Be Kind Work Hard; vertrouwen geven en vertrouwen krijgen.

Leerlingen leren het meeste van en met elkaar, professionals leren het meeste van en met elkaar. Samen maken we onderwijs en samen gaan wij de uitdaging aan.

Wat kunnen wij hierin leren van onze Amerikaanse collega’s, wat brengen zij elkaar als professional en wat als mens?

Bij de conferentie van volgende week woensdag 23 maart zullen we hier met elkaar over in gesprek gaan. Onze Amerikaanse collega’s zijn super enthousiast om hier op bezoek te komen, om ons te inspireren, hier te leren, mooi als wij hen ook kunnen inspireren met het onderwijs binnen Nederland.

Walthéra eindreflectie

IMG_0172
Wat heeft deze reis mij gebracht??
Think, listen and participate!!!
Wat een geweldige regel, een waar je binnen iedere vorm van onderwijs iets mee kunt. Of je nu praat op individueel niveau, groepsniveau of op management niveau. Als je deze 3 principes hanteert krijg je respect, informatie, deel je afspraken en kun je groeien in datgene wat essentieel is binnen je eigen organisatie.

IMG_0048

Daar waar leraren werken met respect voor leerlingen, krijgen leerlingen het gevoel, dat zij mogen zijn wie zij zijn. Dat zij mogen groeien met datgene waar zij in geloven en waar zij naar toe willen.

De leerkracht is de coach, die de leerlingen laat geloven in zich zelf en in zijn ontwikkeling. Op die manier krijg je draagvlak en stimuleer je de intrinsieke motivatie van waaruit de “drive” ontstaat om voor zich zelf te leren.
Door de stappen en manieren van werken te visualiseren, kunnen leerlingen steeds terug kijken op datgene wat is afgesproken en op datgene waar zij in geloven.

  • ” Use your mind well”, de habits of mind en de habits of learning; op kind- en leerkrachtniveau en managementniveau. Hoe mooi is het dat je deze principes op alle lagen van de werkvloer kunt toepassen.
  • “Commitment to the entire school”
    Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor de school en het onderwijs. Ouders worden veelvuldig betrokken bij alles wat betrekking heeft op de school en het onderwijs. Door ouders te betrekken bij buitenschoolse activiteiten wordt de school ook echt van hen.
  • “Het portfolio” wordt op de scholen op verschillende manieren ingezet. Het is hier duidelijk een groeidocument met alle creatieve vormen van leren bijeen gebonden. Leren is dus meer dan kennis vergaren!!!!!!

Wat is blijven hangen????wpid-20141101_102654-1.jpg
• Respect, respect, respect!!!
Het is zo mooi om te zien, dat leraren echt geloven in leerlingen. Geloven in hun eigenheid, in hun onderscheidingsvermogen, vormen van intelligentie, de tijd, die zij nodig hebben. Het positief benaderen van leerlingen brengt met zich mee, dat leerlingen zich kwetsbaar op durven te stellen en steeds actief mee willen denken en participeren. Als je dit als grondhouding hebt, kun je heel erg veel bereiken.
• Het debatteren
Door leerlingen al op jonge leeftijd kennis te laten nemen van debatteren, geef je ze de kans om steeds mee na te denken over datgene wat echt belangrijk is voor hen en hun omgeving. Verwoorden wat je denkt en hoe het komt, dat je dat denkt, brengt je naar een diepere laag van beleven en naar diepere inzichten en kennis.
• Reflecteren
Door met elkaar steeds te reflecteren, voorkom je, dat zaken snel worden afgedaan als leuk, matig, interessant of iets dergelijks. Reflecteren stelt je in staat om kritisch te kijken naar datgene waar je op dat moment mee bezig bent. Niet zo maar aannemen, dat iets werkt of niet werkt. Nee, veel meer vanuit een kritische grondhouding gaan onderzoeken hoe komt het dat iets wel of niet werkt!!

Plan van aanpak voor De Fonkeling:

– PPT voor het team om inzichtelijk te maken waar wij naar hebben gekeken in Amerika en wat dat ons als school heeft gebracht.

