Suzanne reflecteert op haar studiereis

Wat was m’n vraag waarmee ik naar Amerika vertrok?;

Vanuit het team heb ik als onderwerp het “leren leren”: hoe maak je kinderen eigenaar van hun eigen leerproces (o.a. Intrinsieke motivatie). (Hoe maak je doelen inzichtelijk voor zowel leerkrachten als leerling) Hoe zet je dit in bij de verschillende leergebieden?

Vanuit mijzelf wilde ik graag de CESprincipes in praktijk zien, daarbij continu de Montessorivisie in mijn achterhoofd houden, om de vertaalslag te kunnen maken naar mijn school, klas en eigen professionalisering.

 Wat zijn de grote inzichten die ik heb opgedaan

Procesgericht reflecteren (“student as a worker, teacher as coach” ): (weer) een eye-opener om kinderen en leerkrachten continu bezig te zien met reflecteren, op product, maar juist ook op het proces. Het “hoe” van vragen stellen (open en zonder oordeel). Zodat leerlingen (en leerkrachten) leren het zelf te doen en te kunnen! “leer mij het zelf te doen”!

Veiligheid en respect (“a tone of decency and trust” ): Het bieden van een veilige en respectvolle leeromgeving waardoor een bodem voor leren (leren) gelegd wordt. Het vertrouwen vanuit leerkrachten (gedrag-houding) naar kinderen en vice versa. Door deze kindgerichte aanpak zorg je dat de voorwaarden aanwezig zijn om te leren (leren). De intrinsieke motivatie komt dan vanzelf vanuit het kind(“gevoelige periode”) en gelooft in zichzelf en zijn/haar kunnen.

 ‘Vakbekwame passie’(“demonstration of mastery”): Leerkrachten die zich vakbekwaam uitten door continu doelen te stellen, herijken en daarop doorpakken. Continu observeren en handelen naar observaties. Maar ook zeker vanuit een passie werken die zich in woord (d.m.v. de lunchgesprekken met leerkrachten) en daad (lesvoorbeelden waar dit vanaf ‘spat’) uit. En binnen lessen vakoverstijgend (met doelen) bezig zijn, wow!

 Algemeen: Voor mijn gevoel zit het gros van de inzichten die ik heb opgedaan op houding en gedrag van leerkrachten en leerlingen. Zorg dat de “basis” goed is en werk vanuit daar verder. “to educate the human potential”

Enthousiast over projectmatig werken in de ‘brede’, ‘lange’ en ‘verdiepende’ vorm!

Het onderwerp kikker helemaal uitdiepen (3 maanden); de voeding, de anatomie, cyclus, de omgeving en beplanting, geografie etc. Waarbij er verschillende vaardigheden aangesproken worden (onderzoek doen, samenwerken, ervaren/waarnemen etc). Zowel in de   praktijk (o.a. terraria met kikker en excursies naar) als in theorie (o.a. flappen met theorie en werkbladen)

Wat betekent dit voor mijzelf, persoonlijk, voor mijn leiderschap?

Voor mij is het goed om weer “een pas op de plaats” te maken en te ordenen: wat wil ik deze en toekomstige leerlingen leren? Met de montessorivisie en materialen in gedachte!

Wat kan er dan weg(gelaten) worden (less is more, depth/coverage). Hoe zorg ik voor de “tijd” om die individuele aanpak(“personalization”), die ik graag wil voor elk kind, ook krijg/maak.

Het betekent voor mezelf ook dat ik de ‘energie’ die ik heb gekregen van de reis, de lessen, gesprekken, tools(vertraagde tijd) etc. moet blijven koesteren, vasthouden en doorgeven!

Ook zou ik zelf wat vaker de gesprekken met kinderen aan willen gaan over wat ze willen, hoe ze het ervaren en wat ze anders zouden willen hebben/doen? Tijd hiervoor “maken” door minder te moeten (“less is more”)

Ik heb al een start met bovenstaande gemaakt, zowel in de klas als in het gesprek met mijn directie en paralleloverleg (en tijdens pauzes 😉 ). Mijn leiderschap hierin is dat ik zelf doe wat goed voor mij en mijn klas voelt (professionele autonomie), maar hier wel in overleg met collega’s wil blijven. Als kartrekker te fungeren en gezamenlijk tot nieuwe inzichten te komen!

 

Wat betekent dit voor mijn collega’s/ mijn school, en voor SKBO?; wat ga je daarvoor doen?

Ik wil ervoor gaan dat ik collega’s enthousiasmeer met mijn inzichten en energie. d.m.v. informele gesprekken, maar ook tijdens de komende studiedag.

