Goed onderwijs maken we samen

Wat ik mee neem van mijn reis naar New York en Boston?
Voordat ik naar Amerika ging dacht ik dat inclusief onderwijs een utopie was. Nu denk ik dat het mogelijk is…Ik heb het met eigen ogen mogen aanschouwen. Het voelt als een voorrecht.
Er is al veel geblogd, maar wat ik vooral mee zal nemen in mijn werk als gedragsspecialist is de manier van omgaan met elkaar! Het wederzijdse respect dat door de hele school voelbaar is. Het gevoel van veiligheid en vertrouwen wat gecreëerd wordt en daarbij het onvoorwaardelijke vertrouwen in het kind. De positieve benadering en het oplossingsgerichte denken.
A tone of decency and trust

Ongeacht je afkomst, rang, stand, kleur, handicap, enz. Kinderen hier leren zichzelf kennen en kunnen reflectief handelen. Er wordt gewerkt aan het aanleren van vaardigheden, zodat ze doelgericht aan het werk kunnen en datgene mogen ontdekken waar ze talent voor hebben, zodat ze het beste uit zichzelf kunnen halen.
Dit reflectieve handelen neem ik mee in mijn praktijk. Een goed antwoord is pas een goed antwoord als er over de inhoud echt na is gedacht en onderbouwd kan worden. Niet omdat je bij toeval het goede antwoord hebt gegeven. Doorvragen op een antwoord maakt dat kinderen dieper na gaan denken en beter leren begrijpen waar het onderwerp over gaat.

Learn to use one’s mind well

Eigenlijk doen alle CES-principes ertoe!
Goed onderwijs maak je samen! Veel handen in de klas zijn nodig om dit proces goed te begeleiden. Ik heb gewerkt in de zorg en het speciaal onderwijs. Hier staan vooral het gedrag en de kind-kenmerken van leerlingen centraal. Veel leerlingen in het speciaal onderwijs hebben negatieve ervaringen opgedaan in het verleden en moeten leren met zichzelf en met anderen op een positieve manier om te gaan. De leerkrachten zijn en worden getraind om dit proces op een zo positief mogelijke manier te begeleiden. Wanneer wij inclusief onderwijs passend willen maken dan denk ik dat we moeten fuseren en alle krachten moeten bundelen. Ervaringen kunnen over en weer uitgewisseld worden. Het schoolgebouw zal aangepast moeten worden met ruimtes waar leerlingen zich terug kunnen trekken of juist kunnen bewegen. Meer handen in de klas, zodat leerlingen met specifieke behoeften aparte begeleiding kunnen krijgen daar waar nodig. Zoals in Amerika, standaard twee leerkrachten in een groep met daarnaast extra ondersteuning van een onderwijsassistent. Dat geeft rust in een groep.

wpid-0e692cb7a5a67fa33b81e8d3149abfb4.jpg

Jezelf leren kennen

Wat ik vooral mee zal nemen van Parker High is de wijze waarop hier leerlingen bewust worden gemaakt van hun eigen leerproces. Wie ben ik, hoe leer ik, welke doelen wil ik bereiken en hoe ga ik dat aanpakken? Waar heb ik moeite mee en wat heb ik nodig? Leerlingen leren op een positieve manier op zichzelf te reflecteren, waarbij ze bewust worden gemaakt van hun houding. Hoe wat ze doen en wat ze zeggen overkomt op anderen. Ze leren kritisch naar zichzelf te kijken en hun executieve fucties te ontwikkelen, zodat ze succesvol aan hun portfolio kunnen werken en zelfverzekerd de wereld instappen. 

 

samen overleggen

  

Dit is de opdracht

  

the mountain

  

leren reflecteren op jezelf

   

Geen anti-pestprogramma nodig

Wat me het meest opgevallen is op Mission Hill is dat iedereen vanaf het moment dat hij of zij op school komt, leert omgaan met elkaars gedrag. Vandaag heb ik gezien hoe belangrijk het is dat iedereen op dezelfde manier probleemsituaties oplost op een positieve opbouwende manier. De leerling wordt ruimte gegeven om zijn of haar gedrag bij te stellen. Wij denken dat een anti-pestprogramma werkt wanneer we daar wekelijks enkel lessen in geven. Ik denk dat het een manier van denken, doen en vooral reflecteren is, wat iedereen gedurende de gehele dag doet en naar buiten toe uitdraagt. Waarbij we dezelfde visie na  leven en ook ouders intensief worden betrokken, zoals op deze school. Het is mooi om te zien dat leerlingen zich erg op hun gemak voelen en vertrouwen ontwikkelen in zichzelf.

