Vragen stellen

Mooie vraagstel systematiek gezien die zowel in de leerkracht als adviseurspraktijk toepasbaar is. Over het leren vragen stellen, maar uiteindelijk ook richtinggevend voor leerprocessen.

Aanbod voor ouders

Ouders kunnen hier Engelse les volgen, workshops bijwonen over bijvoorbeeld het invullen van formulieren en gebruik maken van de fitnessruimte. Heb je ze op die manier binnen, kun je ze ook vragen om op een andere manier een bijdrage te leveren….

Op dezelfde pagina zijn…

We moeten allemaal op dezelfde pagina zijn. De directiekamer hangt vol met flaps. Wat willen we voor alle leerlingen, wanneerzijn leerlingen het meest succesvol, samen kunnen we… Norming in het team als belangrijkste taak voor de lokatieleider. Terwijl de schoolleider fondsen en betrokken werft.

Stop met trainen, ga onderwijzen…

We governance kies vision of the future: Ramon Gonzales. Wij willen kinderen helpen flexibel genoeg maken om zich in de echte wereld te redden. En dat vraagt iets anders dan trainen van taal en rekenen. En dat op een school waar 98% van de kinderen recht heeft of ontbijt en lunch op school en waarvan een deel nog niet kan lezen bij binnenkomst op 10 jarige leeftijd. Wat een betrokkenheid, een passie en visie….