Vanuit mijn school, Montessorischool Elzeneind, is de aanzet naar het herijken van onze Montessorivisie al gemaakt in het MACON. Ik geef daarbij mijn input, om zo vanuit mijn ervaringen en inzichten, gezamenlijk te komen tot de nieuwe beloftes aan …

Hierbij kan IK een vertaling geven vanuit de CESprincipes, maar daarbij wel uitgaand van de Montessori-bril die WIJ opzetten! Deze beloftes zullen gedragsindicatoren gaan opleveren waar alle leerlingen, leerkrachten (etc.) zich aan kunnen “beloven”. (“commitment to the entire school”)

 Algemeen: Je zou iedereen de energie willen geven om het onderwijs weer eens “opnieuw” te bekijken, (procesgericht te) reflecteren en met elkaar positief in gesprek te gaan om zo tot (creatieve) oplossingen te komen die toepasbaar zijn binnen het onderwijs dat wij met SKBO en op iedere individuele school (willen) maken. De onderwijsprofessionals die naar het kind kijken en mooi onderwijs vorm weten te geven gevuld met passie en weten waar ze het over hebben!

 Ik zou het gesprek over goed onderwijs ook willen mengen met het invoeren van Passend Onderwijs. Kijken naar kind behoeftes en hier de CESprincipes op een eigen manier in verweven zodat dit bij je eigen schoolconcept aansluit. Hoe kunnen we terug naar de basis en vanuit daar weer vertrouwen hebben in de aanpak.

Dit alles gaat al steeds meer vorm krijgen in het MACON! Ik ben dan ook blij dat ik hier gesprekspartner in ben binnen de school, MR, SKBO en GMR.

 En… dan blijft er nog zoveel over waar je het wel over zou willen hebben in dit verslag……

Workshop: arts

De workshopleiders: “het wordt een actieve les” (docente spaans als 2e taal)
Dat belooft veel goeds! We kijken dan ook terug op een inspirerende en praktische workshop die direct toe te passen is in de praktijk.

We krijgen 2,38 minuten om een tekening te maken zonder woorden. Wat doet het met je?
” wat betekent ‘arts’ voor jou” –> wissel uit en verklaar je tekening in

Meerdere perspectieven om naar dingen (schilderij, kunst etc) te kijken, bijvoorbeeld feitelijk, subjectief, vanuit een bepaalde doelgroep etc.
Schilderij van picasso:
1. Feitelijk bekijken en verwoorden (woordenschat)
2. Gezamenlijke terugkoppeling
3. Hoe interpreteer je de voorwerpen, mensen of houdingen (filosofie en woordenschat)
4. Gezamenlijke terugkoppeling
Algemeen: je interpreteert het schilderij vanuit je eigen visie, waarbij achtergrond, onderwijs en emoties/herinneringen een grote rol spelen.
5. Interpreteer vanuit een andere doelgroep, bijv. Rijksten, daklozen, jonge kind etc.

De volgende opdracht was een stuk tekst uit een biografie van iemand die in een gevangenis had gezeten met als titel: wat is vrijheid?
Wat is Vrijheid, meerdere lagen door muziek, boeken, poems etc. Modern day prison. “finding freedom”
Tableaux nav een stukje tekst uit een boek.
Voorlezen van stukje tekst en dan tableaux
Door erover te praten begrijp je de tekst en beeld je dit uit.
Algemeen: vakoverschrijdend bezig zijn met begrijpend lezen.

1 2 3: opdracht om daarna te bespreken en over te reflecteren.
1 drie kunstwerken in de brede zin van het woord.
2. Nieuwe ideeen
3. Heb je nog een vraag?

Conclusie workshop:
Het vak “arts” is geen vak apart, maar integreert meerdere vakgebieden en intelligenties.
” ben eens creatief met tijden, denk out of the box”

20131110-132603.jpg

Monique en Suzanne

Oplosstrategie op het schoolplein en in de school

Op het schoolplein: Kinderen lopen de zinnen ( zie foto) als ze ruzie hebben om het gezamenlijk op te lossen!
Ook zie je de ‘restorative questions’ en klassenregels terug in de klassen en gangen. kinderen reflecteren hun acties en geven hier gezamenlijk of met hulp consequenties aan indien nodig!

20131108-132728.jpg

20131108-132658.jpg

20131108-133344.jpg

Project: kikker (drie maanden diepgang)

Projecten van drie maanden:
– cyclus van de kikker
– voeding en verzorging
– Een rondje omgeving waarbij kinderen vaardigheden, zoals ruiken, zien, voelen etc onderzoeken.
– Maar ook naar een “science lab” om meer van de dieren te leren.
– Groei volgen van waterplant
– en nog veel meer!

kinderen zijn tijdens het project een weg aan het bewandelen met als eindresultaat: terrarium met een kikker per tafelgroep.
En wat heb je dan allemaal nodig om dit te verwezenlijken!

20131108-123654.jpg

Projectmatig werken en portfolio

Heel de school werkt projectmatig aan verschillende projecten!
Ze proberen dit project in alle vakken terug te laten komen indien mogelijk.

Studenten vertellen over hun favoriete project.
Rollercoaster design,
– bezoek six flags,
– samenwerken
– Kennis van zwaartekracht en werking van een achtbaan.
Na afloop van een project presenteren ze aan de gehele school of aan delen hiervan.
In de andere week mogen de kinderen een andere klas bezoeken en daar naar het project kijken uit klas vorige leerkracht of van broertjes/zusjes.

