en natuurlijk op Parker High.

Het blijft moeilijk uit te leggen, je moet dit zelf  ervaren. Je ziet het, hoort het, voelt het en begrijpt dan: het is samen, school en thuis. Het zijn  ouders die kiezen voor de school, het zijn leraren die kiezen voor werken op deze school, leerlingen die er samen voor gaan, met ouders en leerkrachten, dat is community.

Prachtig gedrag van kinderen levert het op!

En iedereen is er deel van:

image

De vraag van het jaar; less is more. Administratie is ook betrokken bij het schoolse leven!

Op elke school die ik bezocht heel duidelijk aanwezig:

wpid-20141031_140239.jpg

Nancy: Leerkracht Jonathan; Welke vaardigheden heb je nodig?

image

Jonathan werkt eerste jaar op Parker School. Voor Parker heeft hij Engels gegeven in traditionele scholen in Japan, China en ook Amerika. Jonathan wordt begeleid door Karoline, onze gastvrouw. Ik vraag of ik hem kan spreken 20 minuten voor de les begint, geen probleem hij heeft alles al lang voorbereid.

Als  leerkracht moet je een relatie hebben met de kinderen, weten hoe ze leren en waar ze goed en minder goed in zijn. Je leert steeds door goed naar hen te kijken en te luisteren.

Daarnaast  moet je als leerkracht bereid zijn een stapje terug te doen, zelf niet staan te praten maar hen laten praten, hen bevragen, doorvragen en laten reflecteren middels vragen.  Dat is echt een manier van denken waarop je jezelf als leerkracht steeds moet bevragen, heb ik de juiste vragen gesteld. Je daagt de kinderen uit, jje bent steeds aan het rekken tot ze weer een stapje zetten.

image

Mijn management is nog niet zo goed als ik zou willen, daarvoor krijg ik coaching.

Wat zag ik:

Leerkracht die bij binnenkomst van de kinderen de kinderen begroet.

De kinderen starten met eten en lezen in hun zelf gekozen boek.

De leerkracht loopt rond om kinderen die op zijn kaartje staan, te bevragen over het huiswerk van begrijpend lezen opdracht.

Er is rust, gerichtheid van de kinderen

Bij aanvang van de volgende les wordt een alertheidsignaal gebruikt,

De leerkracht geeft een korte instructie (5min max 10 min)

De leerkrachten loopt rond en bevraagd de kinderen.

De kinderen werken met de captivate strategy.

De leerkracht bevraagt kinderen op doorzettingsvermogen, inhoud, verdieping op inhoud, werkhouding.

image

My parents forced me to go to Parker School and….

after 3 months I didn”t want to leave.

image

In gesprek met Asher, Ian, Ashley, Gracie  and  Jason ( Jase) leerlingen van Parker School, Denson

Het is mentaal  uitdagend om op Parker School te zitten. Jace verteld dat hij na 3 jaar op een andere school door zijn ouders werd gedwongen om naar Parker te gaan, hij werd ingeloot.

Zijn ouders en school beloofden als hij het naar een jaar niets zou vinden hij naar andere school zou mogen, hij is er nog en ” stays till THE end”. Wat Parker zo anders maakt is dat de leerkrachten je nooit zo maar een antwoord geven, ze sturen je, ze helpen je in het zoeken naar jouw eigen antwoorden. Het is soms zwaar omdat je antwoorden steeds worden bevraagd om zo meer diepte te krijgen.

Jace, je kan goed praten over alles, kon je dat al of komt dat door Parker? Ik zou graag willen zeggen dat het komt door mijn intelligentie maar ik moet echt zeggen dat door het is door wat mijn leerkrachten mij leren dat ik dit nu zo kan.

Wat is er minder goed op school?

Als ze Parker in een nieuw gebouw zouden plaatsen met een grote sporthal dan zou het ” THE best school ever zijn”

 

Parker High impressie. Nancy

image

 

Na een hartelijk welkom voelde ik me snel thuis. Mijn hoofd vult zich met kansen, kansen en kansen.

imageimage

Immens onder de indruk van de vaardigheden van deze 12 jarige Miranda die groot eigenaarschap laat zien van haar leren.

Huiswerk van het boek: “The girl with the red scarf” voorbereiden ervan gebeurde gisteren thuis. ” Ik heb het hoofdstuk gelezen”. Uitleg van de vaardigheden om een boek te begrijpen of teksten zijn vastgelegd in the captivate strategy.

Wat is een goede leerkracht volgens haar;

Een goede leerkracht betrekt je in de conversatie.

Is  enthousiast.

maakt dat je voelt dat je serieus genomen wordt en er is gelijkwaardigheid.

