Eindreflectie-Vera

Kijken naar reflectie en uitnodigen tot reflectie was mijn leerdoel.

Reflectie komt van binnenuit. Als ik collega’s kan uitnodigen en inspireren om te reflecteren, geeft dat een boost aan de kwaliteit van ons onderwijs. Ik heb zoveel geïnspireerde mensen ontmoet en ook de inspiratie gezien bij onze reisgroep. Door steeds te vragen wat het doel is en hoe dat bereikt kan worden en wat dat met  jou als persoon en als  leerkracht doet, wil ik een aanzet tot reflectie geven, helpen om tot reflectie te komen.

Wat heb ik gezien in de VS: Leraren zetten leerlingen voorop, stellen de belangen van de leerlingen boven alles. Kijken naar de behoeften van de leerling en daar je onderwijs op afstemmen. Hert klinkt simpel maar is een grote stap. Niet methode- of toetsgestuurd, maar afstemmend op de leerbehoefte. Vragen, vragen, vragen. Bewustwording stimuleren en helpen om de doelen bij te stellen en te verbeteren. Vooral stilstaan en tijd en aandacht geven. De leerkracht en de leerling als eigenaar, gebruikmakend van hun denkvermogen, waarbij de leerkracht begeleidt en de leerling als persoon ziet.

Samen met ons team gaan we die weg op. Samen één doel voor ogen en samen als één team met elkaar werken met dezelfde belangen voor de leerlingen. We staan met elkaar en achter elkaar. We werken samen aan en naar één doel. We spreken dezelfde taal. Het is mijn taak om dat samen met elkaar te bereiken.

Zo zie ik de 10-CES principes als leidraad, gekoppeld aan de Dalton uitgangspunten.

MS223 school in de Bronx

Wat voorbeelden:

PC gebruik: Studenten komen binnen, zetten meteen pc’s aan en gaan in een kring zitten.

IMG_0040

De student weet waar hij zijn bronnen kan vinden en gebruikt ze goed.
Hij is trots op zijn werk en aan het einde van de les beschrijft hij hoe hij gewerkt heeft en waar hij volgende keer aan gaat werken.

IMG_0042

IMG_0043

Techniek: Eerst leren de studenten over de achtergrond van de windmolen, daarna gaan ze ontdekkend lerend de windmolen maken en kijken of ze hem kunnen laten werken.

Geen boek, geen methode, maar leerkrachten maken afspraken met elkaar welke onderwerpen in welke leerjaren worden besproken, behandeld. Leerlingen voeren uit door samen te werken, uit te proberen, dus door doen.

Leerkrachten zijn trots op hun school, leerlingen zijn trots op hun school en dragen dat allemaal uit. Ook in de (na)gesprekken komt dit heel duidelijk naar voren. Doen wat je zegt! Duidelijkheid voor iedereen. En ook voelen leerkrachten en leerlingen zich eigenaar van hun leren en hun school.

reflectie Central Park East 1-Vera

Het eerste schoolbezoek vallen we middenin een opening.
– Een groepje van ongeveer 10 kinderen zingt als maandagopening;
– Alle kinderen en leerkrachten én een aantal ouders van school zijn aanwezig en doen goed mee;
– De muziekleraar begeleidt het groepje en neemt meteen de hele zaal mee;
– Er wordt een ritmische oefening en een canon gedaan;
– Er heerst betrokkenheid en rust.

Na de maandagmorgenopening gaan we naar de bibliotheek waar we door Lindley Uehling, de directeur, en Jane de vorige directeur worden ontvangen.
Jane vertelt ons de geschiedenis van de school, waarna we de groepen ingaan. We zijn vrij om te gaan en staan waar we willen.

Het valt me op dat de leerlingen allemaal aan andere vakken werken. Ze werken dagelijks aan zelfgekozen projecten, keuze uit door de leerkrachten van de school bepaalde onderwerpen. Overal staan boeken als naslagwerk, er is materiaal om de projecten mee uit te voeren.

De projecten worden niet door de leerkrachten beoordeeld, maar door het kind zelf. De leerkracht stelt steeds de juiste vragen en het kind geeft zelf aan of het tevreden is met het resultaat of dat er iets aan zou kunnen verbeteren. Ook kan het zijn dat de groep samen met het kind naar het resultaat kijkt en ook zij daar vragen over stellen. Kinderen krijgen geen punten, maar een reflectie in woorden: wat gaat goed, wat kan anders.

Iedereen (leerling – leerkracht) houdt zich aan de drie belangrijke gedragsregels die te allen tijde uitgevoerd worden: Listen – Think – Participate.

Leerkrachten stellen elkaar vragen, weten van elkaar wat de sterke kanten zijn en vragen elkaar om hulp en kennen elkaar goed.

Leerkrachten bespreken met elkaar wat hen bezighoudt.

Het centrale punt is het KIND: doen wat goed is voor het kind.
Het kind laten doen en ontdekken. Iedereen mag fouten maken, ook de leerkrachten komen daar voor uit. Ook de leerkracht hoeft niet alles te weten.

Hoe mooi is het dat de leerkracht zegt: Ik hoef het niet te zeggen, ze horen het niet van mij. Het Kind kan het zelf ZIEN!

Reflectie de hele dag, door allemaal. Dat is de manier om te leren.foto

En wat er misschien nog wel belangrijker is, er vinden tussen de reizigers vele indringende gesprekken plaats gedurende de dag, de wandeling, het eten. Er wordt gedacht en er komen ideeën. CES leeft.

Leervraag Vera

Een van de (nieuwere) uitgangspunten van het Daltononderwijs is de pijler REFLECTIE.
Door goed te reflecteren weet je wat je wilt, hoe je het wilt en wat je doel is.

Dat geldt voor iedereen, dus niet alleen voor de leerling maar ook voor de leraar en voor mijzelf. Door stil te staan bij mijn doel, weet ik WAT ik wil bereiken en kan ik het goede pad, dus het HOE kiezen.

Ik wil doubleloop-leren. De vragen die hierbij horen zijn:
– wat kan er beter, dat gaan we beter doen = aanpassen en repareren.
– doen we de goede dingen, HOE doen we die. Wat is de mening van mijn collega’s hierover. Van aanname, naar PDCA, en dan nog een keer PDCA.
Door eerst te analyseren en daarna de stappen te zetten,  wordt de kwaliteit van het item verbeterd.
Hoe wordt dat gedaan in de Big Apple en in Boston? Wat doen ze daar om tot reflectie te komen. En zie ik verschil tussen Evaluatie of Reflectie.

Het is ook in een ander opzicht een dubbele leerervaring: samen met Nora ga ik proberen om ons allemaal zo goed mogelijk te laten refelecteren.

Het CES principe dat het best bij past bij mijn leervraag is naar mijn idee Personalization: leren en lesgeven is persoonlijk, leraren en leerlingen tonen eigenaarschap.

. losse ces principes met tekstjes4