–  Vergaderingen: per bijeenkomst 1 CES principe in het
voetlicht; passend bij een van de agendapunten

– Presentatie gehouden voor team Eerste Stroming en team Tweede Stroming over de highlights van het onderwijs in Amerika

– Thematisch werken uitdiepen en/of toepassen

– Experimenteren met debatteren

– Listen, think and participate als grondhouding zichtbaar

maken in de organisatie

– Betrokken blijven met de CES reisgenoten van eigen school en

overige SKBO scholen (dmv onderlinge afspraken en bijeenkomsten)

– Feedback geven op de werkvloer op de werkvloer door 2 collega’s

– Inzichtelijk maken van diverse vormen van overleg

– CES invoeren in schoolplan 2015-2019

image

Parker School 31 oktober 2014 Walthéra

image

Autonomie, relatie en competentie; mooier kun jet niet zien en laten zien. Wat een feest en wat een indrukken.

Veel variëteit in werkvormen, een hoge mate van betrokkenheid door leerkrachten en leerlingen. Veel respect in beide richtingen.

Vanuit de 10 Common Princiiples wordt hier gewerkt naar:
– Less is more
– Student as a worker
– Learn to use your mind well
– Exhibitions and portfolio’s
-Unanxious expectation; open mind met hoge verwachtingen

image
(Zichtbaar en niet zichtbaar)

Vanuit een geweldige bevlogenheid en betrokkenheid zie je de mensen hier aan het werk. Continu wordt er nagedacht en vooral met elkaar gesproken over wat gaat goed en wat kan beter. Door langer met thema’s bezig te zijn, krijg je de kans de diepte in te gaan.
hier is er nergens sprake van oppervlakkigheid; alles wordt intensief beleefd en bestudeerd.

image

Niet alleen de leerkracht beoordeelt gedrag, maar juist ook de leerling zelf wordt gevraagd na te denken over zijn gedrag en resultaten.
Just beginning, aproaches, meets en exceeds!!!!!
Geweldig!!!!!!!

image

Hier is professioneel leren meer dan elkaar ontmoeten!!

Respect voor studenten start met respect voor leerkrachten, voor hen als persoon, voor hun werk en voor hun werkomgeving.
(Theodore R.Sizer)

En wat een bevlogen stel mensen, die hier samen met mij hebben gekeken, gesproken, gediscussieerd, gereflecteerd, onder, op en boven de ijsberg over datgene wat professionals drijft. Wij hebben gezien, dat je hierdoor geweldig mooie dingen met elkaar te bereiken. Superrrrrrrrrrrrrrrrrr!

image

Walthéra De Mission Hill School in Boston; 30 oktober 2014

Vandaag op bezoek bij de bovenstaande school
Walthéra Jansen-Vreede
De Fonkeling

Na een mooie wandeling door een buitenwijk van Boston werden we ontvangen door Dany Coleman; projectleider en Ayla Danyu de directeur.
Op deze school zitten leerlingen met verschillende onderwijsbehoeftes; visuele, motorische, cognitieve etc beperkingen. Hier wordt gebruik gemaakt van de habits of work en de habits of mind. Bij alle opdrachten wordt een zelfde schema gebruikt. Dit komt overal terug.
Daarnaast wordt veel ingestoken op deskundigheidsbevordering bij leerkrachten; iedere 2 maanden coaching door en bij elkaar.
imageimage

Het volgen van leerlingen gaat middels een portfolio, de cognitieve ontwikkeling hoofdzakelijk door observaties. Dit wordt bijgehouden op de computer.
Toetsen worden volgens eigen normen afgenomen.
Aan het einde van de schoolperiode moeten leerlingen hun portfolio verdedigen voor een kleine commissie.

imageimage

imageimage
Samenvattend: bevlogen mensen op een school waar leerlingen worden gezien, gewaardeerd en mogen zijn wie zij zijn. Een school, waar de sociaal emotionele ontwikkeling leidend is en uitgangspunt voor alle verdere vormen van begeleiding.