      

Kijk naar je talenten

Wat gaat goed, wat kun je nog ontwikkelen en op welke manier leer je? Op deze school mag je werken op je eigen manier. In Nederland verwachten wij dat je aan tafel schrijft en een goede schrijfhouding ontwikkelt, rechtop en de voeten naast elkaar voor je stoel. Hier wordt daar niet op gelet, maar staat het ontwikkelproces   centraal.

 

hoe lees je thuis?

leren op je eigen manier

Leren op je eigen manier

Eigenheid van kinderen staat op deze scholen centraal. Iedereen mag zijn wie hij of zij is. Het werken aan een project mag op eigen wijze met zelfgekozen materiaal. Ook voor kinderen met speciale behoeften is plaats. Zij worden geaccepteerd zoals ze zijn en krijgen vaak extra begeleiding. Hiervoor zijn voldoende handen in de klas. Mooi is dat iedereen dat respecteert. Passend onderwijs krijgt zo een gezicht.


Mijn eerste indrukken van CPE

Wat mij op is gevallen op deze school is dat alle leerlingen leren reflecteren op zichzelf. Dit geldt voor zowel hun gedrag als voor het leerproces waaraan ze werken. Vaak worden er vragen gesteld waar dieper over na wordt gedacht. Het antwoord wordt niet als vanzelfsprekend goed bevonden, maar door uitwisseling met andere leerlingen getoetst of het wel een goed antwoord is op de vraag die gesteld is. In vergelijking met het onderwijs zoals ik dat ervaar, denk ik dat wij vaak eerder tevreden zijn zodra een goed antwoord gegeven wordt en wij niet verder vragen naar hoe je aan dit antwoord komt. De onderstaande foto laat zien hoe leerlingen leren reflecteren op hun eigen leerproces.

 

Leervragen Marina

Super fijn dat ik dit jaar mee mag naar Amerika. Het heeft voor mij in het kader van internationalisering een grote meerwaarde. Dit is een belangrijk onderdeel van de Master SEN opleiding die ik volg. De opbrengst kan ik verwerken in mijn verslagen.

De leervragen die ik mezelf stel:
De Teugelaar heeft als visie: Samen werken met hoofd, hart en handen. We zijn met zijn allen druk op weg om de LeidRaad van onze school vorm te geven. Hieronder staan de CES-principes die voor de Teugelaar interessant zijn en waar ik mezelf op wil richten:
2. The student as worker. The teacher as coach. Dit principe heeft ook mijn aandacht en wil ik graag in de praktijk zien. Zeker vanwege mijn studie Master SEN en daaruit voorkomend het praktijk gericht onderzoek (PGO) wat gericht is op de ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen. De vaardigheden die een leerling zich eigen moet maken om succesvol de school en verdere loopbaan te doorlopen. Ik hoop te ontdekken hoe deze vaardigheden op deze scholen aangeleerd worden en ben nieuwsgierig hoe de leerkracht als coach zijn begeleiding hierop afstemt.
3. Commitment to the entire school. Ouders zijn bij de hele school en het leren betrokken. Ouderbetrokkenheid neemt op de Teugelaar een belangrijke plaats in. Door met ouders in gesprek te gaan en ze nauw bij het leerproces van hun kind te betrekken voelen ouders zich mee deel van het leerproces van hun kind. Ze krijgen op deze manier een groter verantwoordelijkheidsgevoel en krijgen meer inzicht in wat zich op school afspeelt. De leerkrachten hebben op deze manier een beter contact en kunnen vaker op informele wijze een gesprek aangaan, waardoor zij een beter beeld van een leerling krijgen en af kunnen stemmen op de behoeftes van de leerling. Ik zou graag willen zien hoe ouders op deze school bij het leerproces betrokken worden en of er op dit gebied voor de Teugelaar verbeterpunten zijn.
5. A tone of decency and trust. Leren werken op basis van respect en vertrouwen. Een gevoel van vertrouwen is nodig om jezelf positief te kunnen ontwikkelen. Respect voor elkaar, zeker in deze tijd waarin anti-pestprogramma’s door de overheid als verplichte kost worden beschouwd, is hierbij een niet weg te denken onderdeel. Iedereen is anders. Graag zou ik willen zien hoe dit bereikt wordt. Het klinkt heel mooi en ik hoop dat het in de praktijk een leerervaring wordt.
9. Demonstration of mastery. Laten zien wie je bent, wat je kent en wat je kunt. Een leerling mag laten zien wie hij is, zonder zich daarbij beschaamd te hoeven voelen. Het is mooi wanneer een leerling trots op zichzelf kan zijn en terug kan kijken op een positieve manier. Een gemotiveerde leerling ontwikkelt zich en staat open om te willen leren. Graag zou ik willen zien hoe men de leerlingen motiveert om aan het leerproces deel te nemen. Hoe zij vervolgens trots zijn op wat ze hebben geleerd en hoe zij dit uitdragen.