Portfolio:
Er wordt gewerkt met portfolio’s. Voor alle kinderen.
Kinderen in 7th en 8th grade vullen hun portfolio aan de hand van doelen en vaardigheden die van tevoren aangegeven worden.
En verdedigen hun portfolio naar leerkrachten, ouders etc. In 8th grade verdedigen ze hun portfolio voor 45 min. En mogen ouders en leerkrachten vragen stellen. Maar ze kunnen ook een opdracht geven die ter plekke uitgevoerd moet worden.

20131108-104339.jpg

20131108-104502.jpg

Debat: verdedig je woord

Bij de rondleiding ’s ochtends wordt er meteen gezegd straks te gaan kijken naar het debat.
Ons helemaal verheugd, helaas het debat zelf niet gezien vanwege de ‘firedrill’. Het debat werd verzet naar de middag!
Inhoud:
– kinderen kiezen hun favoriete woord
– bereiden hun argumenten voor
– 2 kinderen tegen elkaar (of leerkracht tegen kind)
– andere kinderen luisteren en kiezen uiteindelijk hun winnaar.

Super voor de woordenschat, zelfontwikkeling en taalontwikkeling!

Uitspraak Leraar: “we vragen niks van de kinderen wat we zelf niet zouden doen.” We doen zelf ook mee aan het debat, de eerste keer heb ik verloren” 20131107-184240.jpg

20131107-185151.jpg

Passie wordt doorgegeven van leraar naar kind!

Algemeen:
elke groep kinderen krijgt elke week een les art. of movement. 45 min. Van een dramaleraar. De dramales heeft vandaag het thema inspringen.
De Start van de movementles, “sokken uit, circle up!” doel: OEFENEN in stil zijn, leraar benoemt dat ze hier oud genoeg voor zijn om dit te leren toepassen. beweging daarna is dan betekenisvol, als je beweegt zegt het dan ook veel meer.
De leraar is voortdurend aan het modellen! Zit tussen de kinderen en wil voor veiligheid zorgen. Dit zodat alle kinderen op hun eigen niveau de les kunnen volgen. “Feel safe”
Hij enthousiasmeert door zang, drum, meedoen, voordoen! Je ziet de passie en je ziet meteen dat hij weet wat hij doet en wil leren.

Naast de dramales werd er vakoverstijgend gewerkt aan woordenschat en rekenen en de leerkracht spreekt zo meerdere intelligenties aan.Elk kind deed mee op zijn of haar eigen niveau en werd nooit negatief aangesproken, alleen aanmoedigend!

Les Beschrijvend:
Improvisaties, de leraar wil dat de kinderen in een groep als geheel gaan improviseren. Details zijn hierbij belangrijk om duidelijk te maken wat je bedoeld! Er wordt ook woordenschat in verwerkt, ander woord voor detail, specifiek, goed gespeeld. Hierbij heb je een doel nodig en moet je dus ook specifiek zijn. Precies en zo wordt er even over dit begrip gepraat.
Zoek “personal space” zodat je vrij kunt bewegen. Rijmpje om je uit te rekken, zingend bewegen met drum. De leraar zegt al zingend wat ze moeten doen, houdt er ritme in. Hoelang is je recovery? Kind zegt 10 sec.
Daarna gaan ze op drumkits kwartslag draaien, twee kwarten is een…? Met geld wordt ’t ook duidelijk gemaakt, 50 cents niet 50. Helft besproken. Kwarten, hele en halven draaien op drumritme en de instructies van de leerkracht, alle kinderen doen mee op hun niveau.

‘Visite kan geen Engels’, hoe kunnen ze ons begrijpen, “sounds “die wat iets moet vertellen. Inspringspel met geluid met onderwerp school, repeat en anderen springen in, bijv schoolbel. Je mag woorden gebruiken. Alle kinderen maken een geluid en gaan zo al inspringend rond. Laag hoog geluid aanduiden met handen van de leerkracht.
Onderwerp Speeltuin: in kring rond, iedereen sluit aan met een geluid of zin, houden dat vast. 
Doorgaande lijnen zijn duidelijk aanwezig doordat de kinderen alles zo oppikken en ingeoefend zijn. kinderen weten wat er verwacht wordt, gaan daarop verder. Leraar weet wat er aan bod gekomen is, borduurt daar weer op verder. En benoemt dit gedurende de les, wat is het doel en het vervolg. Doelen worden gedurende de les besproken om er meer uit te halen! Van individu naar samenspel. Regels van inspringspel: “saying No” mag niet en go with THE flow.
Heel veel vakoverstijgend bezig en alle kinderen aansprekend.

Where? Omgeving, achtergrond waar je bent. Is dit duidelijk door jullie toneelspel.
Reflectie NY times square, heb je een goed beeld van times square gegeven.? soms was het niet specifiek genoeg. Benoem eens specifieke dingen van times square. 
Afsluiting met vervolg naar volgende week, denk na over een plaats, benoemen punten details en daarna improviseren!
20131106-153411.jpg20131106-153426.jpg