The Bronx 28 oktober 2014 Walthéra

Lopend vanaf de metro bleek al snel, dat deze school een hele andere populatie kinderen bevat, dan de school van gisteren. Geweldig om in contact te komen, direct dan wel indirect met kinderen op straat ; spontane reacties en zwaaiende handjes. Hartverwarmend en tegelijkertijd goed passend op mijn
image
De ontvangst door de directeur bracht veel inzichten en verduidelijking. Wat vooral opviel was, dat hier nog erg veel klassikaal wordt les gegeven en wordt uitgegaan van de gehele groep en vooral werkend naar excellente opbrengsten voor iedere leerling haalbare resultaten!!
In alle groepen dezelfde regels en afspraken, vertaald naar 5 waarden.
Leerkrachten geven leerlingen op alle beoordelingen ook altijd feedback; heel stimulerend!!

image

Learning to use one’s mind wel
Mooi uitgangspunt voor leerkrachten; geen specifieke begeleiding/behandeling; gewoon je werk doen.
Geweldig ook om te zien hoe leerlingen worden uitgedaagd zelf te zoeken naar oplossingen en naar datgene wat voor hen belangrijk is. Jammer, dat dit voor alle kinderen dezelfde opdrachten zijn.
Leerlingen zelf vinden, dat ze voldoende worden uitgedaagd en geprikkeld om zich zelf te ontwikkelen en anderen te helpen bij vraagstukken.

Commitment to the entire school.
Ouders worden veelvuldig betrokken bij allerlei activiteiten op school, zodat zij zich betrokken voelen bij hun kind op deze school en ook persoonlijk worden uitgedaagd om meer te willen leren.
Om de school goed te kunnen financieren wordt veelvuldig gebruik gemaakt van fundraising; veel geld vanuit goede doelen en sponsoring; dit is iets wat zeker aanspreekt.

Democracy and equicy ( gelijkheid)
Alle leerlingen worden uitgedaagd en gestimuleerd om zich optimaal te ontwikkelen, ongeacht hun niveau en achtergrond.
Na schooltijd worden er allerlei activiteiten georganiseerd om tegemoet te komen aan bewegingsdrang, exploredrang etc.
Jammer alleen, dat dit allemaal naschoolse activiteiten zijn. Het zou mooi zijn om dit te integreren in het dagelijkse onderwijs.

Wat heeft deze dag mij gebracht;
Heel veel inspiratie en respect voor de mensen, die hier werken. Wat een geweldig mooie school met een bevlogen directeur, die zich tegelijkertijd gebonden voelt door resultaten, die verwacht worden van deze school en zich daar jammer genoeg ook door laat leiden.
Een school in de Bronx met een team wat wil gaan voor gelijke ontwikkelingslanden voor deze leerlingen. Een team wat zich volledig inzet hiervoor en leerlingen uit deze achterstandswijk vanuit intrinsieke motivatie en bevlogenheid op een hoger plan wil brengen. Denkend vanuit kansen en mogelijkheden.
IMG_0353
imageimageimageimageimageimageimage

Central Park East 1 27oktober 2014 door Walthéra

Vandaag zijn we met een aantal collega’s van de SKBO groep naar deze school geweest. Dit om te kijken, of er vanuit de CES principes, die hier gehanteerd worden meer duidelijkheid en antwoord gegeven kan worden op de onderzoeksvragen, die wij allen onszelf hebben gesteld.
De Metro reis hier naar toe was al een ervaring op zich, vervolgens de spanning voor wat betreft het scholenbezoek. Wat houdt het onderwijs daar in, hoe doen mensen dat? Op welke manier raken wij geïnspireerd etc? Hoe kunnen wij met de mensen in gesprek? Veel vragen met hopelijk ook veel antwoorden en mooie inzichten!!

Wat een geweldige ervaring om binnen te komen in een school, waar de week geopend wordt met gezang door alle leerlingen, ouders en leerkrachten. Samen met de muziekdocent een mooie en inspirerende voorstelling. Daarna ontvangst door de directeur en onze mentor van deze dag; Jane. Zij vertelde een stuk historie over de school, waarna wij in groepjes de klassen hebben bezocht. En dat je blij kunt worden van alles wat je ziet en wat er op je af komt; temidden van heel veel materialen en open kasten. Wat dan direct opvalt is heel mooi onderwijs temidden van al deze materialen en ruimtes. Wat een bevlogenheid en wat een mooie kijk op kinderen laten de leerkrachten hier zien. Zij zorgden ervoor, dat wij een beeld kregen van de manier van omgaan met leerlingen, hun pedagogische houding, hun manier van vragen stellen en het op een hoger plan brengen van deze kinderen.