Ik heb er zin in en ben benieuwd naar de resultaten, maar verheug me tevens the Big Apple eens met eigen ogen te bekijken.

Groetjes Marina

Reflectieverslag van Josephine Crompvoets

Wat heeft zich laten vinden?
Met drie leervragen ging ik vol verwachting naar de scholen in New York en Boston.
1. Hoe realiseren leerlingen, ouders en het team hoge betrokkenheid?
2. Wat is nodig voor hoge leeropbrengsten?
3. Hoe maakt het team gezamenlijk onderwijs met 😊❤️👐?

Intens beleefde ik de vier dagen op de scholen. Wat een inspiratie en voorbeelden.
De belangrijkste vondsten waren:
– Er is een toon van beleefdheid en vertrouwen, die zich richt op samen leren en op de gemeenschap. Wat doe ik voor de ander? Wat draag ik bij aan de groep?
– In veel klassen zagen we meerdere begeleiders, zowel professionals als begeleiding door ouders en/of de gemeenschap van kinderen op school. De leerlingaantallen per groep zijn doorgaans kleiner, waardoor er ruimte en aandacht voor begeleiding per kind is. Hierdoor wordt passend onderwijs mogelijk gemaakt.
– Onderwijs, dat start vanuit een kring zittend op de grond, waarbij activerende werkvormen gebruikt worden en zo wordt er veel spelenderwijs en van elkaar geleerd.
– Een ontmoeting met impact was het gesprek met de directeur van Mission Hill, Ayla Gavins.
Zij hield ons voor, dat de toets-cultuur eigenlijk geen wetenschappelijke basis kent en meer stuk maakt op school en bij kinderen, dan bijdraagt. Essentieler is te werken aan de talenten en vaardigheden die elk kind bezit en die je coachend als leerkracht mag laten ontluiken.
Inspirerend was ook de wijze, waarop ze tijd en ruimte nam en met aandacht onze vragen opschreef, samenvatte en de wijze waarop ze deze beantwoordde. Dit zorgde ervoor, dat je je als vragensteller gezien voelde in het feit, dat jij en je vraag er toe doet. Voor mij een voorbeeld in alle eenvoud hoe je oprecht uitgaat van de vraag van de ander en deze persoonlijk beantwoordt aan de leerling. Wat een energie er stroomt, als de vragensteller zich echt gezien en gehoord voelt!
– Fouten tijdens een oefening (mondeling of schriftelijk) worden niet direct verbeterd door leerkracht of medeleerlingen. We horen en zien van elkaar, hoe de werkwijze, uitspraak etc. is. Daardoor ontstaat verbetering, leren en ontwikkelen ‘als vanzelfsprekend’.
We zitten in het leerproces en oefenen. Kinderen vragen zelf de begeleiding, die ze nodig hebben, die je als leerkracht dan geeft. Gaandeweg worden we beter. Het is waardevol dat je als leerkracht een fout niet direct verbetert en daardoor vertrouwen en leervermogen van kinderen (en leerkrachten) niet ondermijnt (zie Spaanse les).
– De aandacht voor elkaar. Het komt ook terug in aandacht van het team voor elkaars zoeken en vinden. Dit is niet vrijblijvend: Op iedere school is er meerdere keren per week tijd om te delen en elkaar te motiveren om te ontwikkelen en beter te worden. Reflecteren op wat je doet, weet en deelt, is vanzelfsprekend en geeft ruimte voor veel leervermogen in de teams.
– Er wordt gestreefd naar een aantal duidelijke spelregels op school. Die vormen de gedeelde visie en die worden doorleefd. Ze zijn zichtbaar in school en komen bij de lessen en gesprekken terug. Bijvoorbeeld:
o Work hard – Be nice
o Listen, think and participate
– Samen leren met hoofd, hart en handen is vanzelfsprekend zichtbaar. Bijvoorbeeld in de stimulering van de creatieve, sociale denk- en onderzoekvaardigheden in het onderwijs . De essentie zit in het verdiepen in kunst, literatuur, muziek, beweging, wetenschap en techniek. Daarbij worden betekenisvolle vragen gesteld. Van hieruit leren kinderen lezen, rekenen, debatteren en zo vorm te geven om jezelf uit te drukken in taal, beweging en beeld.

