Deep learning in Arts/Humanity

Less is more
De studenten van Parker hebben ‘slechts’ vier vakken. Inhouden worden zo veel mogelijk gecombineerd. Kunstvormen, sociale vaardigheden en Engelse taal is 1 vak. Altijd in een blok van 2 uur gegeven, thematisch.

Deep learning
Op dit moment werken en leren de kinderen over de Chinese culturele revolutie. 13-14 jarigen lezen het boek: Red scarf girl. Vervolgens een book analysis. Een diepgaande discussie met een binnen en een buitenkring over wat de culturele revolutie in China in gang heeft gezet, wat dit voor mensen heeft betekend, wat karaktereigenschappen van mensen voor invloed hebben gehad, wat aangeboren karaktereigenschappen zijn en welke zaken je wel en niet aan kunt passen aan jezelf afhankelijk van je situatie. En dat allemaal met 13 jarigen. Prachtig!
Vervolgens kreeg de buitenkring feedback op de manier van luisteren en aantekeningen maken. Na de wisseling van de binnen en buitenkring volgde verdieping in de tweede kringronde. Prachtig staaltje diepgang!

IMG_0450.JPG

Reflecteren

Wat me hier opvalt als het gaat om het [leren] reflecteren is dat leerkrachten en assistenten heel veel vragen stellen aan kinderen. Er wordt veel minder geinstrueerd en in plaats daarvan worden kinderen middels vragen uitgedaagd om hun handelen en antwoorden te verduidelijken, te verantwoorden. Hierdoor lijkt het leren van kinderen veel meer diepgang te krijgen.

IMG_0289.JPG

IMG_0310.JPG

In Boston maar eens wat meer op zoek gaan naar hoe de volwassenen dat onderling doen.

Jong geleerd is…?

Feedback is op MS223 in de Bronx aan de orde van de dag. Geen werk van kinderen in de hal zonder feedback.

IMG_0353.JPG

IMG_0352.JPG

Een cijfer heeft altijd een toelichting. Eisen die aan het werk gesteld worden zijn duidelijk en kinderen worden uitgedaagd het werk te verbeteren of de volgende keer aan te tonen wat ze hebben gedaan met de feedback. Dat blijf ik bijzonder vinden!

IMG_0376.JPG

IMG_0375.JPG

IMG_0374.JPG

Waar gaan we naar kijken/vragen? Samenvatting (kort) van de leervragen…

Learn to use one’s mind well, habits of mind, 21th century … What does that mean to you and your teachers? What are the most important one’s to you? And how do you teach them?

Goals apply to all students and the adaption to student’s needs. How do you know what students need? Do the goals apply to all students or do they differ as well? How do you communicate goals in education with students and parents?

Commitment to the entire school. Stimulating ownership in students, teachers and parents? How do you achieve a true commitment to the entire school in students, teachers and parents? How do you stimulate community building in your school?

What’s the role of Arts and good citizenship in your curriculum? How do you teach Art?

Mooi al die leervragen!

Mooi al die verschillende leervragen!

Voor mij geldt dat ik graag een bijdrage lever aan reflectie op al die diverse leervragen en niveaus: individueel, de groep reizigers en indien mogelijk ook op het niveau van de teams. Kijken of ik daar, samen met Vera, mooie en inspirerende werkvormen en inzichten voor mee kan nemen in onze koffer. Mijn voornaamste leervraag is dan ook: Hoe help ik mensen reflecteren? Welke inspiratie kan ik daarbij opdoen van onze Amerikaanse collega’s, maar ook vanuit de feedback van de reizigers.

En als jullie dit kunnen lezen is het me eindelijk gelukt om in SKBOgoesUSA te komen en te posten!