Deze dag heeft mij veel gebracht en waar ik erg van onder de indruk ben, zijn de volgende uitspraken van leerlingen en docenten, vanuit observaties heb ik een mooie rode draad gezien op deze school betreffende het pedagogisch handelen, de manier van communiceren met leerlingen en het evalueren en reflecteren met leerlingen.

– Als het door je ogen komt is het van jezelf, als het door je oren komt wordt het verteld door de ander!!!!
– Lesgeven is leren van een ander.
– Teaching is not about teaching, it’s learning from children.
Als je het kunt laten zien, hoef je het niet te zeggen.
– Geen regels maar verwachtingen.
– Mijn taak als leerkracht is het stellen van de juiste vragen om de kinderen te kunnen laten reflecteren op hun eigen vraag.
– Helpende ouders vragen of zij eerst andere ik helpen dan pas hun eigen kind. Zo ziet het kind: mijn moeder is er ook voor anderen.
– Werken vanuit verwachtingen en niet vanuit regels
– Meervoudige intelligentie
– Use your mind wel
– It is the question, not the answer
– In iedere klas maar 3 regels; luister, denk en participatie
– Benutten van elkaars talenten
– Leerkracht onafhankelijk
– Gelijkwaardigheid
– The work is the mediator between the teacher and the child
– Ouders vroegtijdig betrekken bij het onderwijs: in september en oktober wordt veel tijd en energie gestoken in het leren kennen van ouders om ze vervolgens een kans te geven mee te participeren binnen deze school.

Ik merk behoefte te hebben om alles te laten bezinken en nog eens rustig op een later tijdstip te overdenken.
In ieder geval kijk ik terug op een geweldig mooie dag, waar ik de kans en gelegenheid heb gekregen deze school te mogen bezoeken.
Een dag, die bijdraagt tot mooi onderwijs en waarin we met elkaar, met de collega’s van SKBO in dialoog zijn kunnen gaan, over datgene wat er werkelijk toe doet en wat ons raakt.

IMG_0363-0.JPG

Leervraag Walthéra

Een van de belangrijkste doelen van basisschool de Fonkeling is dat onze leerlingen elke dag met veel plezier naar school komen. Wij “doen dat” o.a. door de mogelijkheid te bieden om een keuze te maken uit 2 onderwijsconcepten. Ouders en leerlingen kunnen kiezen uit 2 verschillende onderwijsstromingen. De Eerste Stroming: ” Samen op weg naar je eigen toekomst” biedt modern, eigentijds en herkenbaar onderwijs. De Tweede Stroming: “Samen leren inspireren motiveren” biedt modern, eigentijds en innovatief onderwijs. Dat is heel bijzonder 2 onderwijsconcepten onder één “dak”.

Naar aanleiding van voorgaande studiereizen door 3 collega’s naar Amerika is er door hen al een start gemaakt met de focus op de volgende 3 CES principes:

-Less is more, depth over coverage: minder is meer, diepgang boven oppervlakkigheid

-Goals apply to all students: de kerndoelen zijn voor alle leerlingen, de weg ernaar toe verschilt zoals alle leerlingen verschillen

-Personalization: leren en lesgeven is persoonlijk, leraren en leerlingen tonen eigenaarschap

Binnen onze schoolontwikkeling zijn wij (Gerda en Walthéra) geïnspireerd door ” Use your mind well”,  de habits of mind en de habits of learning; op kind- en leerkrachtniveau en managementniveau.

& Tijdens deze studiereis wil ik zien en ervaren op welke manier ouders, leerlingen en leerkrachten samen onderwijs maken. Wat is de rol van ouders hierbij? Hoe worden zij gemotiveerd en gestimuleerd om mee te denken over datgene wat er echt toe doet.

& Op welke manier kan een portfolio ingezet worden als registratiemodel?