Wat blijft wellicht ongrijpbaar?
Als ik terugkijk op de reis dan zie ik dat er een aantal dingen zijn, die ik los mag laten en mag toevertrouwen aan anderen (omdat het minimaal in mijn invloedssfeer ligt):
– Zorgen dat we met minder kinderen per klas en meer professionele assistentie kinderen kunnen begeleiden in hun leerproces. Hiervoor zijn keuzes van anderen nodig in het systeem van budgetverdeling, personeelsverdeling en tijdsinvestering.
– Zorgen dat ons hele team samen onderwijs maakt met hoofd, hart en handen en zich hierin blijft ontwikkelen en verbeteren. Dit is een primaire zorg die bij de directie ligt en waaraan ik een bijdrage kan leveren.

Hoe ga ik verder in mijn dagelijkse praktijk?
Waar ik voorlopig weinig aan kan veranderen:
– De beperkte ruimte in de klas (speelruimte en leerlingaantal).
– Het tekort aan beschikbare tijd van de professionele assistentie (onderwijsassistent, leerkracht of IB’er) in de groep. Dit uit zich m.n. in begeleiding in het kader van passend onderwijs en observatiemogelijkheden.
– Te weinig individuele begeleiding kunnen geven aan kinderen, die dit nodig hebben.

IMG_0518.PNG

IMG_0520.PNG
Na afloop reflecteren op elkaars werk, elkaars werk bespreken en meer woorden leren geven dan “Dat het mooi is” . Kinderen handvatten geven om een toelichting te leren geven op hun uitspraak.

In mijn onderwijs blijf ik ‘Samen leren met 😊❤️👐 ‘ zichtbaar maken en met de CES principes voeg ik daaraan toe:
o het stimuleren van de vragende, onderzoekende houding
o nog bewuster activerende werkvormen gebruiken, die samen en van elkaar leren bevorderen.
De ‘ habits of work’ en de ‘habits of mind’ als handvat voor mijn onderwijs inzetten. Dit vormt een mooie verdieping op het werken met het Deugdenproject.
Uitwisseling op SKBOniveau en daarbuiten om van elkaar te leren, hoe je de CESprincipes in de praktijk brengt, zoals bezoek aan De Fonkeling, inspiratiemiddagen ‘Het jonge kind’ op Pabo Nijmegen en bestuderen van http://www.essentieelleren.yurls.nl en http://www.criticialskills.yurls.nl

Info over mijn groep: http://deteugelaar-gr1-2b.blogspot.nl/ Daar is dit verslag ook te lezen met mogelijkheid om te klikken op de hyperlinks voor meer beeldinformatie😊.
Info over Samen leren met hoofd, hart en handen op De Teugelaar via Twitter @DeTeugelaar

N.a.v. Bezoek op de Parker Charter Essential School

Hier beleven we, hoe geweldig het is om samen met de kinderen en hun leraren te leren met hele activerende werkvormen.

Spaans leren staand in de ruimte of zittend op de grond en vooral samen spelen onder grote bezielende leiding van twee leraren (een briljante juf en een leraar die voor het eerste jaar hier werkt en het vak zo spelenderwijs op een zeer essentiële manier leert!) Fouten worden niet verbeterd tijdens het spelend spreken. Kinderen voelen zich vrij en leren en spelen vanzelfsprekend>. Er wordt de gehele tijd alleen maar Spaans gesproken op een beeldende en natuurlijke manier, zodat je vanzelf door voordoen en nadoen en ieder in zijn eigen tempo en niveau Spaans leert spreken. We kijken naar een kort filmpje. In drietallen (juf deelt heel vlot groepjes met verschillende niveaus in) bespreken de kinderen welke woorden passen bij het filmpje. Gezamenlijk worden de woorden verzameld en zo aangeboden en besproken. Bekende werkvormen, maar zo professioneel aangeboden.

Ook de boekbespreking met de werkvorm ‘Buitenkring en binnenkring’ wordt op zo’n indrukwekkende wijze uitgevoerd door de leerlingen….wat mag ik hier veel leren!

Veel inspiratie opgedaan. Samen met de kinderen heel veel geleerd en wat een plezier om te ervaren, dat je nooit uitgeleerd bent!
😊
En nu weer bijna terug naar huis…..
Ik laat volgende week samen met mijn kleuters een frisse CESwind door mijn herfstproject gaan! Heb daar heel veel zin in!
Dank voor alle (levens-)lessen, die ik in deze bijzonder week heb ontvangen.

Klik op http://bit.ly/1su0Bo0 …tof filmpje dat voor mij uitdrukt, wat deze studiereis naar New York en Boston bij mij teweeg brengt!