See, think and wonder

Bezoek aan Mission Hill school in Boston.

Na de bezoeken aan de CES scholen in New York zit mijn hoofd vol , heel vol met indrukken en nieuwe inzichten en ideeen. Het duurt even voordat ik al die indrukken en ontstane gedachten een plek kan geven. De bezoeken zijn inspirerend en brengen nieuwe inzichten die ik graag wil  gaan delen met collega’s. Ik wil het met hen graag gaan hebben over de factor sfeer en relatie. Ik heb inzichten en veel voorbeelden gezien over hoe je kunt werken aan autonomie verlenen. Zorgen dat kinderen hun eigen ontwikkeling ter hand nemen. Ik ben geraakt en erg onder de indruk hoe kinderen als gelijke worden gezien en hoe alle CES scholen een sfeer van rust en harmonie met elkaar weten te maken en door de positieve houding van leerkrachten naar kinderen en naar elkaar. De altijd aanwezige helpende hand en het tijd nemen nemen voor elkaar. Iets wat ik me heb voorgenomen veel meer aandacht aan te geven. Elkaar zien en gezien worden is de basis die nodig is om je te kunnen ontwikkelen. Een basisbehoefte van ieder mens.

Tijdens het kringgesprek met de directeur vertelde zij ook dat ze ervoor zorgt dat ze leerkrachten laat merken dat ze hun werk erg waardeerd. Ze deelt dank je wel post-iT briefjes uit. De wijze waarop ze hier over sprak was er een van echtheid.Van leerkrachten hoor je dit ook terug. De directeur stelt zich op tussen de leerkrachten en als een echte community worden besluiten genomen. Iedereen is op de hoogte van wat er op school gebeurt en hebben daar zelf ook de hand in.Wat mooi is om te zien dat de directeur ook altijd zichtbaar aanwezig is. Ze heeft haar werkplek in de midden van d e school.

Door gesprekken maar ook door gewoon rond te kijken zie je dat de school door iedereen gedragen wordt . Overal wordt uitgestraald: Be kind and work hard.

Een manager van het Boston kinderziekenhuis was aanwezig en was op werkbezoek. Hij geeft leiding aan 1300 mensen. Hij vertelde het verhaal hoe zij met zijn allen dagelijks vechten voor het leven van kinderen. Till Evert Child is Well. Hoe mooi is dat, dat je ook als kok of parkeerwachter en dokter samenwerkt en vecht  voor de gezondheid van kinderen.

De link naar wat wij moeten doen op school is snel gelegd. Wij zijn verantwoordelijk voor elk kind op onze school. Vandaag kreeg de uitspraak: Be kind and work hard betekenis voor mij, Till Every Child is Well.

Neighborhood school WELCOME

Wat een inspirerende dag.

In een sfeervolle goed voorbereiden omgeving werden wij hartelijk ontvangen en uitgenodigd om kennis te maken met de werkwijze op THE Neigborhood  School. Vanaf het allereerste moment dat ik binnenkwam voelde ik de positieve energie die de hele dag aanwezig bleef.

Ons bezoek was door het team met veel zorg voorbereid. Een goed voorbereid programma , een plattegrond, informatie over de school en het onderwijsconcept lagen klaar. Je voelde je zeer WELCOME en daardoor ook snel op je gemak om op onderzoek uit te gaan.

Deze houding was er niet alleen naar de gasten. Vanaf het eerste moment zie je de bijzondere open relatie en oprechte interesse naar elkaar en naar de kinderen. Door de hele school heerst een rustige prettige werksfeer en is er veel zorg besteed aan een goed voorbereide leeromgeving. Voor alle kinderen is de hele dag duidelijk wat de bedoeling is en waar aan gewerkt kan worden.

Ik zag passievolle  leerkrachten die sterk gericht waren op het kind en op zijn of haar het leerproces. Er wordt heel veel tijd genomen om vragen te stellen en te reflexteren. Kinderen worden daardoor aan het denken gezet en krijgen hierdoor grip op hun eigen leerproces. Het aanbod sluit aan bij de werkelijkheid. Zo stond bijvoorbeeld bij social study de uitslag van de presidentsverkiezing centraal. Kinderen leren aan de hand van de vragen: wat ziek ik , wat denk ik, en wat vraag ik me af?, ( see, think and wonder ) inzicht te krijgen op de situatie en leren wat zij zelf kunnen doen om hier mee om te gaan. ( ik moet hier denken aan de competente rebel)

De klassen en de gangen hangen vol van werkstukken van kinderen waar ze trots op zijn (stralen en schitteren). Deze zijn allemaal met veel zorg opgehangen waardoor het belang van het werk wat kinderen gemaakt hebben wordt onderstreep.