Ze hebben 4 vakken Spaans, MST, Wellness,Arts

image

Verwondering; III.) 1) Bevreemding 2) Opzien 3) Opzienbarend 4) Sensatie 5) Uiting van verbazing 6) Verbaasdheid 7) Verbazing 8) Verrassing Nancy

Het was even zoeken voor een juiste titel voor mijn ervaring n.a.v. Het bezoek aan Mission Hill in Boston.

image

Kinderen worden geaccepteerd zoals ze zijn er wordt gekeken door de leerkracht in samenwerking met collega’s wat er nodig is , en de vindingrijkheid is groot, ENORM GROOT. om aan de de ondersteuningsbehoeften van kinderen tegemoet te komen.

image

Het  is out of de box denken, buiten de kaders, DENKEN & DOEN in mogelijkheden als HET schoolvoorbeeld . Kinderen mogen zijn wie ze zijn. Zoals ze zijn.

Je wordt er stil van en gaat denken… it always seems impossible until it”s done…

Neem de tijd. Nancy

Verwondering: eigenaarschap bij kinderen durven te leggen. De leerkracht heeft de skills om ze bij de leerling neer te leggen.

Verwondering: eigenaarschap bij kinderen durven te leggen. De leerkracht heeft de skills om ze bij de leerling neer te leggen.

Tijdens bezoek aan Mission Hill tijd voor herbeleven van alle schoolbezoeken zet je  zienswijze  wel even op zijn kop!! Maar neem de tijd, neem de tijd voor het luisteren naar vragen van kinderen, neem de tijd voor doorvragen op vragen! Neem de tijd om niet meteen het antwoord te willen geven.

They believe in me. Nancy Kusters

In gesprek met Denilson Palacios leerling 10th grade  van The Laborartoryimage                                    school of finance & technology in de Bronx. Directeur Ramon Gonzales.

Denilson; “In  het begin op deze school was ik geen goede student, ik had verkeerde vrienden en was niet met school bezig”.

Voor ik op deze school kwam was ik gewend aan het feit dat men dacht dat ik; “Set to fail” was. Ik kom uit een wijk waarvan men denkt, dat wordt toch niets met deze jongen.

De school haalde me uit de klas, en zette me weg van mijn vrienden. Ik ging in het naschoolse programma. Leerkrachten gaven me na school extra les, niet omdat  ze dat moesten maar omdat zee geloofden in mij. Ik kwam in een groep met betere leerlingen en wilde zelf beter worden.

De  school is als een familie, de leerkrachten groeten iedereen altijd, ze kennen jou. Je kunt leerkrachten vragen je te helpen en ze zullen je bevragen op wat je nodig hebt. Je ouders komen naar school voor overleg en voor activiteiten.Het voelt als familie, het is niet alleen een school maar een community. Deze school opent veel deuren voor je, creëert kansen voor mij die ik elders echt niet zou krijgen.

We werken voor de volgende principesIMG_0817

Daarnaast leer je het stellen van essentiële vragen via de question formulering technique.  En wordt je Groei in het gebruik van je brein dagelijks gestimuleerd en gereflecteerd door jezelf en de leerkracht. Positief en kritisch, tot de leerling die nieuwe stap maakt.

Nu haal ik goede punten en na deze school wil ik advocaat worden.

It isn’t the answer It is the question that’s empowering!! Nancy

Vragen? Vragen, we horen ze veel maar wat betekent dat nou voor een leerkracht @Central Park East Elementaryschool.

Ces principe dat me het meest is bijgebleven, sterk pedagogisch klimaat.

Ces principe dat me het meest is bijgebleven, sterk pedagogisch klimaat.

Zelfs Amerika is ontdekt by mistake😄

Zelfs Amerika is ontdekt by mistake😄

image

Dit gebeurt op een vriendelijke toon waaruit vertrouwen en respect spreekt. Zachte toon maar heel duidelijk het gewenst gedrag benoemen, mooie interventies op dit gedrag.

‘Ik” boodschappen zijn standaard, maar de standaard is zeer hoog. Allle gesprekken zijn vragend, zinnen niet veroordelend. Er wordt niet met een puntensysteem gewerkt maar met woorden.Mijn collega Astrid vroeg naar de ontwikkeling van het spelende kind en ik heb niets anders gezien dan : ” Let me Play ! Trust me, I’m still learning!”

Uitspraken om te onthouden en te koesteren:

We have three rules, Listen, Thinking & Participate.

Teaching is not about teaching but about learning from children.

Learning by doing.

Learning is about you don’t have to do it today.

No succes is ever  made without mistakes.

Your not so kind to yourself today.