Filosofie les

Ik heb op de school Central Park East een filosofieles bijgewoond. De kinderen zijn ongeveer 10-12 jaar. De leerkracht begint de les door te zeggen dat ze moeten gaan zitten zodat ze goed naar hem kunnen luisteren. De kinderen zitten op een bankje, op de grond en er ligt een jongen op de grond. De leerkracht zit zelf op dezelfde hoogte als de kinderen. Hij geeft van tevoren aan waar hij het over gaat hebben en geeft daarbij de kinderen de tijd om er eerst over na te denken. Hij geeft de kinderen veel ruimte om te praten over het onderwerp.

De leerling doet het werk

De rekenles die ik heb gezien, ging over verschillende soorten grafieken. De leerkracht wilde het gaan hebben over picto graphs. Aan de hand van het stellen van de juiste vragen aan de kinderen, kwam de leerkracht via staaf en lijngrafieken op haar doel van de les. Samen met de kinderen en aan de hand van hun aangedragen voorbeelden werd dit doel verdiept. De kinderen doen het werk, zijn vooral aan het woord en de leerkracht stuurt het proces.