Ook op de Neighborhood school is er en sprake van een grote ouder betrokkenheid. Ouders weten wat er op school gebeurt en dragen naar kunnen hun steentje bij.

Wat ik mee neem is dat ik zelf andere vragen wil gaan/leren stellen aan leerkrachten.(bijv. wat zie je, wat denk je en welke vragen komen bij je op?. Ik wil graag dat we voor onze kinderen meer tijd en ruimte gaan creeren om te reflexteren zodat zij zelf meer grip gaan krijgen op hun eigen leerproces. 

Ik hoop de komende dagen daarover nog veel te zien en te leren.

In verbondenheid.

Het was een eerste bijzondere ontmoeting aan Central Park East school. We werden hartelijk ontvangen en uitgenodigd om kennis te maken met het onderwijs zoals dat in de Park School vorm krijgt.

We kwamen een school binnen waar een open prettige sfeer hing. En waar leerkrachten en kinderen  oprechte aandacht hadden voor elkaar. Ieder kind werd gezien bij binnenkomst en tijdens de vele gesprekken die plaats hadden.

Er wordt gewerkt aan een pedagogische relatie waarbij verbondenheid uitgangspunt blijkt. Wie ben ik  zelf en wat kan ik voor de ander betekenen. Een pedagogische relatie die zorgt voor een veilige leeromgeving zodat je mag zijn wie je bent. Sterk vind ik de manier waarop vragen worden gesteld en feedback wordt geven . Kinderen worden hierdoor intellectueel uitgedaagd. Ze worden  geprikkeld om verder en dieper na te denken. Hiervoor wordt ruim de tijd genomen.

De school creëert een leefgemeenschap waarbij een hoge ouderbetrokkenheid aanwezig is. Opvoeders ontmoeten elkaar en stemmen af zodat er een hechte gemeenschap ontstaat omdat men van elkaar weet wat belangrijk is. Iedereen is verbonden met de hele school.

De school op dit moment te maken heeft met veel nieuwe leerkrachten. Het onderwijs goed afstemmen is nu duidelijk een aandachtsgebied. Ik wens ze daarbij heel veel succes.

Het was bijzonder prettig ontmoeting.

 

 

 

 

 

 

Inspiratie CES – EGO

Inspiratie CES – EGO

Door mijn eerste kennismaking met CES op de miniconferenties bij De Fonkeling was ik geraakt door de wijze waarop de Amerikaanse leerkrachten vertelden over hun werk. Ze zijn intens gedreven om kinderen te zien en te erkennen in wie ze zijn. Ze willen geïnspireerd les geven vanuit een rotsvast vertrouwen dat kinderen zich willen ontwikkelen en dat ieder talenten met zich meedraagt.
Kortom ik werd geraakt en zag vele raakvlakken met het ervaringsgericht werken.

Veel principes vanuit het CES komen in meer en mindere mate ook binnen het ervaringsgericht onderwijs voor. De basishouding van beide concepten lijken identiek en het is voor mij daarom bijzonder boeiend om kennis en ervaringen te mogen delen met collega’s in New York en Boston. Wat kunnen wij of wat kan ik leren en wat kan ik meenemen naar Nederland waarmee wij onze aanpak kunnen verrijken en verbeteren.

Voor mij is het belangrijkste doel van de reis inspiratie opdoen en kijken wat ik vanuit mijn bezoek mee kan nemen naar Nederland.

Vragen die mij prikkelen:

Personalization
– Welke vaardigheden en hulpmiddelen zetten leerkrachten in om individuele leerroutes te bepalen en welke daarvan zijn bruikbaar voor ons?

Student as worker, teacher as coach
– Wat voor leerkrachtengedrag zie ik?
– Hoe helpen leerkrachten kinderen de regie te nemen van hun eigen ontwikkeling (autonomie). Wat is daar voor nodig?
– Hoe kan ik als directeur leerkrachten doen om leerkrachten te ondersteunen bij dit proces.
Ik wil graag zien hoe dit op de Essential Schools vorm krijgt.

Demonstration of mastery
– Hoe worden ontwikkelingen van kinderen gevolgd en wat wordt vastgelegd?

Projecttime
– Hoe dragen leerkrachten er toe bij dat talenten van kinderen ten volle worden ingezet?
– Hoe ziet men dat kinderen op het juiste spoor zitten?
– Worden er grenzen gesteld in tijd, ruimte en middelen?