De praktijk in! projecttime

Hoe kan ik het gaan organiseren:

 • Zorg dat ik van iedere leerling weet met welk materiaal de leerling graag werkt.
 • Zorg dat ik van iedere leerling weet met wie de leerling graag samenwerkt.
 • Zorg dat ik van iedere leerling weet welke interesses zij/ hij heeft.
 • Begin met 20 minuten en bouw dit uit.
 • Vraag, maar oordeel niet.
 • Na het werken, centraal de leerlingen laten vertellen over hun project en proces daarbij.
 • De leerlingen schriftelijk laten reflecteren.

“There’s so much choice involved, but not:you can do whatever you want.”

   

 

Depth over coverage

Vandaag naar de Neighborhoodschool geweest voor een teachermeeting.

Een ongelooflijke eyeopener voor mij op het gebied van projecttime. Ik was zo nieuwsgierig naar hoe ik diepgang krijg in de lessen. Laat ik daar nou al die tijd een verkeerde aanpak voor hebben gehad.

Opdracht was om met materiaal iets te maken dat te maken had met immigration. Ik had voor klei gekozen en probeerde zo’n mooi mogelijk product te leveren tot the teacher vragen ging stellen over wat ik ervaarde met mijn handen en welke materialen ik gebruikte en wat die te maken hebben met immigration. Een hele andere dimensie.

“Een kind kan zich toch fijn voelen bij het proces ookal is het product niet goed”

Moet me toch eens meer gaan focussen op processen dan producten. Bij de leerlingen, maar ook voor mijzelf. Geeft minder druk. 

 

Samen rekenen. De leerlingen zijn in tweetallen de sommen aan het bespreken. Ze moeten hun berekening beargumenteren. De leerlingen bespreken samen de strategie. Zo krijgen ze samen zicht op hoe je sommen kunt uitrekenen. Hier ligt het accent meer op het proces naar de uitkomst toe dan op de uitkomst zelf. Je krijgt zo veel meer diepgang. Op het moment dat een leerling wat moeite heeft met het uitrekenen van de som, begeleidt de leerkracht door de gedachten die de leerling heeft uit te schrijven/tekenen.

Wat een mooi voorbeeld van hoe je meer diepgang kunt krijgen in je rekenles. Dit is ook makkelijk uitvoerbaar tijdens onze rekenlessen.

Geen enorme rijtjes sommen, maar een probleemstelling waarover goed gesproken wordt.

In mijn rugzak neem ik mee:

 • Meer de ruimte en tijd nemen om mijn leerlingen echt te kennen.
 • Op een andere manier een oudergesprek voeren. Niet over het kind, maar met. 
 • De ouder weet mij veel meer te vertellen over het kind.
 • Geen antwoorden geven, maar de informatie om verder te kunnen denken.
 • “ Niet alleen de leerkracht onderwijst, wij kunnen ook onderwijzen”.
 • Natuurlijke nieuwsgierigheid naar wat de leerlingen bezighoudt, zorgt er voor dat je ook de juiste vragen kunt stellen.  

De gezamenlijke start op CPE

De start van de week is gezamenlijk. Ouders en kinderen komen samen in het auditorium om de week te openen. Dit wordt gedaan met het zingen van liedjes. Deze worden al vanaf 1970 gezongen en bevatten geschiedenis en normen en waarden. Een ouder filmt het hele gebeuren om de betrokkenheid van de ouders te vergroten. Zij kunnen dit thuis dan bekijken. Wat een prachtig en warm begin van de week. Als je als kind een vervelend weekend achter de rug hebt, is dit een fijne manier om dat achter je te laten. In plaats van meteen met rekenen te beginnen.

Leervragen Paula

In het schooljaar 2014-2015 hebben wij de focus gehad op a tone of decency and trust. In het komende schooljaar willen we het meer zichtbaar hebben in houding en gedrag op alle niveaus. Daarnaast willen we van passief onderwijs naar actief onderwijs. Dat betekent dat we onze lesstof anders zullen moeten organiseren en een meer onderzoekende houding zullen moeten bevorderen. Op de Blinkerd willen we eruit halen wat er in zit en de leerlingen vertrouwen geven. Zodat zij meer eigenaar van zijn/haar ontwikkelingsproces worden.

 1. Afgelopen jaar hebben we samen met ouders, leerkrachten en leerlingen gedragsverwachtingen samengesteld. In de stukken die ik ter voorbereiding voor deze studiereis heb gelezen, staat hoe waardevol het is als we allemaal kunnen leren en werken op basis van respect en vertrouwen, met hoge verwachtingen wederzijds. De eerste basis is hiervoor gelegd, maar hoe krijg je het zichtbaar in houding en gedrag? Wat vraagt dat van ons als team, leerlingen en onze ouders? (A tone of decency and trust)
 2. Op welke manier begeleid je, daag je uit, tot zelf denken waarbij het accent ligt op ervaringsgericht werken? Waardoor de intrinsieke motivatie wordt vergroot. Deze kennis wil ik graag gaan gebruiken om onze projecttaken die heel abstract blijven, anders in te richten. (Personalization & learning to use one’s mind well)
 3. Hoe creëer je ruimte (figuurlijk en fysiek) om te komen tot procesmatig onderwijs, waarbij je bij de verschillende vakken meer diepgang krijgt? (Less is more, depth over coverage)

Ik hoop dat ik na deze reis samen met ons team kan kijken naar hoe wij ons “bioscooponderwijs” kunnen veranderen naar meer motiverend, inspirerend, onderzoekend en uitdagend onderwijs. Waarbij niet meer de toetsen centraal staan, maar het kind.